محمودرضا جعفر آقائی

اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل وکیل جعفرآقایی ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد
گفت و گو

اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل وکیل جعفرآقایی ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد

وکلاپرس- وکیل رسول کوهپایه زاده درخصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی گفت: اولین جلسه رسیدگی به این پرونده…
نگاهی به آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی در سالگرد وقوع قتل
گفت و گو

نگاهی به آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی در سالگرد وقوع قتل

وکلاپرس- وکیل رسول کوهپایه زاده درخصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی گفت: هنوز کیفرخواست صادر نشده است و…
آزاد بودن آمر قتل وکیل جعفرآقایی و خطر سوءقصد به وکیل اولیای دم مقتول
گفت و گو

آزاد بودن آمر قتل وکیل جعفرآقایی و خطر سوءقصد به وکیل اولیای دم مقتول

وکلاپرس– وکیل رسول کوهپایه زاده درخصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی مدعی شد: حسب اقاریر مرتکبین قتل، پدر…
آزادی آمر به قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی به قید وثیقه
ویژه

آزادی آمر به قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی به قید وثیقه

وکلاپرس- رسول کوهپایه زاده وکیل اولیای دم وکیل محمودرضا جعفرآقایی در توضیح آخرین وضعیت پرونده موکلش از آزادی آمر به…
دکمه بازگشت به بالا