اخبارویژه

کدامیک از مؤدیان اجازه استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ندارند؟

وکلاپرس- هفت دسته از اشخاص و مشاغل نمی‌توانند از امتیازات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از کمیسیون معاضدتی کانون وکلای اصفهان، مستفاد از دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امور مالیاتی (موضوع مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۰) مؤدیانی که اجازه استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ندارند به شرح زیر است:

۱-اشخاصی که در سال ۱۴۰۰ مشمول عدم فعالیت بوده اند و از صنوف مربوطه گواهی عدم فعالیت اخذ و آن را به امور مالیاتی ارائه داده‌اند، نباید از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند.
۲-مؤدیانی که اظهارنامه سال ۱۳۹۹ آنها، همچنان در حال رسیدگی است ‌وتاکنون منجر به صدور برگ تشخیص نشده است، نمی توانند از تبصره مذکور برای عملکرد سال ۱۴۰۰ استفاده کنند.
۳-مؤدیانی که دارای فعالیت با درآمد معاف هستند(مانند مشاغل آموزشی، کشاورزی، انتشاراتی، دفاتر زیارتی و…)، نباید از تبصره مذکوراستفاده نمایند؛ چون درآمد این مشاغل از پرداخت مالیات معاف است.

بیشتر بخوانید:

۴-مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ شریک داشته اند یا ترکیب شرکاء تغییر یافته است، نمیتوانند از تبصره مذکور استفاده نمایند.
۵- مؤدیانی که برای عملکرد سال ۱۴۰۰، تمایل به استفاده از مقررات مواد ذیل دارند نباید از تبصره مذکور استفاده نمایند:
  •  ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم (کسر هزینه های درمانی)
  • ماده ۱۶۵همان قانون(کسر خسارات وارده)
  • ماده ۱۷۲ همان قانون (کسر هزینه ها و کمکهای پرداختی)
۶- مشمولین گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی۱۳۹۴، نمیتوانند از تبصره مذکور استفاده کنند.

۷- مؤدیانی که درآمد سال ۱۴۰۰ آنها بیش از حد نصاب مندرج در دستورالعمل تبصره مذکور (بیش از ۴۸ میلیارد ریال) است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا