رایویژه

نمونه رأی دادگاه با خواسته صدور « پروانه کسب وکالت » علیه کانون وکلای مرکز

وکلاپرس- وکیل سید حمید رضا موسوی تصویر دادنامه ای را در حساب توییتری خود منتشر کرد که در آن حکم بر بی‌حقی خواهان در دعوایی با خواسته صدور پروانه کسب به طرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز صادر شده است.

خواهان در دعوایی به طرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خواستار صدور پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون شده است.

بیشتر بخوانید:

متن رای به شرح زیر است

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

خواهان: ….

خوانده: کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای ۱- محمد شیوایی کجوری … و ۲- سید حمید رضا موسوی ایرانی …

خواسته: الزام به صدور پروانه کسب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای … علیه کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر الزام به صدور پروانه وکالت موضوع مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به استناد اظهار نامه شماره ۴۰۴-۱۳۹۹ و مدارک هویتی ارائه گردیده.

با عنایت به اینکه قانون مورد استناد خواهان مجوزی برای صدور پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت نمیباشد از طرفی قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار نیز شرکت در آزمون را لازم دانسته و از طرفی برای شغل وکالت احتیاج به حداقل دانش تخصصی میباشد و اگر چه در قانون مذکور هم که در فوق ذکر شده با پائین آوردن تراز شرایط را بسیار ساده نموده اما قبولی آزمون حذف نگردیده است.

اگر چه باید این مطلب را متذکر شد فرق ما بین تسهیل مجوز کسب و کار با اختیار دادن به افراد غیر متخصص که بر جان و مال مردم تسلط پیدا نمایند را باید قانونگذار لحاظ می نمود که علی رغم تذکر کثیری از علمای مسلم حقوق این مطلب مورد توجه قرار نگرفته است.

لذا دعوی خواهان مغایر قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار میباشد مستنداً به ماده ۵ و ۶ قانون مذکور و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران

هانی حاجیان

نمونه رای دادگاه درباره خواسته «صدور پروانه کسب وکالت»
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا