رای

نمونه رای دادگاه با موضوع مطالبه وجه

وکلاپرس- در سری رای های منتشر شده از سوی مجید کیانی، قاضی دادگستری شهرستان فارسان، این بار نمونه رای دادگاه با موضوع مطالبه وجه منتشر کرده است.

به گزارش وکلاپرس این قاضی دادگستری در رای منتشره دادخواست خواهان را مبتنی بر مطالبه وجه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را به دلیل نبود ادله کافی رد کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن کامل رای به شرح زیر است:

نمونه رای دادگاه با موضوع مطالبه وجه

 

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه… تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

گردش کار:

در خصوص دعوای آقای… فرزند… به طرقیت آقای… فرزند… به خواسته مطالبه وجه به مبلغ مجموعا بیست و هفت میلیون و نهصد هزار تومان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛

بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است اقدام به واریز مبلغ ۱۹۹۰۰۰۰۰ تومان به حساب خوانده نموده، مبلغ ۸۰ میلیون ریال نیز به صورت دستی در حضور شهود به خوانده پرداخت نموده ام که حاضر به پرداخت آن نمی باشد.

لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات وارده و تادیه را خواستارم، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود.

در جلسه رسیدگی طرفین حاضر شده و خواهان بیان داشته اند: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد با این توضیح که من مبلغ ۲۸ میلیون تومان به خوانده بدهکار بودم که از این مبلغ من یک نوزده میلیون و نهصد هزار تومان و یک هشت میلیون تومان و مجموعا بیست و هفت میلیون و نهصد هزار تومان به خوانده پرداخت نمودم. و من صرفا مبلغ صد هزار تومان بابت اصل پول و مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان هم سود آن به خوانده بدهکار هستم ولی خوانده چکی که دست ایشان داشتم و مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان بوده است، به میزان بیست میلیون تومان آن را به اجرا گذاشته اند و در شعبه پنج شورای حل اختلاف فارسان محکوم به پرداخت بیست میلیون تومان در حق خوانده شده ام.

و من جهت ضمانت این چک دو فقره چک هر کدام به مبلغ ۱۴ میلیون تومان که صادر کننده آنها رفیقم آقای… بوده اند به خوانده داده ام که در حا حاضر در ید ایشان می باشد.

خوانده در پاسخ اظهار داشتند: من در حال حاضر مبلغ ۲۰ میلیون تومان از خواهان طلبکار هستم و مبالغی که ادعا دارند بابت بدهی های دیگر پرداخت شده است و دو فقره چک آقای… هم متلعق به معامله دیگر است

رای دادگاه

نظر به اینکه پرداخت وجه به عنوان اماره پرداخت دین محسوب می گردد و دلالت بر آماره مدیونیت پرداخت کننده در مقابل دریافت کننده دارد. و اینکه خواهان اقدام به واریز وجه به حساب خوانده نموده است و با به ایشان پول دستی داده اند، دین خود را ادا نموده که در جلسه رسیدگی نیز به صراحت بیان داشته اند پولهای واریزی بابت بدهی بوده است و ایشان هیچگونه دلیلی مبنی بر ذی حقی جهت استرداد وجه پرداختی به دادگاه ارائه ننموده اند، لذا با این اوصاف دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد.

حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد.

مجید کیانی
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام دکتر کیانی

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا