آگاهی و آموزش حقوقی

یادداشت دکتر خالقی پیرامون ابهامات قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

وکلاپرس- دکتر علی خالقی در پستی اینستاگرامی پیرامون ابهامات موجود در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع قرار ترک تعقیب”توضیحاتی را بیان کرده است.

به گزارش وکلاپرس دکتر خالقی با اشاره به توضیح موجز و مختصر قانون گذار در خصوص قرار ترک تعقیب که موجب ابهامات زیادی در اجرا شده است، به تشریح این موضوع پرداخته است.

بیشتر بخوانید:

دکتر خالقی نوشت:

١. در صورتیکه در جریان تحقیقات مقدماتی، شاکی خصوصی تقاضای ترک تعقیب نماید ولی شرایط مقرر در ماده ٧٩ برای صدور آن فراهم نباشد، دادستان مواجه با تکلیفی نیست و تحقیقات تا ختم آن و صدور قرار نهایی (از جمله قرار جلب به دادرسی) ادامه می یابد.

٢. چنانچه پس از صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان بر اساس شرایط مقرر در ماده ٧٩، شاکی خصوصی ظرف یکسال تقاضای از سرگیری تعقیب را نموده، ولی با شروع تعقیب مجدد، برای بار دوم تقاضای ترک تعقیب نماید، دادستان مواجه با تکلیفی نیست و تحقیقات تا ختم آن و صدور قرار نهایی (از جمله قرار جلب به دادرسی) ادامه می یابد.

٣. اگر پس از صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان، شاکی خصوصی بعد از انقضاء یک سال از تاریخ صدور قرار، تقاضای از سرگیری تعقیب نماید، دادستان قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار غیر قابل اعتراض است.

۴. چنانچه پس از صدور قرار ترک تعقیب و قبل از انقضاء یک سال از آن، شاکی خصوصی مجدداً اقدام به تقدیم شکایت نماید، بازپرس با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ سبق طرح شکایت، پرونده را جهت لف به پرونده سابق و اتخاذ تصمیم دادستان در مورد از سرگیری تعقیب، نزد دادستان ارسال می نماید.

۵. اگر پس از صدور قرار ترک تعقیب و بعد از انقضاء یک سال از آن، شاکی خصوصی مجدداً شکایت نماید، بازپرس اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ صدور قرار نهایی قطعی قبلی در خصوص همان موضوع، خواهد نمود و این قرار قابل اعتراض است.

تهیه کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی از طریق سایت دادبـــــــــــازار

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا