اخبار

مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه و چگونگی شمول معافیت مالیاتی نسبت به آن

استعلام

  • سازمان محترم امور مالیاتی کشور
  • دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

موضوع: ابهام تبصره یک ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ ق م م

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع میرساند این شرکت یک واحد تولیدی بوده و جهت اصلاح ساختار مالی خود در نظر دارد با استفاده از تبصره ماده ۱۴۹ ق م م در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نماید.

این شرکت در مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در یک مرحله اقدام به ارزیابی زمین شرکت نموده و مابه التفاوت ارزیابی با قیمت دارایی را بحساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها منظور نموده است ولی بحساب سرمایه انتقال داده شده است.

به جهت رعایت استانداردهای حسابداری اشاره شده در ماده یک تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق م م این شرکت در نظر دارد مجددا بعد از گذشت ۵ سال از ارزیابی مرحله اول زمین شرکت نسبت به تحدید ارزیابی مرحله دوم زمین در سال ۱۴۰۱ اقدام نموده و نسبت به انتقال مابه التفاوت قیمت کارشناسی مرحله اول و مرحله دوم به حساب مازاد تجدید ارزیابی اقدام نموده و سپس با رعایت تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه مذکور نسبت به انتقال مانده مازاد تجدید ارزیابی بحساب سرمایه اقدام نماید.

خواهشمند است به دلیل ابهام در تفسیر ماده مذکور و مبلغ قابل انتقال بحساب سرمایه با در نظر گرفتن حالت های زیر اظهار نظر فرمانید

حالت اول: شرکت میتواند مانده میزاد تجدید ارزیابی شامل (مابه التفاوت تجدید ارزیابی مرحله او و مابه التفاوت تجدید ارزیابی مرحله دوم) جمع کل مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی را با رعایت تبصره یک ماده ۱۰ آئین نامه بحساب سرمایه انتقال داده و از معافیت مالیاتی برخوردار گردد.

حالت دوم: شرکت برای برخورداری از معافیت مالیاتی اجازه دارد با رعایت تبصره ۱ آئین نامه مذکور نسبت به انتقال صرفا تفاوت تجدید ارزیابی مرحله دوم به حساب سرمایه اقدام و از معافیت مالیاتی برخوردار گردد

پاسخ:

بازگشت به نامه شماره ۰۱/۵۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در خصوص ابهام در شمول یا عدم شمول مالیات به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ به حساب افزایش سرمایه بر اساس مقررات تبصره (۱) ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به اطلاع می رساند؛

با عنایت به اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای اجرای حکم ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱) و همچنین با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۴ قانون فوق الذکر و با در نظر گرفتن مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی یاد شده، شرکت مذکور صرفاً در صورتی که نسبت به انتقال ما به التفاوت ایجاد شده (ما به التفاوت مازاد تجدید ارزیابی داراییهای سال ۱۴۰۱ نسبت به مازاد تجدید ارزیابی قبلی آن) به حساب سرمایه (با رعایت مقررات قانونی مربوطه) اقدام نماید، از این حیث مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا