رای

نمونه رای با موضوع الزام متعهد به ایفای تعهد شفاهی و قرارداد غیرمکتوب

وکلاپرس- قاضی کیانی در یکی از نمونه آرای منتشره در صفحه رسمی اینستاگرام خود رایی را با خواسته الزام به ایفای تعهد شفاهی ارائه کرده است.

به گزارش وکلاپرس، در این رای شاکی با بیان اینکه بدون تنظیم قراردادی کتبی بخشی از هزینه نصب کابینت را واریز کرده است، اما متشاکی (نصاب کابینت) هیچ اقدامی ننموده؛ خواسته الزام به ایفای تعهد و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات وارده را مطرح نموده است.

دادگاه نیز با بیان اینکه مکتوب بودن قرارداد، جزء تشریفات تنظیم قرارداد های خصوصی افراد جامعه نمی باشد و خوانده هیچگونه دفاع موجهی انجام نداده است، دعوای خواهان را قبول نموده است و خوانده ملزم به ایفای تهعد و پرداخت هزینه دادرسی شده است.

بیشتر بخوانید:

متن رای به شرح زیر است:

خواهان: آقای … فرزند … به نشانی …

خوانده: آقای … فرزند … به نشانی …

 خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی)

بسمه تعالی

به تاریخ ۹۹/۹/۲۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده قابل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۹۰۰۲۳۵ تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

گردش کار

در خصوص دعوای آقای … فرزند … به طرفیت آقای … فرزند … به خواسته «درخواست الزام خوانده به اجرای تعهد شفاهی مقوم به ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام هزینه دادرسی و مطلق خسارات وارده».

بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ به خوانده داده بودم که برای منزلم واقع در خسرو آباد کوهرنگ، کابینت بسازد و پول ها را هم بصورت کارت به کارت به حساب همـسرش واریز کرده ام لذا اکنون از تعهد خود سرپیچی کرده که خواستار محکومیت خوانده وفق ستون خواسته می باشم.

و در جلسه رسیدگی خوانده علی رغم ابلاغ و انتظار کافی حاضر نشده و لایحه ای نفرستاند لکن خواهان حاضر و اظهار داشتند که در تاریخ ۹۸/۱۰/۵ بود که شفاهاً با خوانده توافق کردیم و قرار بر این شد که من مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان به خوانده بدهم و ایشان هم آشپزخانه منزل من به متراژ هشت متر واقع در روستای خسرو آباد کوهرنگ را کابینت بزنند و من نقداً یک میلیون و ششصد هزار تومان به ایشان پول دادم و مابقی آن را هم قرار بود بعد از انجام کار به وی بدهم. و قرار بود که ایشان با هزینه خودشان کابینت بیاورند و نصب کنند. و جنس کابینت ها هم فلزی تعیین شده بود و ایشان علی رغم تعهدی که منعقد نموده اند تا الان اقدامی انجام نداده اند. و من شاهد هم دارم.

استماع شهادت شهود

دادگاه جهت اخذ اظهارات شهرد خواهان اقدام به تشکیل جلسه نمودند. طرفین و شهود خواهان در جلسه حاضر و دادگاه اقدام به صدور قرار گواهی گواهان نمود. شاهد اول به هویت آقای … پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و پس از اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان پسر عمویم هستند و ایشان می خواستند آشپزخانه منزلشان را کابینت بزنند و من خوانده را به ایشان معرفی نمودم. و طرفین با هم قرارداد کتبی نوشتند و این قرارداد نزد آقای شیروانی می باشد و تاریخ قرارداد هم دی ماه سال گذشته بود و قرار بود به مدت یک ماه خوانده کار را انجام دهند و نوع کابینت هم فلزی بود و همچنین قرار بود که خود خوانده کابینت را بخرند و نصب کنند. و متری چهارصد و بیست هزار تومان هم توافق کرده بودند، و خوانده تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اند.

شاهد دوم به هویت آقای … نیز پس از اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان برادرم هستند و دی ماه گذشته بود که قرار بود خوانده برای خواهان کابیت نصب کنند و من نمی دانم جنس کابینت چه چیزی بوده است و با هم قراردادی ننوشتند و شفاهی با هم صحبت کردند و خواهان مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان به حساب همسر خوانده واریز نمودند. و متراژی هم که قرار بود کار کنند را نمی دانم و قرار بود که خوانده کابینت بخرند و نصب کنند و خواهان پول ایشان را پرداخت نمایند.

بعد از استماع شهادت شهود خوانده اظهار می دارند که من قبول دارم که قرار بود برای خواهان کابینت نصب کنم ولی قراردادی ننوشتیم و به صورت شفاهی با هم توافق کرده بودیم. و من کابینت ساز هستم و قرار بود که خودم کابینت بیرم و نصب کنم و از خواهان پول بگیرم. و تا کنون کابینت ها را نصب ننموده ام. من دقیق یادم نیست قرار بود که متری چقدر برای ایشان کار کنم. خواهان نیز اظهار می دارد که پسر عمویم معرف بوده اند و خوانده ناکنون برای من کابینت نصب نکرده اند.

رای دادگاه

در این خصوص نظر به ادعای خواهان مبنی بر وجود قرارداد شفاهی بین ایشان و خوانده و تصدیق این امر توسط خوانده و شهود تعرفه شده خواهان، و همچنین با عنایت به اینکه مکتوب بودن، جزء تشریفات تنظیم قرارداد های خصوصی افراد جامعه نمی باشد

و خوانده دعوا هیچگونه دفاع موجهی در خصوص اجرای مفاد قرارداد استنادی به عمل نیاورده است و حسب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند نافذ و لازم الاتباع بوده؛

لذا با این اوصاف دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به الزام و خوانده به اجرای تعهد شفاهی مبنی بر نصب کابینت فلزی آشپزخانه منزل خواهان واقع در روستای خسرو آباد شهرستان کوهرنگ و همچنین پرداخت مبلغ ۱۳۳۱۳۴۸ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و با عنایت به اقرار خوانده قطعی می باشد.

مجید کیانی
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام قاضی کیانی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا