دکتر عبدالله خدابخشی

نمونه رای با موضوع ماهیت فروش مال مرهونه
رای

نمونه رای با موضوع ماهیت فروش مال مرهونه

در این پرونده سه فقره دادخواست تقدیم گردیده به شرح: ۱- صدور حکم بر تقسیم ترکه مرحوم ح… و در…
نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغیر درآمدن مبیع و توافق بر خسارات قراردادی
رای

نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغیر درآمدن مبیع و توافق بر خسارات قراردادی

” در این پرونده… خواسته… مطالبه ثمن و غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع… اعلام شده است… دادگاه نخستین……
نمونه رای با موضوع مفهوم عرفی عقد شرکت و استناد به مرور زمان در دعوای حقوقی
رای

نمونه رای با موضوع مفهوم عرفی عقد شرکت و استناد به مرور زمان در دعوای حقوقی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار یک رأی از شعبه‌ای از دادگاه حقوقی مشهد به بحث مفهوم و مدلول عرفی…
نمونه‌رای با موضوع استقلال داور و ابطال داوری اشخاصی‌که نسبت خانوداگی با طرفین دارند
رای

نمونه‌رای با موضوع استقلال داور و ابطال داوری اشخاصی‌که نسبت خانوداگی با طرفین دارند

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار نمونه رایی از دادگاه تاکستان به مبحث ضرورت استقلال و مستقل بودن داور پرداخته…
نمونه رای با موضوع رجوع از تعهدنامه و ابطال آن با نگاهی به صدق ارسطویی و پراگماتیکی
رای

نمونه رای با موضوع رجوع از تعهدنامه و ابطال آن با نگاهی به صدق ارسطویی و پراگماتیکی

وکلاپرس– دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی دادگاه کرمانشاه درخصوص رجوع از هبه، به شرح مختصر تفاوت دیدگاه ارسطو و…
نمونه رای با موضوع الزام به تنظیم سند و وکالت بلاعزل
رای

نمونه رای با موضوع الزام به تنظیم سند و وکالت بلاعزل

وکلاپرس- وکالت بلاعزل: تحلیل فلسفی «رای دادگاه» پیرامون دادخواست مطروحه آقای … با وکالت آقای … به طرفیت آقای ……
نمونه رای با موضوع قاعده مرور زمان در دادرسی
رای

نمونه رای با موضوع قاعده مرور زمان در دادرسی

وکلاپرس- اخلاق مرور زمان، قاعده اخلاقی کانت و پراگماتیسم «رای دادگاه» پیرامون دادخواست مطروحه خواهانها آقای … و خانم … …
نمونه رای با موضوع ماهیت گزارش اصلاحی در محاکم قضایی
رای

نمونه رای با موضوع ماهیت گزارش اصلاحی در محاکم قضایی

وکلاپرس– دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار دو رأی درباره ابطال گزارش اصلاحی، به بررسی ماهیت گزارش اصلاحی و ویژگی دوگانه…
نمونه رای با موضوع مطالبه هزینه درمان و خسارات ایام بیماری
رای

نمونه رای با موضوع مطالبه هزینه درمان و خسارات ایام بیماری

مسئولیت مدنی و محوریت دازاین-دادرس؛ بنیادگرایی و عمل گرایی(پراگماتیسم) این دادگاه پژوهش خواهی آقای … به طرفیت آقای ….. از…
دکمه بازگشت به بالا