قوانین و مقرراتویژه

تنقیح قوانین پنج حوزه در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه به تصویب پنج طرح تنقیحی پرداختند

وکلاپرس ـ به گزارش خبرنگار وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت) در جریان بررسی گزارش برخی کمیسیون های مجلس درخصوص پنج طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه های انتخابات، ورزش، احزاب سیاسی، محیط زیست و معدن با کلیات و ماده واحده این طرح ها موافقت کردند.

در ادامه متن ماده مربوطه و فهرست قوانین منسوخه آورده شده است

حوزه انتخابات

ماده واحده- احکام قانونی حوزه انتخابات، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

الف) فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی                                ب) فهرست قوانین و احکام مدت منقضی

دانلود کنید: قوانین منسوخه حوزه انتخابات

 حوزه ورزش

ماده واحده- احکام قانونی حوزه ورزش، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

الف) فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی                  ب) فهرست قوانین و احکام مدت منقضی

دانلود کنید: قوانین منسوخه حوزه ورزش

حوزه احزاب سیاسی

ماده واحده- احکام قانونی حوزه احزاب سیاسی، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

الف) فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی                  ب) فهرست قوانین و احکام مدت منقضی

دانلود کنید: قوانین منسوخه حوزه احزاب سیاسی

حوزه محیط زیست

ماده واحده- احکام قانونی حوزه محیط زیست، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

الف) فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی                   ب) فهرست قوانین و احکام مدت منقضی

دانلود کنید: قوانین منسوخه حوزه محیط زیست

حوزه معدن

ماده واحده- احکام قانونی حوزه معدن، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

الف) فهرست قوانین و احکام منسوخ ضمنی و منتفی                 ب) فهرست قوانین و احکام مدت منقضی

دانلود کنید: قوانین منسوخه حوزه معدن

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا