آیین نامه

شرح وظایف کارآموزی کانون وکلای البرز

مصوب 1391/4/1 با اصلاحات و الحاقات

شرح وظایف کارآموزی کانون وکلای البرز

مصوب ۱۳۹۱/۴/۱

فصل اول: کلیات و تعاریف:

 ماده ۱- در این شرح وظایف، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:

 • الف- اتحادیه: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
 • ب) صندوق: صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
 • ج) پروانه: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری
 • د) کانون یا کانون متبوع: کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه
 • ه) آزمون: آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت
 • و) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی معتبر از کانون
 • ز) کمیسیون: کمیسیون کارآموزی کانون مربوط
 • ح) دوره یا کارآموزی: مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی
 • ط) پروانه معتبر: پروانه‌ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد
 • ی) محل اشتغال: شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می‌شود
 • ک) محل کارآموزی: شهری که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی، تعیین می‌شود
 • ل) وظایف یا تکالیف: کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد
 • م) پایان یا ختم دوره: اتمام کلیه تکالیف، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون
 • ن) مدارک: آنچه که نشان‌دهنده انجام تکالیف است
 • س) اختبار: امتحانات کتبی و شفاهی پایان دوره

ماده ۲- کارآموز به‌محض صدور پروانه، تحت پوشش صندوق قرار می‌گیرد. لذا باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد و به‌محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش‌های مختص وکلای پایه‌یک به صندوق اعلام نماید.

ماده ۳- ملاک تعیین محل اشتغال، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون، خواهد بود.

فصل دوم: شروع کارآموزی و مدت آن:

ماده ۴- پذیرفته‌شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت‌نام، تکمیل پرونده و تصویب هیئت‌مدیره، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می‌کند:

 • الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه،
 • ب) سه برگ معرفی‌نامه (نسخه اول و دوم، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تائید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون)،
 • ج) سه نسخه معرفی‌نامه (نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود و نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون).
 • د) نسخه‌ای از شرح وظایف کارآموزی.

تبصره– کارآموز مکلف است بلافاصله از تاریخ اخذ مدارک فوق از کانون در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی‌نامه بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست ظرف مدت ۵ روز به کانون اعاده نماید. تاریخ گواهی، به‌منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق، تکالیف کارآموزی را شروع کند. همچنین کارآموز موظف است که نامه‌های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مراجع قضایی نموده و به شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص مواجه با مشکلی گردد لازم است فوراً مراتب را به کمیسیون کارآموزی به‌صورت کتبی اعلام نماید در غیر این صورت چنانچه با وقفه مواجه گردد مشمول تمدید و یا تجدید دوره خواهد بود.

ماده ۵- از تاریخ شروع دوره، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به‌استثنای مواردی که در قانون مقررات مدت دیگری تعیین‌شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.

تبصره- درصورتی‌که به عللی مانند بیماری، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول، سفر حج واجب و تحصیل خارج از کشور و فرصت مطالعاتی، وقفه‌ای در کارآموزی ایجاد شود، کارآموز باید کتباً تقاضای مرخصی خود را با ذکر مدت برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

ماده ۶- درصورتی‌که کارآموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلاانقطاع تکالیف خودداری نماید، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کارآموزی قبل از آن، قابل‌پذیرش نخواهد بود.

تبصره – در صورت پذیرش مرخصی کارآموز باید کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد ونیز کلیه پرونده‌های جاری وکالتی خود را تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلاتکلیف قرار دادن پرونده‌ها موجب مسئولیت انتظامی و مدنی خواهد بود.

ماده ۷- کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین‌شده، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه‌های همان حوزه قضایی شرکت نماید.

ماده ۸- درصورتی‌که دراثنای دوره، کانون متبوع کارآموز به‌طورقطع تغییر کند، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون دوم ارسال می‌شود. پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

ماده ۹- در صورت وجود شرایط پیش‌بینی شده در آئین‌نامه نقل‌وانتقال، کارآموز می‌تواند دوره خود را به‌صورت میهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند. کانون‌ها (متبوع و میزبان) در رد یا قبول درخواست انتقال مختارند.

ماده ۱۰- در صورت پذیرش انتقال، کارآموزی، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف) امور تحت نظر کانون متبوع:

۱- صدور و تمدید پروانه،

۲- موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان،

۳- بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار،

۴- برگزاری اختبار، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره،

۵- هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص کارآموز به‌استثنای مواردی که دربند ب خواهد آمد.

ب) امور تحت نظر کانون میزبان:
 •  ۱- موافقت با انتقال دوره به کانون میزبان،
 •  ۲- تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.
 •  ۳- صدور کارنامه
 •  ۴- معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.
 •  ۵- تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی
 •  ۶- تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت، بررسی، تائید یا رد آن چنانچه کانون متبوع در این خصوص اقدام نکند.
 •  ۷- اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶.
 •  ۸- بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.
 •  ۹- تشخیص و اعلام هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم‌گیری ازجمله در خصوص اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

تبصره ۱- انتقال محل کارآموزی- به‌صورت میهمان (به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون‌های متبوع و میزبان است.

تبصره ۲- پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می‌گردد.

ماده ۱۱- چنانچه در اثناء دوره، انتقال- به‌صورت میهمان (تحقق یابد، کانون متبوع باقیمانده مدت کارآموزی را معین و به کانون میزبان اعلام می‌دارد.

ماده ۱۲- چنانچه کارآموز در اثناء کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید، اتخاذ تصمیم در مورد باقیمانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.

فصل سوم: تکالیف دوره کارآموزی:

ماده ۱۳- کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.

۱- ۱۳- انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، مانند کار در دادسرا، دادگاه، شعبه معاضدت و غیره.

۲-۱۳- طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و یا ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تائید کانون.

۳-۱۳- مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده‌های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمای‌های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی. نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می‌شود.

تبصره ۱- کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می‌کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می‌شود، مانند تنظیم وکالت‌نامه، دادخواست، شکوائیه، لایحه و… با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد، به‌گونه‌ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به‌وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان‌پذیر باشد. بدیهی است قبول پرونده متفقاً یا منفردا با کارآموزان و وکلای دیگر در حدود صلاحیت با موافقت وکیل سرپرست بلامانع می‌باشد.

تبصره ۲- کارآموز از تأسیس هرگونه دفتر یا موسسه منفردا یا متفقاً با کارآموزان و یا وکلا دیگر ممنوع بوده و مکلّف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود تخطّی از این امر تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

تبصره ۳- نشانی کارآموز منحصراً نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هرگونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی، در وکالت‌نامه، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید. کارآموز موظف است نشانی و تلفن منزل خود را به کانون و وکیل سرپرست اعلام نماید تا در صورت لزوم مکاتبات به همان آدرس ارسال گردد و چنانچه تلفن و آدرس وی تغییر کرده باشد فوراً موظف به اعلام نشانی جدید به وکیل سرپرست و کانون می‌باشد در غیر این صورت ارسال اوراق به نشانی قبلی دارای اعتبار است و هیچ عذری از کارآموز پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۴- کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه، سخنرانی و کارگاه آموزشی است، در پایان هر سه ماه، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته، نظر خود را در کارنامه کارآموز منعکس نماید.

۴-۱۳- شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی که از طرف کانون برگزار می‌شود،

تبصره ۱- عدم حضور کارآموز در بیش از یک‌پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه‌های آموزشی، نقصان محسوب و برابر ماده هیجده عمل می‌شود.

تبصره ۲- عدم حضور در بیش از یک‌دوم جلسات، موجب تجدید دوره خواهد شد.

تبصره ۳- جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ، موضوع و نام سخنران به‌طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

تبصره ۴- همراه نداشتن کارنامه، تأخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به‌منزله غیبت خواهد بود.

۵-۱۳- ایراد سخنرانی با توجه به تصمیم کمیسیون و امکانات کانون،

۶-۱۳- تهیه و ارائه کار تحقیقی،

تبصره ۱- کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون پیشنهاد کند. موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین و ابلاغ می‌شود. کارآموز موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ارائه عناوین کار تحقیقی، به کمیسیون مراجعه تا موضوع تصویب‌شده توسط کمیسیون به وی ابلاغ شود.

تبصره ۲- چنانچه از کارآموز در مجلات حقوقی معتبر مانند مجلات علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی در حین کارآموزی، ترجمه و یا مقاله‌ای چاپ شود، بنا به تصمیم کمیسیون از انجام کار تحقیقی معاف می‌گردد و درج مقالات حقوقی از کارآموزان در سایت کانون البرز به تشخیص کمیسیون کارآموزی موجب اعطای امتیاز مثبت می‌باشد.

تبصره ۳- کار تحقیقی باید تحت نظر وکیل سرپرست، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده نهایتاً سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه شود.

تبصره ۴- کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش‌های کاربردی بوده، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی، تهیه شود. فرمت تایپ و نگارش کار تحقیقی به‌موجب دستورالعمل جداگانه‌ای در اختیار کارآموز قرار می‌گیرد.

تبصره ۵- عدم ارائه عناوین و اصل کار تحقیقی به‌صورت کتبی به کمیسیون موجب تجدید دوره و عدم تائید نهایی آن توسط کمیسیون، موجب تمدید دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است. چنانچه معلوم گردد که کار تحقیقی حاصل کار دیگری یا اقتباس از آثار دیگران بدون ذکر منبع باشد، مشمول تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.

۷-۱۳- شرکت در جلسات دادرسی محاکم و تهیه گزارش از پرونده‌های مذکور حداقل ۲ مرتبه در هرماه در دادگاه‌های مختلف بر اساس زمان‌بندی و ترتیبی که کمیسیون در هنگام معرفی کارآموز به دادگستری تعیین می‌کند،

تبصره ۱- حضور در جلسات محاکم، بدین منظور است که کارآموز با روش استناد وکلا و طرفین دعوا به قوانین موضوعه، نحوه برخورد قضات محاکم با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال‌ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر، کارآموز باید حتی‌الامکان در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند.

تبصره ۲- در محاکمات کیفری کارآموز باید در جلسه دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده، شامل شکوائیه، تحقیقات مقدماتی، قرار اخذ تأمین کیفری، قرار مجرمیت، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از کیفیت ابلاغ و احضار، نوع اتهام، اظهارات طرفین و وکلای آن‌ها و رأی یا تصمیم دادگاه تهیه کند.

تبصره ۳– شرکت در محاکمات حقوقی در صورتی قابل قبول است که جلسه رسیدگی تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر. لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود، دلیل انجام وظایف نیست. از پرونده‌ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده، باید گزارش کاملی شامل متن دادخواست، ادله و مستندات آن، کیفیت ابلاغ، جریان دادرسی، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رأی یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود..

تبصره ۴- تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست، مانند برخی از مسائل امور حسبی، دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل و پرونده‌های اجرایی، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده‌های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی‌شود.

تبصره ۵- گزارش‌ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه، به‌صورت منظم جمع‌آوری، تایپ یا پاک‌نویس شده، در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. شماره‌گذاری صفحات و تنظیم فهرست و کدگذاری برای گزارش‌ها ضروری است. منظور از کدگذاری عبارت از اختصاص شماره به گزارش‌ها و لزوم مراعات هماهنگی و رعایت ترتیب تاریخ گزارش‌هاست.

تبصره ۶- کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش‌ها، نظر استنباطی خود را نسبت به موضوع پرونده، گردش کار، اظهارات طرفین و تصمیم محاکم، به‌صورت مستدل بیان کند. گزارش‌ها و اظهارنظر کارآموز، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می‌شود.

تبصره ۷- حضور کارآموز، ماهیانه در دو جلسه دادرسی دادگاه‌ها، حداقل تکلیف است. لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هرماه را نمی‌توان از طریق شرکت اضافی در ماه‌های دیگر جبران کرد.

تبصره ۸- در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

تبصره ۹- کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه‌های فروردین و اسفند، شرکت در دو جلسه در یک‌نیمه از ماه بلامانع است.

تبصره ۱۰- کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه‌ها، منظم و ازنظر ردیف و تقدم و تأخر تاریخ، متوالی و بدون هرگونه خط‌خوردگی و لاک گرفتگی باشد. کارنامه‌هایی که این ترتیب در آن‌ها رعایت نشود، ازنظر کمیسیون قابل‌پذیرش نیست.

تبصره ۱۱- کلیه ردیف‌ها و قسمت‌های مربوط به حضور در جلسات محاکم، باید در روز جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف‌ها و قسمت‌های فاقد این شرایط، توسط کمیسیون ابطال می‌شود.

تبصره ۱۲- تهیه گزارش از پرونده‌هایی که کارآموز در آن وکالت دارد، قابل‌پذیرش نیست.

تبصره ۱۳- کارنامه و گزارش‌های تهیه‌شده، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است، لذا باید در حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش‌ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

تبصره ۱۴- صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می‌شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد. در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه، نسخه دوم جایگزین آن می‌شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی، به‌منزله عدم انجام تکالیف تلقی می‌گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

۸-۱۳- حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون، و ارائه گواهی دایره مذکور در پایان دوره.

فصل چهارم: پایان دوره و اختبار:

ماده ۱۴- کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان دوره کارآموزی، ختم دوره خود را به‌صورت کتبی اعلام و مدارک انجام تکالیف را به شرح ذیل تسلیم کمیسیون کند:

 • الف- کارنامه کارآموزی
 • ب- گزارش‌ها
 • ج- گواهی تسلیم کار تحقیقی
 • د- گواهی انجام دوره آموزش در دایره معاضدت قضایی و گواهی انجام امور محوله ارجاع شده از سوی سایر نهادهای کانون.

ماده ۱۵- کمیسیون بعد از بررسی و اظهارنظر در خصوص مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار، اسامی واجدین شرایط را حداقل دو هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون، اعلام می‌کند و اعلامات مذکور به‌منزله ابلاغ محسوب می‌گردد.

ماده ۱۶- کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر، کارآموزی را شروع ننموده و یا به‌طورکلی مواعد را مراعات نکرده و یا اعلام ختم دوره نکرده، یا مدارک خود را کلاً یا جزئا تسلیم ننموده، یا مدارک ایشان قابل قبول نباشد، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد بدیهی است عدم انجام صحیح تکالیف مذکور موجب کسر امتیاز از کارآموز خواهد شد.

ماده ۱۷- کمیسیون در ارزیابی و ممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار، درجات زیر را اعمال می‌کند:

 • الف- قابل قبول
 • ب- خوب
 • ج- بسیار خوب
 • د-عالی

برای درجات خوب، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک، دو، سه منظور می‌شود. این نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار جمع و سپس معدل کل تعیین می‌شود.

تبصره- در صورت وجود نقص یا ایراد در تکالیف کارآموزی، نمره منفی تعیین می‌شود و درصورتی‌که جمع نمرات منفی از منهای ۲۰ نمره بیشتر شود کارآموز نمی‌تواند در اختبار شرکت کند. بارم نمرات منفی به شرح ذیل تعیین می‌شود:

 • الف – کسری گزارش‌های ماهانه (کسر هر گزارش ۳ نمره)
 • ب – کامل نبودن هر گزارش ۱ نمره
 • ج – نداشتن نظریه کارآموز ذیل گزارش ۲ نمره
 • د – کامل نبودن نظریه کارآموز ۱ نمره
 •  هـ- کسر شرکت در هر جلسه دادگاه و یا تاریخ مخدوش ۱ نمره
 • و – عدم رعایت دستورالعمل نگارش کار تحقیقی ۵ نمره
 • ز- غیبت در هر جلسه سخنرانی ۳ نمره
 •  ح – تأخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه سخنرانی ۲ نمره
 • ط – عدم رعایت سایر مقررات به تشخیص کمیسیون حداکثر تا ۵ نمره

ماده ۱۸- چنانچه در انجام تکالیف، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد تجدید دوره محسوب نشود، دوره، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال بیشتر نباشد، توسط کمیسیون تمدید می‌شود. در صورت وجود عذر موجه، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع نقص از تکالیف، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارآموز به تصمیم کمیسیون مبنی بر تمدید دوره معترض باشد، می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض هیئت‌مدیره خواهد بود که باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام نماید.

ماده ۱۹- کارآموزی که برای عدم شرکت در جلسه اختبار عذر موجه داشته باشد، باید قبل از آن و در مورد حوادث غیرمترقبه حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از جلسه، موضوع را کتباً توسط خود و یا نماینده قانونی خود با ارائه دلایل به کمیسیون اعلام کند. در صورت تشخیص موجه بودن عذر، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود و از انجام تکالیف به‌استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است.

تبصره ۱- بیماری با گواهی پزشک متخصص، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و سفر حج واجب ازجمله معاذیر موجه محسوب می‌شوند و تشخیص موجه بودن سایر معاذیر با نظر کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی بیش از دو بار امکان‌پذیر نیست.

ماده ۲۰- کمیسیون حداقل دو بار در سال اختبار برگزار می‌کند. آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون به آدرس www.alborzbar.com منعکس می‌شود و این اعلام به‌منزله ابلاغ به‌تمامی کارآموزان واجد شرایط برای اختبار است.

تبصره ۱– پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.

تبصره ۲- مواد اختبار عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت، آیین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی.

تبصره ۳- نوشتن اسم و مشخصات کارآموز در سربرگ امتحانی لازم است. نوشتن اسم و مشخصات یا امضاء کردن و یا گذاردن هرگونه علامت و نوشتن یادداشت اضافی در خود برگه امتحان ممنوع است و در صورت مشاهده موارد فوق، نمره درس مزبور صفر محسوب می‌گردد.

تبصره ۴- حضور در جلسات برگزاری اختبار اعم از کتبی یا شفاهی بدون اذن رئیس کانون، برای افراد غیر از مسئولین کمیسیون کارآموزی و هیئت‌مدیره ممنوع است.

ماده ۲۱- حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است. چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد، یک نمره کمتر از هفت و درصورتی‌که بالاتر از دوازده باشد، دو نمره کمتر از هفت قابل‌پذیرش است.

تبصره ۱- در معدل‌گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ۳ و شفاهی یک خواهد بود.

تبصره ۲- کمیسیون می‌تواند تا ۱۰ درصد نمره کل کارآموز را به مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی و یا سخنرانی کارآموز در جلسه ماهیانه کارآموزان اختصاص دهد.

ماده ۲۲- پس از اتمام اختبار نتیجه اولیه توسط کمیسیون جهت تصویب در هیئت‌مدیره و انجام تحلیف و صدور پروانه به ریاست کانون گزارش می‌شود و سپس در محل کانون و سایت اینترنتی کانون البرز اعلان می‌شود.

ماده ۲۳- مردودین می‌توانند از تاریخ اعلان، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را کتباً با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کنند، کمیسیون مکلف است ظرف یک ماه نسبت به موضوع رسیدگی نماید و ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراض، نتیجه نهایی را جهت تصویب هیئت‌مدیره به ریاست کانون گزارش دهد.

 ماده ۲۴- کانون می‌تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات اول تا ســـــوم اختبار هر دوره حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.

ماده ۲۵- کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم: تجدید دوره و انتفاء کارآموزی:

ماده ۲۶- تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد. به‌استثناء کار تحقیقی مشروط بر آنکه قبلاً انجام داده باشد.

تبصره- تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان‌پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی (موضوع بند ز ماده ۲۷) یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.

ماده ۲۷– موارد تجدید دوره به‌قرار زیر است:

 • الف- مورد پیش‌بینی شده در تبصره ۲ بند ۴-۱۳
 • ب- ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب
 • ج- کارآموزی که در اولین دوره، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر، مدارک را تسلیم نکند
 • د- کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند
 • ه- کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات شفاهی خودداری کند
 • ز- کارآموزی که در اولین مرتبه اختبار مردود شود.
 • ح- کارآموزی که به تشخیص کمیسیون، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یا در صورت امکان رفع نقص، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.
 • ط- کارآموز مشمول ماده ۱۸ که در اختبار مقرر شرکت نکند.

ماده ۲۸- انتفاء کارآموزی به این معنا است که با نظر کمیسیون و تصویب هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی کان لم یکن و ابطال می‌شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.

تبصره- پس از ابلاغ نظریه کمیسیون مبنی بر انتفاء، کارآموز می‌تواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به هیئت‌مدیره تقدیم نماید. هیئت‌مدیره در اولین جلسه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۲۹- موارد انتفاء کارآموزی عبارت است از:

 • الف- اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه‌ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به‌نحوی‌که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد،
 • ب- عدم شروع دوره و یا وقفه غیرموجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید و یا تمدید دوره،
 • ج- کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده ۱۸ نباشد یا در صورت شرکت در اختبار، مردود علمی شود.

تبصره ۱- در موارد انتفاء کارآموزی کمیسیون تصمیم مصوب شده خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می‌کند. پس از ابلاغ به کارآموز استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.

تبصره ۲ – کمیسیون می‌تواند قبل از تصمیم به انتفاء دوره مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ و یا از وی اخذ توضیح نماید.

ماده ۳۰- ازجمله مصادیق بند الف ماده ۲۹ عبارت‌اند از:

 • الف- نقض قوانین و نظامات،
 • ب- رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت،
 • ج- بی‌حرمتی به مقامات قضایی، اداری، وکلا و کارآموزان،
 • د- بی‌حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگآن‌های آن،
 • ه- تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت،
 • و- تشکیل پرونده‌های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره،
 • ز- عدم توجه و بی‌اعتنایی به دعوت‌نامه‌ها و اخطاریه‌های کانون و ارگآن‌های آن.

تبصره- تشخیص «اصرار» بر موارد فوق با هیئت‌مدیره است.

فصل ششم: وظایف وکلای سرپرست:

ماده ۳۱– پذیرفته‌شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره، موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را اخذ و تسلیم می‌کنند.

تبصره ۱- وکیل سرپرست در مرکز استان باید پنج سال سابقه وکالت یا دو سال سابقه وکالت به‌اضافه چهار سال سابقه قضاوت داشته باشد و در شهرهای غیر مرکز استان سه سال سابقه وکالت یا دو سال وکالت به‌اضافه دو سال قضاوت لازم است.

تبصره ۲- ملاک سابقه وکالت، تاریخ صدور پروانه وکالت پایه‌یک می‌باشد.

تبصره ۳- وکیل سرپرست نباید محکومیت انتظامی داشته باشد.

تبصره ۴- وکلای سرپرست نمی‌توانند هم‌زمان بیش از ۵ کارآموز داشته باشند. این حدنصاب شامل کارآموزانی که در انتظار اختبار یا برگزاری مراسم تحلیف می‌باشند، نیست.

تبصره ۵- چنانچه وکیل سرپرست حائز شرایط بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری کند، تخلف از نظامات محسوب می‌شود.

ماده ۳۲- امور زیر ازجمله وظایف وکیل سرپرست است:

 • الف- نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل، شامل تنظیم قرارداد وکالت با موکل، نحوه طرح دعوا و شکایت، تنظیم دادخواست و شکوائیه، امور مربوطه به‌حق الزحمه و پرداخت هزینه‌های قانونی توسط کارآموز، تدارک دفاع، تنظیم لوایح دفاعیه و …
 • ب- آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری، فن دفاع، اخلاق حرفه‌ای، نحوه تعامل با همکاران، قضات، کارمندان اداری، موکل و …
 • ج- نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف
 • د- همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه‌های آموزشی
 •  هـ- نظارت بر تهیه گزارش‌های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند ۳ ماده ۱۳ و اعلام نظر به کمیسیون
 • و- اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون
 • ز- اعلام شروع به کارآموزی و اظهارنظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره
 • ح- در صورت تائید، امضای وکالت‌نامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی، با توجه به صلاحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز
 • ط- ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سؤالات و موارد ابهام وی
 • ی- اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ۲ روز در هفته در دفتر، به‌نحوی‌که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.

ماده ۳۳- تغییر وکیل سرپرست در طی دوره، فقط برای یک بار امکان‌پذیر و منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل سرپرست موردنظر بعدی، موافقت کمیسیون و تائید رئیس کانون.

تبصره ۱- در مورد کارآموزانی که در اثناء دوره به کانون دیگر منتقل می‌شوند، تغییر وکیل سرپرست کلاً دو بار در طول دوره مجاز است.

تبصره ۲- در صورت تجدید دوره، موافقت وکیل سرپرست قبلی جهت ادامه سرپرستی ضروری است. در صورت عدم موافقت یا هرگونه مانع دیگر باید وکیل سرپرست جدید تعیین شود.

ماده ۳۴- در صورت فوت، ممنوع شدن از شغل وکالت، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه، کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.

تبصره- درصورتی‌که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت، وقفه‌ای در امور سرپرستی ایجاد شود، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می‌شود، خواهد بود. در این صورت کارآموز موظف است پس از رفع معاذیر مراتب را به کمیسیون اعلام و یا در صورت تعذّر ادامه سرپرستی، وکیل سرپرست جدید خود را به کمیسیون معرفی کند.

ماده ۳۵- وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تائید وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود، ممنوع است. برای جلوگیری از حدوث چنین مواردی لازم است کارآموز مشخصات دقیق اصحاب دعوی خود را به وکیل سرپرست اعلام نماید.

ماده ۳۶- در اختیار قرار دادن وکالت‌نامه سفید امضا توسط وکیل سرپرست به کارآموز ممنوع و تخلف از نظامات تلقی می‌شود.

فصل هفتم: مقررات انضباطی و انتظامی:

ماده ۳۷- کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی‌شود، مشمول قوانین و مقررات مربوط به وکالت و نظامات اعلامی هیئت‌مدیره خواهد بود. همچنین تا تصویب نظامات کانون البرز نظامات و رویه انتظامی کانون وکلای مرکز ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۸– رعایت نزاکت و ادب در رفتار، نگارش دادخواست، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی، اداری، اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته (استفاده از کت و شلوار برای آقایان و رعایت حجاب مناسب برای خانم‌ها)، برای کارآموز الزامی است.

تبصره– استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی است.

ماده ۳۹– اعتبار پروانه، آبان هرسال منقضی می‌شود. کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه، کارآموز تحت هیچ عنوان حق قبول وکالت به‌تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی با وکیل سرپرست خود را ندارد.

تبصره- انجام تکالیف کارآموزی بدون تمدید پروانه، فاقد اعتبار است.

ماده ۴۰- کارآموز منفردا یا متفقاً به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر، حق قبول وکالت در پرونده‌های ذیل را ندارد:

 • الف- در پرونده‌های کیفری که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور است (ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه)
 • ب- قبول وکالت در مرحله فرجامی در دعاوی قابل فرجام‌خواهی.

تبصره ۱- قبول وکالت جهت صرف مطالعه پرونده، مشمول این ماده نیست.

ماده ۴۱- هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک کارآموزی ازجمله پروانه کارآموزی دفترچه تمبر مالیاتی و کارنامه، از قبیل تغییر، پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق، قطع‌نظر از وصف کیفری، ازنظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده ۴۲- کارآموز در طول دوره، تا تحلیف، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی (اعم از فارسی یا لاتین) و درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ، کارت ویزیت ونیز درج شماره پروانه و عنوان کارآموز در مهر ضروری است. استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا، وکیل دعاوی، قبول وکالت و غیره ممنوع است.

ماده ۴۳- قبول کار وکالتی منوط به استمرار انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصراً با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت‌نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.

تبصره- کارآموز باید از وکالت‌نامه‌های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می‌شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت‌نامه‌های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده ۴۴- کارآموز باید نسخه‌ای از وکالت‌نامه را به موکل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل دهد.

ماده ۴۵- کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارکان کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به‌موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا، دادگاه انتظامی یا بازرسی، رازداری را رعایت کند.

ماده ۴۶– کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون و وکیل سرپرست خود است. در صورت کشف خلاف، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۴۷– کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.

ماده ۴۸- اخبار و آگهی‌های کمیسیون کارآموزی و جلسات سخنرانی در تابلو و سایت کانون اعلام می‌شود و کارآموز موظف است مستمراً پیگیر اخبار کمیسیون کارآموزی و تکالیف خود از طرق مزبور باشد. چنانچه ابلاغ اخطاریه یا ارسال دعوت‌نامه‌ای برای کارآموز ضروری باشد به نشانی وکیل سرپرست وی ارسال خواهد شد و وکیل سرپرست مکلف است موضوع را به اطلاع کارآموز برساند. در صورت ضرورت کمیسیون می‌تواند از وکیل سرپرست در مورد کارآموز و نحوه انجام تکالیف وی، اخذ توضیح نماید.

ماده ۴۹- این آیین‌نامه در ۴۹ ماده و ۵۹ تبصره در تاریخ ۹۱/۴/۱ تصویب و در تاریخ ۹۲/۲/۲ اصلاح و به تصویب هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری البرز رسیده است.

ضمیمه: دستورالعمل نگارش کار تحقیقی

کار تحقیقی می‌بایست بر اساس ماده ۶-۱۳ آئین‌نامه شرح وظایف کارآموزی و این دستورالعمل باشد. در این دستورالعمل شکل و شیوه یکسان در نگارش کار تحقیقی در دو قسمت ضوابط شکلی (فرمت تایپ) و ساختار (نگارش کار تحقیقی) ارائه می‌گردد، که رعایت آن الزامی بوده و در ارزیابی کار تحقیقی مؤثر خواهد بود.

۱- ضوابط شکلی (فرمت تایپ)

۱-۱ تایپ:

کار تحقیقی پس از نگارش بر روی کاغذ A۴ و با فونت ۱۲ تا ۱۴ و با خط B ZAR یا نازنین تایپ و کادر صفحات در بالا و پایین کاغذ به ترتیب ۲ و ۵/۲ سانتیمتر و از راست و چپ نیز به ترتیب ۲ و ۳ سانتیمتر بوده و هر صفحه شامل بیست سطر می‌باشد.

شماره گذاری صفحات به دو نوع مجزا می‌باشد:

دسته اول: به ترتیب حروف الفبا ((الف-ب –پ-ث-و…)) و یا حروف ابجد ((الف-ب-ج-د-ه و…)) که صفحات مربوط به فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ بدین ترتیب شماره‌گذاری می‌گردند.

دسته دوم: به ترتیب اعداد که از ابتدای مقدمه از عدد ۱ شروع و تا انتهای متن اصلی به‌صورت متوالی ادامه می‌یابد.

روی صفحه اول هر تقسیم اصلی از پایان‌نامه مانند صفحه اول هر فصل و یا صفحه اول مقدمه، صفحه اول نتیجه و…شماره صفحه نوشته نمی‌شود ولی شماره آن به‌حساب می‌آید. شماره هر صفحه بافاصله بین سطرها از پایین کاغذ در وسط سطر نوشته می‌شود، عناوین اصلی در وسط سطر و عناوین فرعی در ابتدای سطر تایپ می‌شوند. به هنگام تایپ پاورقی‌ها اعم از توضیح متن و یا ذکر مرجع در هر صفحه شماره پاورقی‌ها از ۱ شروع و به ترتیب افزایش می‌یابد. پاورقی با خط ریزتر نسبت به متن اصلی در پایان هر صفحه به ترتیب تایپ می‌گردد.

۲-۱ صحافی

کار تحقیقی می‌بایست به‌صورت صحافی و مجلد شده و با زرکوب عناوین به ترتیب ذیل بر روی آن ارائه گردند:

آرم کانون وکلای دادگستری –نام کانون وکلای دادگستری البرز-عنوان کار تحقیقی- نام و نام خانوادگی و شماره پروانه کارآموز- نام وکیل سرپرست- سال نگارش.

عنوان تحقیق با حروف بزرگ و سایر عناوین با حروف کوچک درج گردد و همچنین عنوان، نام و نام خانوادگی و شماره پروانه کارآموز می‌بایست بر شیرازه نیز درج گردد.

۲- ساختار (نگارش کار تحقیقی):

کار تحقیقی از جهت نگارش باید دارای بخش‌های ذیل باشد:

۱-۲ صفحه نخست:

ازآنجاکه نام و یاد خداوند بهترین سرآغاز به‌منظور هر اقدامی می‌باشد و بسیار مناسب است که نخستین برگ از کار تحقیقی به درج کلام الهی و ((بسم‌الله الرحمن الرحیم)) اختصاص یابد.

۲-۲ صفحه عنوان:

در این صفحه مطالب روی جلد به شرح قبل عیناً تکرار می‌شود.

۳-۲ صفحات تقدیم و قدردانی

به‌صورت اختیاری بلافاصله پس از صفحه عنوان قرار می‌گیرد.

۴-۲ فهرست:
 • در صفحه فهرست عناوین اصلی و فرعی کار تحقیقی در سمت راست و شماره صفحه در حاشیه چپ قرار می‌گیرد.
 • کلمه ((فهرست)) نیز می‌بایست در وسط و بالای کلیه صفحات مربوطه درج گردد.
 • در فهرست عناوین اصلی از منتهاالیه سمت راست هر سطر و عناوین فرعی به‌اندازه چهار حرف داخل‌تر از عناوین اصلی قرار می‌گیرد.
 • عناوین اصلی با حروف درشت‌تر از عناوین فرعی تایپ می‌شود.
۵-۲ لیست علائم و اختصارات:

پس از فهرست در صفحه بعدی لیستی از کلیه علائم و اختصاراتی که در متن به کار رفته است درج می‌گردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست است، در راست علامت و در چپ مفهوم آن درج می‌گردد.

۶-۲ مقدمه:

مقدمه می‌بایست شامل موارد ذیل برحسب موضوع باشد:

 • الف-بیان واضح و کامل مسئله‌ی موردبررسی یا هدف مطالعه
 • ب-بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابی آن
 • ج- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلی انجام‌شده روی موضوع و وضعیت فعلی آن
 • د-معرفی و مرور اجزا و بخش‌های کار تحقیقی
۷-۲ متن اصلی تحقیق:

متن اصلی، اصل و اساس کار تحقیقی می‌باشد. لذا مطالب آن می‌بایست به‌صورت واضح، منظم و قابل‌فهم و در یک قالب منسجم و منطقی ارائه گردد.

مطالب تحقیق برحسب تفضیل و گستردگی موضوع به بخش، فصل، مبحث، گفتار و الف و ب تقسیم می‌گردند و در این خصوص می‌بایست به‌صورت منسجم تنظیم گردیده و توالی بین قسمت‌های مختلف آن رعایت گردد.

۸-۲ پاورقی:

پاورقی معمولاً به جهت ذیل صورت می‌گیرد:

الف: پاورقی توضیحی: منظور از این پاورقی توضیح و تفسیر افزون بر متن می‌باشد که برای روشن کردن مطلب مشکل و مبهم و یا آگاهی بیشتر خواننده آورده می‌شود.

ب: پاورقی ارجاعی: در این پاورقی نویسنده، خواننده را به منبع یا مآخذی که از آن در متن استفاده کرده است ارجاع می‌دهد.

روش ذکر منابع و مآخذ در پاورقی بدین‌صورت انجام می‌گیرد که نویسنده مآخذ و منبع مورد استفاده و استناد خود را به خواننده معرفی می‌کند، بنابراین وقتی نام مآخذی برای اولین بار ذکر می‌گردد باید مشخصات کامل به ترتیب زیر آورده شود:

نام مؤلف (نام خانوادگی _ نام)، نام اثر، نام مترجم و مصحّح (درصورتی‌که ترجمه یا تصحیح داشته باشد) مشخصات چاپ (شماره چاپ، ناشر، محل چاپ، سال چاپ) جلد و صفحه

لازم به ذکر است که القاب و عناوین دکتر، مهندس و…. از جلوی نام مؤلف یا مترجم حذف می‌گردد.

همچنین اگر کتاب دارای دو نویسنده یا بیشتر باشد نام و نام خانوادگی همه آن‌ها به ترتیبی که در پشت جلد مآخذ آمده نوشته می‌شود.

اگر مآخذی دارای تمام مشخصات مذکور نباشد مشخصات با همان ترتیب و حذف مشخصه فاقد آورده می‌شود.

هرگاه یک منبع در متن به‌صورت متوالی و پی‌درپی استفاده شده باشد در ارجاع بعدی لازم به ذکر مشخصات کامل اثر نیست و به‌صورت ((همان مآخذ، صفحه…)) آورده می‌شود. اگر ارجاع بعدی بافاصله به همان مآخذ مورد استفاده ارجاع نخستین باشد بدین‌صورت باید عمل شود.

((نام مؤلف، همان کتاب، صفحه…))

۹-۲ نتیجه‌گیری، پیشنهادات:

در این قسمت نتایج حاصل و یافته های اصلی تحقیق بیان شده و پیشنهادات در ادامه ارائه می‌گردد.

۱۰-۲ مراجع (فهرست منابع و مآخذ):

در کار تحقیقی علاوه بر اینکه در پاورقی‌ها منابع و مآخذ ذکر می‌گردد، لازم است در انتهای کار تحقیقی نیز فهرست کاملی از منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه گردد.

طرز نوشتن فهرست منابع و مآخذ با نحوه ارجاع در پاورقی تفاوت چندانی ندارد، فقط به‌منظور ترتیب و نظم در فهرست منابع بر اساس حروف الفبا مرتب گردد که بدین منظور نام اصلی مؤلف (نام خانوادگی) بر نام کوچک او مقدم خواهد بود. در این قسمت شماره صفحه منبع استنادی ذکر نمی‌شود.

۱۱-۲ ارائه CD کار تحقیقی به کمیسیون الزامی است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا