حقوق مدنی

نمونه رای با موضوع بطلان دعوای مطالبه وجه به استناد شهادت و سند عادی
رای

نمونه رای با موضوع بطلان دعوای مطالبه وجه به استناد شهادت و سند عادی

وکلاپرس- یک قاضی دادگستری در حساب رسمی اینستاگرامش رایی با موضوع مطالبه وجه و تامین خواسته منتشر کرده است که…
نمونه رای با موضوع ابطال حق عضویت در شرکت و ابطال امتیاز واگذاری زمین
رای

نمونه رای با موضوع ابطال حق عضویت در شرکت و ابطال امتیاز واگذاری زمین

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی در کانال تلگرام خود نمونه رایی با موضوع ابطالحق عضویت در شرکت و ابطال امتیاز واگذاری…
نمونه رای با موضوع نقض دادنامه مربوط به تعهد به فعل ثالث
رای

نمونه رای با موضوع نقض دادنامه مربوط به تعهد به فعل ثالث

وکلاپرس- دکتر عبداللّه خدابخشی در کانال تلگرام خود نمونه رایی با موضوع بطلان شرط مجهول در معامله‌ای که موجب غرر می‌گردد،…
دیوان عدالت اداری: حکم اعسار برای رفع ممنوع الخروجی کافی است
رای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری: حکم اعسار برای رفع ممنوع الخروجی کافی است

وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بخشنامه، از پذیرش حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط…
نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام قراردادی
رای

نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام قراردادی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی در کانال تلگرام خود نمونه رایی با موضوع تعدیل خسارت قراردادی منتشر کرده است که در…
نمونه رای با موضوع ابطال رای داور به سبب عدم برگزاری جلسه داوری
رای

نمونه رای با موضوع ابطال رای داور به سبب عدم برگزاری جلسه داوری

وکلاپرس- دکتر خدابخشی با انتشار رایی از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران به بیان اهمیت تشکیل جلسه داوری پرداخته است.…
رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه محجور
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه محجور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده…
دکمه بازگشت به بالا