اخبار کانون هاویژه

جزییات نتایج طرح پژوهشی رضایتمندی شغلی وکلای گیلانی منتشر شد

یک نکته جالب توجه در نتایج آن است که پاسخگویان تمایل دارند تا کانون وکلا در اتفاقات اجتماعی جامعه موضع گیری کند.

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری گیلان ریزنتایج طرح پژوهشی بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای گیلان را که فرآیند عملیاتی آن از خرداد ۹۹ آغاز شده بود، منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، این کانون از آذرماه سال ۱۳۹۷ تصمیم بر انجام پژوهشی پیرامون «بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان» گرفت که به دلیل بروز ویروس کرونا، به مدت چند ماه به تعویق افتاد.

بیشتر بخوانید: رضایت کمتر از ۴۰ درصدی وکلا در استان گیلان

پژوهشی با حضور ۵۸۷ وکیل داوطلب

 فرآیند عملیاتی این پژوهش از خرداد ۹۹ آغاز و در جمع آوری پرسش نامه آن از چند روش استفاده شده است؛ به این صورت که این پژوهش ابتدا با اخذ لیست وکلا و کارآموزان کانون وکلای گیلان و مراجعه حضوری پرسشگران به وکلا عملیاتی و تعدادی از پرسش نامه ها از این طریق تکمیل شد.

از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین سهولت دسترسی به وکلا، از ظرفیت فضای مجازی نیز استفاده شد. درنهایت تعداد ۵۸۷ پرسشنامه از سوی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان تکمیل شد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان رضایتمندی از وضعیت درآمد، وضعیت استرس و فشار شغلی، رضایت از رقابت و بازار وکالت، میزان تمایل به مشارکت در امور کانون، میزان رضایت شغلی، احساس قدرت در بین وکلا، موافقت با رویکرد مدنی کانون وکلا و بررسی رضایت از وضعیت جامعه بوده است.

بیشتر بخوانید: وکلا در اوج حرفه کاری خود: مطالعه طولی ۳۰ ساله در ارتباط با رضایت شغلی و رضایت از سطح زندگی

تفکیک پاسخگویان طرح پژوهشی کانون وکلای گیلان

۱) بر حسب جنسیت پاسخگویان

جنسیتدرصد
زنان۴۴/۶
مردان۵۵/۴

۲) بر حسب گروه سنی پاسخگویان

گروه سنیدرصد
بالاتر از ۶۰ سال۲۲/۳
۵۱ تا ۶۰ سال۵۲/۸
۴۱ تا ۵۰ سال۱۹/۷
۳۱ تا ۴۰ سال۲/۶
۲۱ تا ۳۰ سال۱

۳) بر حسب تحصیلات پاسخگویان

سطح تحصیلاتدرصد
کارشناسی۳۷/۳
کارشناسی ارشد۵۴/۴
دکتری۸/۳

۴) بر حسب هزینه زندگی پاسخگویان

هزینه زندگیدرصد
تا ۳ میلیون تومان۲۹
از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان۳۴/۷
از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان۲۸
بیش از ۱۰ میلیون تومان۸/۳

۵) بر حسب میزان سابقه وکالت

میزان سابقهدرصد
۱ تا ۵ سال۴۱/۵
۶ تا ۱۰ سال۳۲/۱
۱۱ تا ۱۵ سال۱۵/۵
۱۶ سال به بالا۷/۳

۶) برحسب داشتن سابقه قضاوت پاسخگویان

سابقه قضاوتدرصد
خیر۷۵/۶
بله۲/۱

۷) برحسب میزان سابقه قضاوت پاسخگویان (درصورت داشتن سابقه قضاوت)

میزان سابقهدرصد
۱ تا ۱۰ سال۲۵
۱۱ تا ۲۰ سال۲۵
۲۱ تا ۳۰ سال۵۰

نتایج طرح پژوهشی بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان

در ادامه به نتایج طرح پژوهشی بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان اشاره شده است.

براساس شاخص رضایت از وضعیت جامعه

(رضایتمندی وکلا از نگاه جامعه به شغل وکالت)
میزان رضایت از وضعیت جامعهدرصد
در حد کم۷۴/۱
تاحدی۲۱/۸
در حد زیاد۴/۱

براساس شاخص رضایت از درآمد وکلا

میزان رضایت از درآمد
درصد
در حد کم۳/۱
تاحدی۶۴/۸
در حد زیاد۳۲/۱

بر اساس شاخص میزان استرس و فشار شغلی وکلا

میزان استرس و فشار شغلی
درصد
در حد کم۷/۳
تاحدی۱۸/۱
در حد زیاد۷۴/۶

بر اساس شاخص رضایت از رقابت و بازار وکالت

میزان رضایت از رقایت و بازار وکالت
درصد
در حد کم۹۵/۳
تاحدی۳/۱
در حد زیاد۱/۶

بر اساس شاخص رضایت مندی شغلی وکلا

میزان رضایتمندی شغلی
درصد
در حد کم۳۸/۹
تاحدی۴۸/۷
در حد زیاد۱۲/۴

براساس شاخص موافقت با رویکرد مدنی کانون وکلا

میزان موافقت با رویکرد مدنی و اجتماعی کانون
درصد
در حد کم۱
تاحدی۳۶/۳
در حد زیاد۶۲/۷

بر اساس شاخص احساس قدرت وکلا در جامعه

میزان احساس قدرت وکلا در جامعه
درصد
در حد کم۷۶/۲
تاحدی۱۳/۵
در حد زیاد۱۰/۴

براساس شاخص تمایل به مشارکت در امور کانون وکلا

میزان تمایل به مشارکت در امور کانون
درصد
در حد کم۵۶
تاحدی۳۳/۷
در حد زیاد۹/۳

تحلیل نتایج طرح پژوهشی بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان

در کنار داده های توصیفی، تحلیل داده های تحلیلی جالب توجه است؛ رضایتمندی شغلی وکلای پاسخگو به سوالات بیشتر در حد متوسط و سپس به سمت کم گرایش دارد. به عبارتی درصد اندکی (۱۲/۴ درصد) رضایتمندی شغلی زیادی از خود نشان داده اند. مهم ترین شاخص پژوهش کاملا قطبی نشده است ولی میل از متوسط با رضایتمندی کم را نشان می دهد.

همچنین رضایتمندی کم در سه شاخص رضایت از دادگستری، رضایت از وضعیت جامعه و رضایت از کانون وکلا خود را به طور واضح نشان می دهد؛ یعنی کاملا رضایتمندی به سمت کم گرایش دارد.

البته عواملی مانند استرس و فشار شغلی زیاد و احساس قدرت پایین در بین وکلا هم در داده های بدست آمده جلب توجه می نماید. هر چند براساس انتظارات قبل از پژوهش نارضایتی درآمدی در بین وکلا بعنوان فاکتوری اصلی در عدم رضایتمندی شغلی توسط پژوهشگران قلمداد می شد اما نتایج نشان داد که رضایتمندی از درآمد بیشتر در حد متوسط متمرکز شده است.

نکته جالب توجه دیگر در نتایج آن است که پاسخگویان تمایل دارند که کانون وکلا در اتفاقات اجتماعی و مدنی جامعه موضع گیری و از فعالیت صرفا صنفی بپرهیزد.اما خود پاسخگویان تمایل کمتری به مشارکت در امور کانون وکلا از خود نشان می دهند؛ یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان تمایل به مشارکت پایین در امور کانون دارند.

براساس داده های تحلیل مسیر، احساس قدرت در شغل وکالت و رضایت از رقابت و بازار وکالت موجب افزایش رضایت از کانون وکلا می شود. نکته حائز اهمیت در رضایتمندی شغلی براساس تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص رضایت از دادگستری می باشد. بنابراین حتما لازم است تا روابط وکلا مجموعه قوه قضائیه و دادگستری مورد بازنگری قرار گیرد. تحلیل های توصیفی و استنباطی هر دو عدم رضایتمندی از دادگستری را نشان می دهد.

بنابراین باید در شاخص های مدنظر وکلا امکان گفتگو و مفاهمه بین دو نهاد ایجاد گردد تا بتوان به راحتی از حقوق شهروندان دفاع نمود. نکته حائز اهمیت دیگر در داده های توصیفی و تحلیلی نارضایتی از وضعیت رقابت و بازار وکالت است به طوری که پاسخگویان از حضور بازنشستگان سایر دستگاه ها، عدم فضا دادن به جوانان و ورود قضات بازنشسته نارضایتی بسیاری از خود نشان دادند.

پیشنهادات پژوهش و وکلای دادگستری

الف) براساس نتایج تحقیقات

ـ برخورد با وکلای متخلف جهت حفظ آبروی وکلای دیگر
ـ کمک به وکلای تازه کار (ارجاع پرونده ها، تمدید پروانه و …)
ـ تخصصی شدن پرونده ها به منظور جلوگیری از پراکنده کاری وکلا
ـ تقویت امکانات آموزشی کانون
ـ برگزاری دوره های آموزشی در کانون
ـ تقویت محتوای دوره های آموزشی کانون

ـ ایجاد شرایطی برای تقویت امکانات رفاهی وکلا

ب) براساس نظرات وکلای دادگستری در پرسش نامه

۱- فراهم نمودن امکان گفتگو و مکالمه بین قضات و وکلا در خصوص پرونده ها در محاکم تجدیدنظر جهت جلوگیری از مراجعات مکرر افراد، بنگاه ها و دفاع بهتر از حقوق شهروندان
۲ـ انجام نظرسنجی درباره خواسته ها و مطالبات صنفی زنان وکیل
۳ـ جلوگیری از جذب اشخاص ناکارآمد و کم دانش و کم تجربه در حوزه وکالت
۴ـ آموزش قضات در خصوص نحوه برخورد مناسب با مردم و وکلا
۵ـ ایجاد وحدت رویه در بین قضات با استفاده از برگزاری کلاس های آموزشی
۶ـ آموزش های لازم به قضات و کارمندان دادگستری برای به رسمیت شناختن جایگاه وکیل
۷ـ نصب دوربین و فیلم برداری از جلسات جهت جلوگیری از اجحاف در حق اصحاب دعوی
۸ـ حمایت هیات مدیره کانون وکلا از وکلای کم درآمد و فاقد دفتر
۹ـ اطلاع رسانی مناسب درباره دلایل عدم برگزاری آزمون سردفتری و محدودیت های تصدی گری منصب قضات
۱۰ـ تلاش برای استقلال کانون وکلا و احترام به شأن و منزلت وکالت
۱۱ـ برگزاری کلاس های آموزشی با اس تفاده از تجربیات اساتید مبرز دانشگاهی برای وکلا
۱۲ـ تلاش هیات مدیره کانون وکلا و موضع گیری جهت جلوگیری از تبلیغات منفی در مورد حق الوکاله
۱۳ـ انتشار مجله علمی آموزشی توسط کانون وکلای استان گیلان
۱۴ـ بازنگری در تعرفه کانون وکلا مطابق با شأن و جایگاه وکیل
۱۵ـ تلاش برای جلوگیری از دخالت دلال ها در پرونده ها؛ زیرا عدالتی در تقسیم پرونده ها وجود ندارد.
۱۶ـ پیشنهاد می گردد جهت برقراری عدالت در تودیع پرونده ها به موکلین به کانون وکلا مراجعه نمایند و کانون به افراد سهیمه سالانه اختصاص نماید.
۱۷ـ تخصیص حقوق یا حق الزحمه برای افراد جهت همکاری با حوزه های مختلف کانون وکلا

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا