اخبار

۴۰۰ وکیل دادگستری نسبت به قرار جلب به دادسرای ۴ وکیل شیرازی اعتراض کردند

وکلاپرس- ۴۰۰ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای از چهار وکیل دادگستری شیرازی که بر اساس سه اتهام امنیتی قرار جلب به دادسرا برای آنها صادر شده است، حمایت کردند.

به گزارش وکلاپرس، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ قرار جلب به دادرسی این ۴ وکیل دادگستری به سه اتهام اصلی تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ارتباط و همکاری با دولت های متخاصم صادر شده است.

بیشتر بخوانید:

متن بیانیه:

۴۰۰ وکیل دادگستری در حمایت از این وکلا در بیانیه ای نوشتند:

در پی صدور قرار جلب به دادرسی چهار تن از وکلای شریف دادگستری شیراز، جامعه وکلای دادگستری نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتارهای خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری اعلام می‌دارد. تفتیش منازل، دفاتر و اشیاء متعلق به وکلای دادگستری علی الخصوص وکلایی که در زمینه پرونده های مربوط به حقوق بشر فعالیت می‌کنند، مسیری مغایر با مقررات و ضوابط تعقیب و دادرسی کیفری را نشان می‌دهد.

از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیت‌های مدنی آنان می‌باشد، لذا پرونده سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری ، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد.

با توجه به اینکه وکلای دادگستری محور اصلی تامین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می‌شوند، جامعه وکلا یادآوری می‌کند که ادامه این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد چه اینکه روش‌های ناصوابی که امروز در برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری مشاهده می‌شود، موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد. برخورد با وکلای دادگستری که صرفا به دفاع از حقوق موکلین خود -صرفنظر از نوع نگرش و عقیده آنان- می‌پردازند، مغایر با تمام اصول و مقررات حاکم در جامعه، نقض آشکار حقوق بشر و موجب آسیب به اعتماد عمومی در جامعه می‌شود.

تاکید می‌کنیم که در صورت ادامه روند برخوردهای امنیتی و دخالت مستقیم ضابطین در اینگونه پرونده‌ها و عدم استقلال رأی قضات و گسترش نگاه امنیتی به موضوعات مختلف، علیرغم صراحت اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف از قوانین عادی، آینده روشنی برای جامعه در پیش نخواهد بود و ضرورت تجدیدنظر در روش‌های مدیریتی و گفتار و رفتار مقامات، جهت پیشگیری از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، با توجه به بحران‌های موجود و عدم نارضایتی عمومی ضروری است.

از این رو، ما امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید بر رفع اتهام فوری از چهار تن از وکلای دادگستری شیراز که از دو سال پیش مورد بازجویی‌های مکرر و غیرقانونی نهادهای امنیتی بوده‌اند، و اخطار به مقامات مسئول در مورد ضرورت تغییر نگرش و رفتار در برابر نهادهای مدنی و وکلای حقوق بشری، هشدار می‌دهیم که در صورت ادامه وضع موجود و برخوردهای سلیقه‌ای، گسترش نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی در آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.

اسامی امضا کنندگان:

۱ابراهیمیاسا
۲ابراهیمیسارا
۳ابراهیمیفاطمه
۴ابوالپوراحمد
۵احراریعلی اکبر
۶احمدیفرشید
۷احمدیمصطفی
۸ارتشیابراهیم
۹ارفع نیابهشید
۱۰ارمانمحمد
۱۱اژدریحسن
۱۲اسدخانیسمانه
۱۳اسدیروح اله
۱۴اسدیسعید
۱۵اسدیسمیه
۱۶اسلامی بورکیمرجان
۱۷اسلامی فارسانیبابک
۱۸اسماریانفاطمه
۱۹اسماعیلی مزیدیابراهیم
۲۰اشرف زادهمسعود
۲۱اصغر مغانیعلی
۲۲اعتماد زادهمزدک
۲۳افشارمهرسیلوانا
۲۴افضلازاده
۲۵اکبریمحمد
۲۶امیریرحیم
۲۷امین صفاییثریا
۲۸امینیسعیده
۲۹انصاریآستاره
۳۰انصاریمهدی
۳۱انصاریمهران
۳۲انصایمصطفی
۳۳اورکیمعصومه
۳۴ایزدپناهیاسر
۳۵ایزدیعبدالجلیل
۳۶ایزدیهاشم
۳۷ایگدرعلی
۳۸آب آذرنصراله
۳۹آذریآمنه
۴۰آزادیرخساره
۴۱آزموده دلخانیحسین
۴۲آقاخانیحسن
۴۳آقاییشاهین
۴۴آقاییهجران
۴۵آل منصورمیلاد
۴۶بابا مرادیامیر
۴۷باجلانآزاده
۴۸باستان عالممسعود
۴۹باقریامین
۵۰باقریمختار
۵۱باییمرجان
۵۲بذرافشانزهره
۵۳براتیسلمه
۵۴براتیسلمه
۵۵برزگرطیبه
۵۶برقیبابک
۵۷برومندنجیم
۵۸بزرگیمهدی
۵۹بهادریمرجان
۶۰بهمنیجعفر
۶۱بهمنی نژادسمیه
۶۲بهمنیاریعلی
۶۳بهی زادهمهدی
۶۴بیاتسعید
۶۵بیاتیحمید
۶۶پاپری بی باکخیرالنسا
۶۷پاپری بی باکهاجر
۶۸پارساجواد
۶۹پارساییافشین
۷۰پارساییتورج
۷۱پاک نیابابک
۷۲پروانه سنگریزهرا
۷۳پناه پوریسعید
۷۴پناهی پورمیلاد
۷۵پور هاشمیوحید
۷۶پورفریدیبیوک
۷۷پیرانیامین
۷۸پیروزمندامید
۷۹پیمان رمضانیامیر
۸۰تابع بردبارسمیرا
۸۱تاجحسین
۸۲تقویسید عبدالله
۸۳تقی زادهزهرا
۸۴توانابابک
۸۵توکلیالهام
۸۶توکلیپژمان
۸۷توکلیسلیمان
۸۸تیموریحدیقه
۸۹جاودانیروح اله
۹۰جاویدیروح اله
۹۱جداری فروغیمحمد علی
۹۲جعفرپورمحمد هادی
۹۳جلالی دوستاصغر
۹۴جلیلوندمحسن
۹۵جلیلیازیتا
۹۶جلیلیانسعید
۹۷جمالیعباس
۹۸جنگجومهناز
۹۹جهانی رادمهسا
۱۰۰جویندهعبدالله
۱۰۱حاجیانیمسعود
۱۰۲حبیب نژادکریم
۱۰۳حبیبیسیده معصومه
۱۰۴حجت پناهصدیقه
۱۰۵حسین پورنگین
۱۰۶حسین خانیرضا
۱۰۷حسین زادهسعیده
۱۰۸حسینیمهدی
۱۰۹حسینیمهناز
۱۱۰حسینی رچیسید جلال
۱۱۱حیدریسید جمال الدین
۱۱۲حیدریکورش
۱۱۳حیدریلیلا
۱۱۴حیدری آزادبهمن
۱۱۵حیدریهعلی
۱۱۶خاتمی فرعبدالله
۱۱۷خادمعلی اصغر
۱۱۸خدایاریلیلا
۱۱۹خداییعلیرضا
۱۲۰خرمشاهیعبدالصمد
۱۲۱خسرویلیلا
۱۲۲خورشیدیارزو
۱۲۳خورشیدیمهدی
۱۲۴دادار( طاهری)کوروش
۱۲۵دارابیجلیل
۱۲۶داناالهام
۱۲۷داودیامیرسالار
۱۲۸دبیریزهرا
۱۲۹درستیمسعود
۱۳۰درفشانپیام
۱۳۱درویشیشهناز
۱۳۲دشتیآنا
۱۳۳دقتمجید
۱۳۴دهقانحسام
۱۳۵دهقانسعید
۱۳۶دهقانمریم
۱۳۷دهقانعزت
۱۳۸دهقانفرزانه
۱۳۹دهقانمجتبی
۱۴۰دهقانعزت
۱۴۱دهقانیداریوش
۱۴۲دهقانیانعلی
۱۴۳دوکوهکیفاطمه
۱۴۴دولتشاهیآرش
۱۴۵ذوالفقاریزهرا
۱۴۶رازیرسول
۱۴۷راستیفخرالزمان
۱۴۸رجب پورسهیلا
۱۴۹رجبلومحسن
۱۵۰رحمانیشیرزاد
۱۵۱رحمانی اصفهانیمحمود
۱۵۲رحیمیزینب
۱۵۳رحیمیقدرت اله
۱۵۴رزمجوامیر
۱۵۵رزمجوییداریوش
۱۵۶رزمجوییشهلا
۱۵۷رستگارمحمد
۱۵۸رضا پورالناز
۱۵۹رضا خوشدلحمید
۱۶۰رضا عباسیحمید
۱۶۱رضا‌پوروحیده
۱۶۲رضاییزهره
۱۶۳رضاییحیدر
۱۶۴رضاییشاپور
۱۶۵رضایی آهنگرانمحمد علی
۱۶۶رضایی خوشگولیلا
۱۶۷رضائیحسین
۱۶۸رضویسید یوسف
۱۶۹رفعتیحسین
۱۷۰رفیع پورعلی
۱۷۱رمضان حاجی مشهدیوکیل
۱۷۲روحیثارالله
۱۷۳روئینجمشید
۱۷۴ریاحیکیاناز
۱۷۵رییسیانامیر
۱۷۶رئوفیسمیه
۱۷۷رئیسیغلامحسین
۱۷۸زارعشهربانو
۱۷۹زارععلیرضا
۱۸۰زارعفرزاد
۱۸۱زارعمحسن
۱۸۲زارعموسی الرضا
۱۸۳زارعفرزاد
۱۸۴زارعرحمن
۱۸۵زارع اتابکیعابدین
۱۸۶زارع خفریذبیح اله
۱۸۷زارعیجعفر
۱۸۸زارعیعبدالرسول
۱۸۹زراعت پیشهالهام
۱۹۰زرنوشهمریم
۱۹۱زندی لکسعید
۱۹۲زیلابیفرزانه
۱۹۳سادات آل علیمهدی
۱۹۴سادات رفیعیمهرناز
۱۹۵سالمیوحید
۱۹۶ستودهسلمی
۱۹۷سجادیسید محمد علی
۱۹۸سجادیمهدی
۱۹۹سعیدیعبدالرضا
۲۰۰سلطانیعبدالفتاح
۲۰۱سلطانیعقیل
۲۰۲سلیمان زادهعاصفه
۲۰۳سلیمانیایمان
۲۰۴سنجانکیابراهیم
۲۰۵سهرابیامیر حسین
۲۰۶سهیلی رادمریم
۲۰۷سیف زادهسیدمحمد
۲۰۸شایانیبابک
۲۰۹شجاععلیرضا
۲۱۰شریعتیسپیده
۲۱۱شریف زادههادی
۲۱۲شریف زادهعلی
۲۱۳شفاخواهرضا
۲۱۴شفاعیلیلا
۲۱۵شکریخیراله
۲۱۶شمسفریبا
۲۱۷شیبانیزیبا
۲۱۸شیخسعید
۲۱۹شیخ الاسلامی وطنیفروغ
۲۲۰شیردلمژگان
۲۲۱صادق پورمحمد
۲۲۲صادق مهبودیمحمد
۲۲۳صادقیحسن
۲۲۴صادقیعلیرضا
۲۲۵صادقینجمه
۲۲۶صالح نیکبختوکیل
۲۲۷صالحیمذکور
۲۲۸صباغیصنم
۲۲۹صحرائیانبهار
۲۳۰صدرسعید
۲۳۱صفریمهدی
۲۳۲طاطائیمازیار
۲۳۳طاهرپورنگار
۲۳۴طاهریمجتبی
۲۳۵طهماسبی فردکیان
۲۳۶عادل احمدیانامین
۲۳۷عباس سید صدریسید
۲۳۸عباسیحمیدرضا
۲۳۹عباسیرضا
۲۴۰عباسی فرج زادهرضوان
۲۴۱عدالتسمیه
۲۴۲عزیز پورروح اله
۲۴۳علاییفاطمه
۲۴۴علمداریمحسن
۲۴۵علیزهرا
۲۴۶علی پورابوطالب
۲۴۷علی پورطاهری
۲۴۸علی پورفاطمه
۲۴۹علی کرمیلیلا
۲۵۰علیخانیفاطمه
۲۵۱علیزادهدنا
۲۵۲عمادیمریم
۲۵۳غاضیسید محمد علی
۲۵۴غلامیابوالفضل
۲۵۵غیرتفریده
۲۵۶فتحیدانیال
۲۵۷فراهانیاشکان
۲۵۸فراهانیمهدیه
۲۵۹فرجیمهدی
۲۶۰فردپارسامحمدرضا
۲۶۱فرزانهمحمود
۲۶۲فروهیمهدی
۲۶۳فریدون نژادمسعود
۲۶۴فریدونیحمیدرضا
۲۶۵فضلینسرین
۲۶۶فقیهیسید محمد رضا
۲۶۷فلاحیمریم
۲۶۸فواکهعلی
۲۶۹فولادی( شیرازی)کاظم
۲۷۰فیروزبختمرال
۲۷۱قاسم پورسمیرا
۲۷۲قاسمیمهناز
۲۷۳قریانیسینا
۲۷۴قزوینیمریم
۲۷۵قهرمانی گراییامیر
۲۷۶کارگرکرمیمریم
۲۷۷کاظمیسید مهدی
۲۷۸کاظمییاشار
۲۷۹کاظمی ابنویامین
۲۸۰کاویانیوحید
۲۸۱کبیریعبداله
۲۸۲کربلایی پورراضیه
۲۸۳کرمیابوذر
۲۸۴کریمیاعظم
۲۸۵کریمیحجت اله
۲۸۶کریمیمحدثه
۲۸۷کریمیشمسی
۲۸۸کریمیفرشید
۲۸۹کریمیمحمدمهراب
۲۹۰کریمی آوینیحسین
۲۹۱کشاورزپوریا
۲۹۲کشکولیعلی
۲۹۳کشکولیعلی
۲۹۴کشوادیفرود
۲۹۵کلاهچیانطناز
۲۹۶کمالی هنربهاره
۲۹۷کمیلیقاسم
۲۹۸کوچ نژادعباس
۲۹۹کیان ارثیمریم
۳۰۰کیخسرویآرش
۳۰۱کیوانزهرا
۳۰۲کیومرثیاحسان
۳۰۳گرامی ابسردیطاهره
۳۰۴گودرزیمحسن
۳۰۵لطفیسوده
۳۰۶مجد زادهمینا
۳۰۷مجیدیجواد
۳۰۸محسن پورحامد
۳۰۹محمدیحمدالله
۳۱۰محمدیرضا
۳۱۱محمدیسهراب
۳۱۲محمدیعسکر
۳۱۳محمدیعلی حسین
۳۱۴محمدیمحسن
۳۱۵محمدیمرضیه
۳۱۶محمدیکرامت
۳۱۷محمدیفتاح
۳۱۸محمدیافشین
۳۱۹محمدیمنیژه
۳۲۰محمود آبادیمحمد مهدی
۳۲۱محمودیمهرزاد
۳۲۲محیطزین العابدین
۳۲۳مرادیامین
۳۲۴مردانیتبسم
۳۲۵مروجآیدا
۳۲۶مریم عارفیانوکیل
۳۲۷مزارعیمحسن
۳۲۸مزینعثمان
۳۲۹مسعودیعلیرضا
۳۳۰مشوقفاطمه
۳۳۱مقتدریمحمد جعفر
۳۳۲مقدسحسین
۳۳۳مقصودی مال امیریمینا
۳۳۴ممتازیانمسلم
۳۳۵مندنی پورعلی
۳۳۶منصوریرامین
۳۳۷منصوریانعلی اصغر
۳۳۸منفردحمزه
۳۳۹منوچهریشاپور
۳۴۰منوچهریمانوش
۳۴۱مهبودیامین
۳۴۲مهبودیمریم
۳۴۳مهبودیکامران
۳۴۴مهدوی میمندرویا
۳۴۵مهدی کرمیمحمد
۳۴۶مهر افروزعلی
۳۴۷مهر آرافرهنگ
۳۴۸مهراساحسن
۳۴۹مهرپورحمید
۳۵۰مهریانمحمد مهدی
۳۵۱مهندسعلیرضا
۳۵۲موسویسید ابراهیم
۳۵۳موسویسید عبدالوهاب
۳۵۴موسویملیحه
۳۵۵مولائیفاطمه
۳۵۶مومنی فرفرهاد
۳۵۷میثاقفاطمه
۳۵۸میرزاییحامد
۳۵۹میرزائیکریم
۳۶۰میرزائیاسماء
۳۶۱میرفردیرهام
۳۶۲ناصریساره
۳۶۳ناظم الساداتنرگس
۳۶۴نامجوحبیب الله
۳۶۵نامداریزهرا
۳۶۶ناموررضا
۳۶۷نجابت جوپوریا
۳۶۸نصر الهیابوذر
۳۶۹نصرالله نژادصابر
۳۷۰نصیریلیلا
۳۷۱نظریحسین
۳۷۲نظریآیدا
۳۷۳نقره کارمحمد صالح
۳۷۴نوروزیرمضان
۳۷۵نوروزیحمید
۳۷۶نوروزینرگس
۳۷۷نوریسولماز
۳۷۸نیستانی جهرمیبهارک
۳۷۹نیکوانعبدالرحیم
۳۸۰نیلیمصطفی
۳۸۱هادی عرفانیان کاسبمحمد
۳۸۲هاشمیفرهود
۳۸۳هاشمیمحسن
۳۸۴همتیمهدی
۳۸۵هوشمند رحیمیمهدی
۳۸۶هوشمندیصدراله
۳۸۷وسوردهسحر ناز
۳۸۸وطن خواهمحسن
۳۸۹یداللهی فارسیفرشید
۳۹۰یزدان پناهیاسر
۳۹۱یزدانیمهدی
۳۹۲یوسفیمرجان
۳۹۳یوسفینجمه
۳۹۴یوسفی بدافسید محسن

منبع: انصاف نیوز

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا