قوانین و مقررات وکالت

آیین کار اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مصوب 22/5/1388 با اصلاحات 6/8/1394

وکلاپرس ـ آیین کار اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۸۸ تصویب شد. این اصلاحیه در آبان سال ۹۴ مورد تصحیح و اصلاح قرار گرفت.

به گزارش وکلاپرس، آیین کار اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ به تصویب کانون های وکلای دادگستری رسید.

گفتنی است این آیین کار که در ادامه متن آن را خواهید خواند، در ۶ آیان ۱۳۹۴ اصلاح شده است:

آیین کار اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

اول- پذیرش به عضویت:

ماده ۱ اصلاحی – کانون ‌های جدید التأسیس می ‌توانند با اعلام پذیرش اساسنامه اتحادیه، تقاضای عضویت در اتحادیه را بکنند. این تقاضا به ‌صورت مکتوب و به انضمام مدارک ذیل به اسکودا تقدیم خواهد شد:

الف – تصویر مصدق پروانه وکالت اعضای هیأت ‌مدیره.

ب – تصویر مصدق مدرک دال بر سابقه قضاوت اعضای هیأت ‌مدیره در صورتی‌ که ۸ سال سابقه وکالت پایه ‌یک نداشته باشند.

پ – تصویر مصدق مدرک دال بر انجام انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن.

ماده ۲ – درخواست عضویت به‌عنوان اولین بند دستور در اولین همایش اتحادیه مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره اصلاحی: رئیس شورای اجرائی گزارشی در مورد نحوه برگزاری انتخابات کانون متقاضی و کلیه مسائل مربوط به آن را تهیه و برای کانون ‌های عضو ارسال می ‌نماید.

ماده ۳ – اعضای جدید در سال اول تشکیل خود تا پایان سال مالی از پرداخت حق عضویت معافند.

دوم – وظایف رئیس، نواب رئیس و بازرسان

ماده ۴ –

الف – رئیس:

علاوه بر آنچه در ماده ۳ اساسنامه آمده است، وظایف رئیس عبارت است از:

یک – اجرای مصوبات شورای اجرایی و هیأت عمومی.

دو – نظارت بر حسن اجرای مصوبات اسکودا.

سه – مدیریت اتحادیه با مشورت نواب رئیس و ریاست شورای اجرایی و نیز ریاست اداری بر کارکنان.

چهار – ارجاع امور به نواب رئیس و تقسیم‌ کار کمیسیون ‌های تخصصی بین آنان.

ب – نائب رئیسان:

یک – اداره امور اتحادیه در صورت ارجاع رئیس یا در غیاب ایشان.

دو – پیگیری امور و نظارت بر کمیسیون ‌های تخصصی و ارائه گزارش به رئیس جهت طرح در شورای اجرایی.

سه – انجام اموری که شورای اجرایی به عهده آنان می ‌گذارد.

تبصره: جلسات هیأت ‌رئیسه به تشخیص رئیس و به دعوت وی تشکیل خواهد شد.

ج – بازرسان:

یک – نظارت بر کلیه امور اتحادیه اعم از مالی یا نحوه اجرای مصوبات شورای اجرایی و هیأت عمومی.

دو – بررسی کمی و کیفی اجرای مصوبات اتحادیه در کانون‌های عضو.

سه – ارائه گزارش عملکرد مالی و اداری و فعالیت‌ های اتحادیه به شورای اجرایی و هیأت عمومی به‌صورت دوره ‌ای و نهایی (منظور در پایان دوره است).

تبصره ۱: گزارش به هیأت عمومی باید حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل جلسه هیأت عمومی به‌صورت مکتوب به کانون ‌ها ارسال شود.

چهار – ارائه گزارش از نحوه نظارت و بازرسی بازرسان.

پنج – ارائه گزارش از فرآیند برگزاری آزمون در اتحادیه، نهادهای برگزار کننده آزمون و کانون‌ها به شورای اجرایی.

سوم – کمیسیون‌های تخصصی:

ماده ۵ اصلاحی – اتحادیه برای رسیدن به هدف ‌های خود (موضوع ماده ۳ اساسنامه) اقدام به تشکیل کمیسیون‌ های تخصصی ذیل خواهد کرد:

انتشارات

روابط عمومی و امور بین‌الملل

امور حقوقی و تدوین قوانین و مقررات

رفاه و تأمین اجتماعی

انفورماتیک

الف – تشکیل یا ادغام کمیسیون‌ ها یا کارگروه‌ های دیگر با تصویب شورای اجرایی میسر خواهد بود.

ب – رئیس و اعضاء کمیسیون‌ ها توسط شورای اجرایی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد.

پ – جلسات کمیسیون‌ ها – با توجه به امکانات و مقتضیات – می ‌تواند حضوری یا مجازی باشد.

ت – نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ‌ها و طرز کار آن‌ها در آیین‌ نامه ‌هایی که کمیسیون ‌ها تنظیم و شورای اجرایی تصویب می ‌کند، تعیین خواهد شد. درهرحال آیین ‌نامه هر کمیسیون باید ظرف سه ماه از تشکیل کمیسیون تدوین و تصویب شود.

ث – کمیسیون ‌ها موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ‌ای ۶ ماهه خود به شورای اجرایی می ‌باشند.

ماده ۶ – شورای اجرایی با رئیس اتحادیه می ‌تواند پیشنهاداتی که برای طرح در دستور کار شورای اجرایی یا هیأت عمومی قرار می‌ گیرد، قبلاً جهت انجام بررسی ‌های کارشناسی به کمیسیون مربوط ارجاع نماید تا مسئله با گزارش کمیسیون در صحن هیأت عمومی یا شورای اجرایی مطرح گردد.

چهارم – هیأت عمومی و همایش:

ماده ۷ – دستور جلسه هیأت عمومی را شورای اجرائی تنظیم و به کانون‌ها ارسال می‌ کند. فاصله ارسال و تشکیل جلسه هیأت عمومی نباید از بیست روز کمتر باشد.

ماده ۸ – ارسال دستور مذکور و کلیه مکاتبات دیگر بین اتحادیه و کانون ‌ها و اعضای اتحادیه با نمابر (فاکس) یا پست الکترونیکی (Email) صورت خواهد گرفت. مرسل ‌الیه در هر مورد می ‌تواند ارسال نسخه ‌ای از نامه را با پست خواستار شود.

ماده ۹ – مدت برگزاری همایش حداکثر چهار روز کاری خواهد بود که روز اول به ورود و استقرار شرکت‌ کنندگان و روز آخر برای عزیمت ایشان اختصاص دارد و در روز کاری کامل به رسیدگی به دستور تخصیص می‌یابد.

ماده ۱۰ – چنانچه برگزاری مراسم افتتاحیه در روز ورود و استقرار میسر باشد به همین نحو عمل خواهد شد. به ‌طورکلی باید برنامه ‌ها چنان تنظیم شود که همایش در زمان هر چه کوتاه‌ تری به پایان برسد. همچنین است اگر عزیمت هیأت ‌ها بلافاصله پس از تصویب قطعنامه ممکن باشد.

ماده ۱۱ – (اصلاحی ): ساعت کار همایش صبح‌ ها از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و بعدازظهرها از ۱۵ تا ۱۹ خواهد بود.

ماده ۱۲ – استراحت بین جلسات صبح‌ها از ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰ و بعدازظهرها از ۱۷ تا ۱۷:۲۰ خواهد بود. برگزارکنندگان همایش مکلفند به‌محض پایان مدت استراحت بین جلسات، شرکت ‌کنندگان را به نحو مقتضی به جلسه دعوت کنند.

ماده ۱۳- افتتاحیه همایش با سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز می ‌شود. بلافاصله رئیس کانون میزبان (رئیس کانونی که همایش در مقر آن انجام می ‌شود) به مهمانان خیرمقدم می ‌گوید. سپس رئیس اتحادیه آغاز کار همایش را اعلام می ‌کند. جمع سخنان این دو از بیست دقیقه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۴- کانون میزبان می ‌تواند کسانی را که مایل است برای شرکت در مراسم افتتاحیه دعوت و برای ایشان سخنرانی پیش‌بینی کند. همچنین می ‌تواند برنامه یا برنامه ‌هایی که نماد کانون میزبان است در مراسم افتتاحیه تدارک ببیند مشروط به اینکه:

الف – حداکثر یک ماه پیش از آغاز همایش فهرست میهمانان و نوع برنامه یا برنامه‌ ها را به شورای اجرایی اعلام کند تا در شورا مطرح و تصویب شود.

ب – زمانی که به سخنرانی میهمانان و اجرای برنامه‌ های ویژه و سخنان رئیس کانون میزبان و رئیس اتحادیه اختصاص داده می ‌شود، جمعاً از دو ساعت و نیم (۱۵۰ دقیقه) بیشتر نشود و حتی ‌الامکان در جلسه صبح حداقل یک ساعت (۶۰ دقیقه) برای انتخاب هیأت ‌رئیسه همایش باقی بماند.

تبصره: چنانچه مراسم افتتاحیه در روز استقرار برگزار شود رعایت زمان حداکثر ۱۵۰ دقیقه برای کانون میزبان الزامی نیست. در این حالت انتخاب هیأت ‌رئیسه همایش در آغاز جلسه روز بعد صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵ – رأی‌ گیری برای تعیین هیأت‌رئیسه با برگ چاپی مخصوص یا شیوه ‌های دیگر و به طور مخفی انجام می ‌شود.

ماده ۱۶ – اسامی مازاد بر عده لازم قرائت نمی ‌شود.

ماده ۱۷ – اسامی داوطلبان انجام ‌وظیفه در هیأت ‌رئیسه با قید اینکه داوطلب چه سمتی هستند، پیش از رأی ‌گیری اعلام و در صورت امکان بر روی “وایت برد” یا “ویدئو پروجکشن” نوشته یا منعکس خواهد شد. پس از اعلام نتایج شمارش آراء چنانچه منتخبی مایل به انجام‌ وظیفه در سمتی که برای آن انتخاب شده است نباشد، می‌ تواند اعلام انصراف کند. در این صورت نفر بعد جایگزین او خواهد شد.

ماده ۱۸ – بلافاصله پس از انتخاب هیأت ‌رئیسه، جلسه وارد دستور می ‌شود.

ماده ۱۹ – فهرستی مشتمل بر نام و نام خانوادگی و نام کانون متبوع حاضران، به تفکیک کانون‌ ها، در دو نسخه تهیه خواهد شد و به امضاء حاضران – با تصریح به اینکه عضو اصلی یا علی‌البدل هستند – می ‌رسد. این اقدام در آغاز جلسه ‌ای که با انتخاب هیأت ‌رئیسه شروع می ‌شود، انجام خواهد شد و ملاک تعداد حاضران برای رأی‌گیری این فهرست خواهد بود.

تبصره: در هر موردی که رأی اکثریت حاضرین مناط اعتبار است، حفظ رسمیت جلسه از جهت تعداد حاضرین در زمان اتخاذ رأی ضروری است.

ماده ۲۰ – پس از تعیین تکلیف و رأی‌گیری در موردپذیرش کانون یا کانون‌ های جدید، درصورتی ‌که رئیس اتحادیه مطلبی داشته باشد مطرح خواهد کرد و سپس بندهای دستور مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۱ – چیدمان محل برگزاری همایش باید به نحوی باشد که اعضای هر یک از کانون‌ ها در کنار هم بنشینند. نمایندگان شورای اجرائی نیز محل مخصوص به خود را خواهند داشت. حتی ‌المقدور محلی نیز برای استقرار وکلای دادگستری علاقه ‌مند به حضور در جلسه پیش ‌بینی خواهد شد. حضور وکلا در همایش بدون دخالت در مذاکرات در حد گنجایش محل آزاد است. کانون‌ ها زمان و مکان همایش را به نحو مقتضی به آگاهی اعضای خود خواهند رساند.

ماده ۲۲ – ترتیب مذاکرات به شرح ذیل است:

الف – در مورد هریک از بندهای دستور ابتدا رئیس اتحادیه یا یکی از نواب یا یکی از بازرسان اصلی یا علی ‌البدل، که رئیس اتحادیه ادای توضیح را به وی ارجاع کند، توضیح می ‌دهند.

ب – در هر مورد حداکثر دو موافق و دو مخالف صحبت می ‌کنند. درصورتی‌که مخالفی نباشد، موافق هم ‌صحبت نخواهد کرد.

پ – مدت صحبت هر فرد حداکثر پنج دقیقه است.

تبصره: رئیس جلسه موارد مربوط به محدودیت‌ های مدت سخنرانی را در آغاز جلسه متذکر شده و مکلف است از صحبت افراد بیش از زمان تعیین شده جلوگیری کند. رئیس جلسه می ‌تواند با تصویب هیأت ‌رئیسه مدت مذاکره را افزایش داده و به افراد بیشتری اجازه صحبت بدهد.

ت – اعضاء هیأت عمومی، اعضاء هیأت‌ رئیسه جلسه، اعضای شورای اجرایی و بازرسان بر اساس نوبت و با رعایت بند ب حق اظهارنظر دارند. رئیس جلسه رأساً یا به تقاضای هر یک از افراد دارای حق رأی می ‌تواند به کسانی که در جلسه حضور دارند اما فاقد حق رأی هستند، اجازه دهد در مورد یا مواردی اظهارنظر کنند.

ث – مشروح مذاکرات ضبط و خلاصه آن و نتیجه رأی ‌گیری به ‌وسیله منشی نوشته و به‌ وسیله رئیس جلسه، ناظران و منشی امضاء می‌شود. در عین ‌حال ماحصل و خلاصه مذاکرات به‌ وسیله ویدئو پروجکشن در معرض دید حضار قرار خواهد گرفت و پرینت آن در پایان جلسه به‌ وسیله رئیس جلسه، منشی و ناظران امضا می ‌شود.

ج – درصورتی ‌که در جلسه تصمیماتی اتخاذ گردد که اعلام آن‌ها به مرجع ثبت شرکت‌ ها لازم باشد، آن تصمیمات در صورت ‌جلسه جداگانه نوشته و به‌ وسیله هیأت‌ رئیسه جلسه امضاء خواهد شد.

چ – اگر کسی مایل باشد عین اظهاراتش منعکس گردد می ‌تواند آن را بنویسد و برای ضمیمه شدن به صورت‌ جلسه تا پایان همایش به هیأت ‌رئیسه تسلیم کند.

ماده ۲۳ – جز در مواردی که در اساسنامه و این آیین کار رأی‌ گیری مخفی با برگه رأى پیش ‌بینی شده است، رأی ‌گیری با قیام و قعود یا بلند کردن دست انجام می ‌شود. با این‌ حال به تقاضای رؤسای هریک از کانون ‌ها یا رئیس اتحادیه یا به تشخیص رئیس جلسه، رأی ‌گیری مخفی صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۴ – شمارش آراء با نظار است که هریک جداگانه اقدام به شمارش می‌ نمایند. چنانچه بین نتایج دو شمارش تفاوت باشد و این تفاوت درنتیجه مؤثر باشد، با برگه رأی، رأی ‌گیری خواهد شد. همچنین نظار بر رعایت اساسنامه و آیین کار در اداره جلسه نظارت خواهند کرد.

ماده ۱۸- به ذیل ماده ۲۰ منتقل شد.

ماده ۲۵ – رئیس جلسه مسئول رعایت نظم جلسه است و حسب مورد می ‌تواند تدابیر مقتضی را در این خصوص اعمال کند.

پنجم – انتخابات هیأت‌رئیسه و بازرسان:
ماده ۲۶ – شورای اجرایی حداکثر تا دو ماه قبل از پایان دوره از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و اعلام به کانون ‌ها به اطلاع وکلای دادگستری خواهد رساند که در صورت دارا بودن شرایط، داوطلبی خود را جهت عضویت در هیأت ‌رئیسه و بازرسی اسکودا، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی کتباً همراه با مدارک به اتحادیه اعلام کنند. پس از انقضای مهلت ثبت نام و درخواست پذیرفته نمی شود. شورای اجرایی پس از احراز صلاحیت داوطلبان، طبق ماده ۱۲ اساسنامه اسکودا ، اسامی نامزدها را به کلیه کانون ‌ها اعلام خواهد کرد.

تبصره: حذف شد

ماده ۲۷- هیأت‌ رئیسه همایش به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات، اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

تبصره ۱: تهیه صورت اسامی دارندگان حق رأی، تهیه تعرفه انتخاباتی، مهر و صندوق آراء و قرار دادن اسامی داوطلبین در معرض دید رأی ‌دهندگان و سایر امکانات لازم به عهده کانون میزبان است.

تبصره ۲: زمان اجرای انتخابات با رعایت ماده ۵ این آیین ‌نامه توسط شورای اجرایی تعیین می ‌گردد و مدت آن یک ساعت خواهد بود و به تشخیص هیأت نظارت تا نیم ساعت دیگر قابل تمدید می ‌باشد.

ماده ۲۸ – پیش از آغاز رأی ‌گیری بدواً هیأت نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه می‌نماید. هرگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه رأی‌ گیری و تبلیغ به موافقت یا مخالفت به ‌کلی ممنوع است. آراء بایستی روی اوراق چاپی که به مهر هیأت نظارت ممهور شده نوشته شود و رأی ‌دهنده پس از امضاء در مقابل نام خود، رأى خود را در صندوق می ‌اندازد. حق رأی کسانی که تا پایان مدت رأی ‌گیری حاضر نشوند یا رأی ندهند ساقط می‌ شود. دادن رأى به نمایندگی پذیرفته نخواهد بود.

تبصره: در کلیه مواردی که در این آیین کار موضوع رأی ‌گیری مطرح است، اخذ رأی می ‌تواند از طریق الکترونیک انجام شود. (الحاقی ۲۳ آذر ۱۳۹۶)

ماده ۲۹ – پس از پایان رأی‌ گیری شمارش آراء آغاز و آراء قرائت ‌شده ممهور به مهر قرائت شد می ‌گردد و تا سه ماه در اتحادیه نگهداری می ‌شود. اسامی مکرر و زائد بر عده لازم حساب نمی ‌شود.

ششم – مسائل اجرائی و رفاهی در تشکیل همایش ‌ها:
ماده ۳۰ – هزینه رفت ‌و برگشت به محل همایش بر عهده کانون ‌های عضو است. هزینه رفت ‌و برگشت رئیس و نواب و بازرسان اصلی و علی ‌البدل اسکودا، درصورتی ‌که عضو هیأت ‌مدیره کانون متبوع خود نباشند، همچنین هزینه رفت ‌و برگشت هماهنگ ‌کنندگان و افرادی که به تشخیص رئیس اتحادیه حضور آن‌ها در همایش ضروری باشد، به ‌وسیله اتحادیه پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۱ – مدیریت همایش بر عهده کانون میزبان و پرداخت هزینه‌ ها به شرح ذیل بر عهده اتحادیه است:

الف – هزینه اقامت در هتل سه یا چهار ستاره برای سه شب.

تبصره ۱: درصورتی ‌که محدودیت امکانات محلی ممکن است استاندارد هتل – با تصویب شورای اجرائی – تغییر داده شود.

تبصره ۲: افزایش مدت اقامت به چهار شب، درصورتی ‌که اضطرار، با تصویب شورای اجرائی میسور است.

ب – هزینه غذا و پذیرایی بین جلسات. کیفیت این امر را شورای اجرایی تعیین می‌ کند.

پ . هزینه انتقال میهمانان از فرودگاه یا ترمینال ورودی به محل استقرار و بالعکس و هزینه جا به ‌جایی در داخل شهر و حومه آن با وسیله نقلیه مناسب.

ت – هزینه برگزاری نشست ‌های هیأت عمومی مشتمل بر اجاره سالن، سیستم صوتی مناسب، ضبط ‌صوتی و تصویری گفتگوها و انعکاس هم‌ زمان نتایج رأی ‌گیری با ویدئو پروجکشن.

تبصره: هر هزینه دیگری که انجام شود بر عهده کانون میزبان خواهد بود.

ماده ۳۲ – پیش از برگزاری همایش، درصورتی ‌که درخواست کانون میزبان مبلغی به‌عنوان علی ‌الحساب با تصویب شورای اجرائی پرداخت و پس از پایان همایش و ارسال اصول اسناد هزینه، تسویه ‌حساب می ‌شود. کانون میزبان مکلف است ظرف یک ماه پس از پایان همایش، نسبت به ارائه گزارش هزینه ‌ها به بازرس اقدام نماید.

ماده ۳۳ – کانون‌ های میزبان مکلفند در مورد هزینه‌ هایی که خود انجام می‌ دهند و بر عهده اتحادیه نیست نیز نهایت احتیاط و صرفه ‌جویی را معمول دارند.

هفتم – شورای اجرائی:
ماده پیشنهادی: اعضاء شورای اجرایی توسط کانون‌ها و برای یک دوره معرفی خواهند شد.

تبصره: با تغییر هر دوره هیأت ‌مدیره کانون ‌ها نسبت به ابقاء یا معرفی عضو جدید خود در شورای اجرایی اقدام خواهند کرد.

ماده ۳۴ – شورای اجرایی به دعوت رئیس اتحادیه و یا در صورت درخواست یک‌ چهارم اعضای شورای اجرائی با رعایت شرایط ذیل، تشکیل جلسه می‌ دهد و با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت خواهد یافت. نصاب رأی در شورای اجرائی به شرح ماده ۱۵ اساسنامه است.

الف – رأی ‌گیری در شورای اجرائی با بلند کردن دست، یا قیام و قعود صورت می ‌گیرد. اما در صورت تقاضای هر یک از اعضای شورا، رأی ‌گیری در مورد خاص به ‌طور مخفی و با ورقه صورت خواهد گرفت. مشروح مذاکرات شورای اجرایی حتی ‌الامکان ضبط صوتی و تصویری می‌شود.

ب – محل تشکیل شورا تهران و در محل اتحادیه است. اما در صورت ضرورت به تشخیص رئیس اتحادیه یا اکثریت اعضای شورا تشکیل جلسه در محل‌ های دیگر مجاز خواهد بود.

پ – هزینه ایاب و ذهاب اعضای شورا برای شرکت در جلسات آن به عهده کانون متبوع ایشان و هزینه پذیرایی از اعضاء در زمان تشکیل جلسات با اتحادیه است.

ت – حضور اعضای شورای اجرائی در همایش ‌ها ضروری و مسائل مربوط به اسکان و اقامت ایشان همچون اعضاء هیأت عمومی خواهد بود.

ث – با وجود ماده ۵ (ماده ۷ اصلاحی ) حذف شد.

ج – در آغاز جلسات شورای اجرائی فهرستی از حاضران تنظیم و به‌ وسیله ایشان امضاء می ‌شود. صورت ‌جلسه به ‌وسیله رئیس شورا و نواب امضاء خواهد شد. در صورت غیبت رئیس، امضاء نواب کافی است و در صورت غیبت یکی از نواب یا هردو آن‌ ها، امضاء رئیس و یک نفر از اعضای شورا کفایت می ‌کند.

چ – صورت ‌جلسه شورا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای کلیه کانون‌ های عضو ارسال می ‌شود.

ماده ۳۵ – شورای اجرائی در هر دوره در اولین جلسه خود به پیشنهاد رئیس اتحادیه یک نفر از وکلای دادگستری را با اکثریت آراء به‌ عنوان خزانه‌ دار انتخاب می ‌کند.

ماده ۳۶ – هر یک از اعضاء هیأت‌ رئیسه از حیث عملکرد خود در مقابل شورای اجرایی و هیأت عمومی مسئول است. شورای اجرایی به پیشنهاد هریک از اعضاء می ‌تواند عضو هیأت ‌رئیسه را استیضاح کند و در صورت قانع نشدن، با تصویب دو سوم اعضاء حاضر عزل عضو مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار خواهد گرفت. در این مورد رأی‌ گیری در شورای اجرایی به‌ طور مخفی با ورقه انجام خواهد شد. عضو هیأت ‌رئیسه که عزل وی در هیأت عمومی مطرح می ‌شود حق دارد پس از استماع گزارش شورای اجرایی به مدت ۳۰ دقیقه از خود دفاع نماید و پس ‌از آن در مورد عزل وی برابر اساسنامه به‌ طور مخفی رأی ‌گیری خواهد شد. انتخاب عضو جایگزین به ترتیبی است که در اساسنامه مقرر است.

هشتم – امور مالی:

ماده ۳۷ – وجوه دریافتی اتحادیه به‌حساب جاری ۰۰۰۲۰۸۰۰۰ نزد بانک تجارت شعبه سعدی شمالی تهران واریز و کلیه پرداخت‌ها نیز با صدور چک از همین حساب انجام خواهد شد.

(عبارت ذیل ماده با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه حذف شد)

ماده ۳۸ – نصاب پرداخت‌ها به‌قرار ذیل است:

الف – تا پانصد میلیون ریال در موضوع واحد با تصمیم رئیس اتحادیه (اصلاحی شورای اجرایی مورخ۰۱/۰۳/۱۳۹۹).

ب – از پانصد میلیون ریال به بالا با تصمیم شورای اجرائی (اصلاحی شورای اجرایی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۹).

ماده ۳۹ – در مورد خرید کالا و خدمات، از دویست میلیون ریال به بالا استعلام بها حداقل از ۳ فروشنده و عرضه ‌کننده خدمت لازم و اتخاذ تصمیم نهایی – حسب مورد – با رئیس اتحادیه یا شورای اجرایی است. خرید اموال غیرمنقول حسب مورد با نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

ماده ۴۰ – روسای کانون‌ ها و نمایندگان شورای اجرایی همواره می‌ توانند به حساب‌ ها و دفاتر مالی اتحادیه مراجعه و اطلاعات موردنیاز خود را تحصیل کنند. رئیس اتحادیه و خزانه ‌دار مکلفند در این خصوص همراهی و هماهنگی کنند.

ماده ۴۱ – رئیس اتحادیه در اولین جلسه هیأت عمومی پس از پایان هر سال مالی گزارش وضعیت مالی و تراز پرداخت ‌ها و دریافت های اتحادیه را به هیأت عمومی عرضه خواهد کرد.

متن این گزارش و نیز گزارش موضوع تبصره ذیل بند ت ماده ۲۶ اساسنامه باید ۲۰ روز پیش از برگزاری همایش در اختیار کانون ‌ها قرار گیرد.

ماده ۴۲ – اعمال حق رأی در هیأت عمومی منوط به آن است که کانون عضو بابت حق عضویت بدهی نداشته باشد.

ماده ۴۳ – هیچ‌ یک از اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌های عضو و رئیس و نواب رئیس و اعضای شورای اجرایی و بازرسان و خزانه‌دار اتحادیه حق ندارند طرف معامله با اتحادیه واقع شوند یا از آن وام بگیرند یا برای خدمت خود در اتحادیه دستمزد یا حق جلسه دریافت کنند.

نهم – امور اداری و تشکیلاتی:

ماده ۴۴ – امور اتحادیه حتی‌المقدور به‌وسیله وکلا و کارآموزان داوطلب و به‌ طور رایگان و افتخاری اداره خواهد شد. با این‌ حال شورای اجرایی می ‌تواند پرداخت پاداش به وکلا یا کارآموزانی را که خدماتی برای اتحادیه انجام می ‌دهند تصویب کند. این مورد شامل هیأت ‌رئیسه و اعضای شورای اجرائی، بازرسان و خزانه ‌دار و اعضای هیأت‌ های مدیره کانون‌ ها نخواهد بود.

تبصره: استخدام خدمه و کارکنان اداری از این قاعده مستثنی است.

شورای اجرایی همچنین پاداش کسانی را که وکیل و کارآموز و یا در استخدام اتحادیه نیستند و خدماتی به آن ارائه و عرضه می‌کنند تعیین و تصویب خواهد کرد.

ماده ۴۵ – رئیس اتحادیه با تصویب شورای اجرایی نسبت به استخدام افراد لازم اقدام خواهد کرد

تبصره: حذف شد.

(ماده ۳۶ سابق: حذف شد).

دهم – موارد متفرقه:

ماده ۴۶ – ارتباط بین اتحادیه و کانو ن‌ها صرفاً از طریق فاکس خواهد بود و فقط در صورت مطالبه مرسل‌ الیه تأییدیه فاکس ارسال خواهد شد. مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش ‌بینی ‌شده باشد.

ماده ۴۷- این آیین کار مشتمل بر ۴۷ ماده و …. تبصره در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۸۸ به تصویب شورای اجرایی اتحادیه رسید و در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۴ اصلاح گردید.

منبع: کانون همکاری وکلای ایران

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا