بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

 • بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در خصوص صدور دستور موقت

  وکلاپرس- معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد به منظور ایجاد وحدت رویه حداکثری در تمامی محاکم قضایی و رفع اطاله دادرسی بخشنامه ای را با موضوع شرایط صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی صادر و ابلاغ کرد.

  به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خراسان، معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در قالب یک بخشنامه نکاتی را به قضات دادگستری درخصوص نحوه استفاده درست از تأسیس «دستور موقت» و قرار «توقف عملیات اجرایی» ارائه کرده است.

  بیشتر بخوانید: بخشنامه مدیریت پرونده های قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی

  متن کامل بخشنامه را در ادامه خوانده و تصویر آن را در انتهای مطلب ببینید:

  همکاران محترم قضایی محاکم حقوقی مشهد

  با سلام و خدا قوت احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ارجمند در احقاق حق ابطال و باطل لازم می دانستم ضمن احترام و تاکید بر لزوم رعایت استقلال نظر قضایی و جهت فراهم شدن بستر مباحث علمی و ایجاد وحدت رویه حداکثری در بعضی اقدامات و تصمیمات نکات زیر را به استحضار برسانم. بدیهی است رعایت و لحاظ این موارد می‌تواند در جهت جلوگیری از سوء استفاده از نهادهای قانونی و تردد بی مورد پرونده ها در مجتمع و رفع اطاله دادرسی هم موثر باشد.

  ۱- با توجه به مبانی و آثار صدور دستور موقت و صدور قرار توقف عملیات اجرایی (که از طریق تقدیم دادخواست مطرح می‌شود) تکلیف قانونی، به کارگیری آنها در محل و جایگاه قانونی است. به این توضیح که  موارد مصرح قانونی برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی شامل موارد زیر است و طبیعتاً تقاضای اتخاذ تصمیم در قالب دستور موقت و سپس تایید اجرای آنها از سوی رئیس حوزه قضایی وجاهت قانونی نداشته و ندارد:

  الف- اعتراض شخص ثالث اجرایی، موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی (… دادگاه…. در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند.)

  ب- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی)، موضوع ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (… دادگاه … پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.)

  ج- بطلان و اعتراض به رای داور، موضوع مادتین ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی (… تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند./ … دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.)

  د- ابطال اجراییه ثبتی، موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون ثبت (در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.)

  ه- ابطال اجراییه چک و سایر دعاوی مربوطه، موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (… اقامه دعوا _از سوی صادرکننده_ مانع از جریان عملیات اجرا نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید…)

  ۲- با توجه به استثنایی بودن صدور دستور موقت و لزوم رعایت احتیاط در اجتناب از تضییع حقوق اشخاص و عدم جبران خسارت احتمالی به نظر می‌رسد در اجابت این تقاضا بایستی با لحاظ همه جوانب خصوصاً اینکه دستور موقت در واقع همان اصل خواسته نباشد و موضوع واقعاً واجد فوریت باشد، حداکثر دقت را معمول و عند الزوم با اعمال ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد و از سوی دیگر در خصوص اخذ خسارت احتمالی نیز باید نهایت حساسیت را به کار بست خصوصاً اینکه به نظر می‌رسد امکان تشدید تامین نیز پس از صدور دستور موقت وجود نداشته و موجه نمی باشد.

  ۳- به نظر می رسد شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را در حدود صلاحیت خود و توسط قاضی شورای حل اختلاف دارند چرا که ذکر عنوان دادگاه در موارد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی عام و به معنای مرجع قضایی است و در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف تاسیس نگردیده و صلاحیتی برای آن مقرر نشده بود تا کلمه دادگاه به اصطلاح حقوقی در مقابل شورای حل اختلاف و دادسرا تفسیر شود.

  شورای حل اختلاف با توجه به رویه قضایی و تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی، مرجع قضایی است و لذا اصطلاح دادگاه در موضوع دستور موقت شامل شورای حل اختلاف نیز هست. بنابراین صدور دستور موقت به تبع صلاحیت شورای حل اختلاف به اصل خواسته در صلاحیت آن مرجع است. در مورد مشابه بر اساس مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت صدور دستور موقت در رسیدگی به موضوعات مورد صلاحیت دارد.

  ۴- با توجه به قواعد خاص حاکم بر صدور چک از حیث موارد عدم پرداخت و سازوکار تعیین شده برای آن (ماده ۱۴ قانون صدور چک و ماده ۱۱۵ قانون تجارت) و با عنایت به موضوع نقل و انتقال چک ها و این که عموماً اصل بر حسن نیت دارنده آن است و نباید موجبات تضرر اشخاص ثالث دارنده چک فراهم شود و توجها به نظریات مشورتی اداره حقوقی و لحاظ رویه قضایی اکثریت همکاران لازم است در پذیرش صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک و مسدود کردن حساب در راستای عدم برداشت چک حداکثر دقت نظر را معمول فرمایید.

  ۵- حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه  و از  جمله نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ (صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است).

  در نتیجه متوقف کردن عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف و خارج از موارد قانونی صدور توقف عملیات اجرایی به شرح فوق و در قالب تقاضای دستور موقت امکان قانونی نداشته و اشخاص نمی‌توانند به صرف طرح ادعاهایی راجع به احکام قطعی شده تقاضای صدور دستور موقت یا صدور قرار توقف عملیات اجرایی را بنمایند.

  معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب مشهد
  حسین شفیعی

  بیشتر بخوانید:

   بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد درباره ایجاد وحدت رویه درخصوص صدور «دستور موقت»
  بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد درباره ایجاد وحدت رویه درخصوص صدور «دستور موقت»
 • دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل در سال ۱۳۹۹

  وکلاپرس ـ رییس سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

 • بخشنامه موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک (بر اساس آخرین اصلاحات در سال ۱۴۰۰)

  وکلاپرس- بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

 • دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ ها و برگزاری دادگاه علنی

  وکلاپرس– رییس قوه قضاییه “دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی” را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

 • سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه چه اموالی را شناسایی می‌کند؟

  وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران در نامه ای به روسای واحد های قضایی این استان در خصوص رفع برخی موانع اجرای محکومیت های مالی و قابلیت های سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه توضیح داد.بیشتر بخوانید »

 • دستور العمل نحوه ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک

  وکلاپرس- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور دستورالعمل ثبت و ارسال الکترونیکی درخواست اعاده دادرسی کیفری را ابلاغ کرد.

  در ادامه متن این دستورالعمل را می خوانید:

  دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۴۳۳۹/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

  بسمه تعالی

  مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

  با سلام و احترام

  با عنایت به اینکه در دستورالعمل صادره به شماره ۵۵۰/۱۹۷۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ نحوه ثبت صحیح درخواست اعاده دادرسی کیفری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صریحا اعلام گردیده بود، لیکن طبق گزارشات دریافتی از دیوان عالی کشور تعداد کثیری از این درخواست ها به دلیل عدم رعایت نکات اعلامی در این دستورالعمل، همچنین مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده شده اند.

  لذا لازم است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت اعاده دادرسی کیفری بصورت اشتباه و برخلاف موارد مندرج در قوانین و دستورالعمل ها که منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق مراجعین میگردد اکیدا خودداری نمایند.

  بدین ترتیب مجدا کلیه نکات، جهت ثبت صحیح و دقیق این درخواست بشرح ذیل اعلام میگردد. شایان ذکر است با توجه به حساسیت موضوع و تاکید دیوان در تنظیم دقیق درخواست ها شایسته است در انجام این مهم دقت کافی معمول تا موجب تعقیب انتظامی نشود.

  ۱- ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا از سوی محکوم علیه/محکوم علیهم، وکیل یا نماینده قانونی وی یا افراد مذکور در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعم از همسر و وراث قانونی و وصی او در موارد فوت یا غیبت محکوم علیه پذیرفته خواهد شد، لذا از ثبت این درخواست توسط شخص یا اشخاص فاقد سمت خودداری گردد.

  ۲- درخواست اعاده دادرسی کیفری از شاکی پذیرفته نمی شود، لذا توجه گردد که متقاضی اعاده دادرسی حتما اشخاص مذکور در بند ۱ این دستورالعمل بوده و از ثبت درخواست برای قرارها و احکام برائت جداً خودداری شود.

  ۳- ضروری است، در قسمت شرح درخواست اعاده دادرسی کیفری موارد ذیل قید گردد:

  ۳-۱: متن درخواست، لزوما تایپ شده خوانا و صریح باشد و حد الامکان از پیوست نمودن “متن درخواست” در قسمت منضمات خودداری شود.

  ۳-۲: خطاب درخواست با عنوان “ریاست محترم دیوان عالی کشور” باشد.

  ۳-۳: الزامی است در قسمت شرح درخواست، عبارت “درخواست اعاده دادرسی کیفری” همچنین “شماره دادنامه قطعیت یافته”، “جهت/جهات استنادی مقرر در بندهای الف تا چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری” صراحتا قید گردد.

  ۴- با توجه به اینکه علت عمده درخواست های برگشت داده شده، مربوط به ایرادات و نواقص در پیوست مستندات و منضمات درخواست می باشد موارد ذیل مورد توجه قرار داده شود.

  ۴-۱: از بارگذاری اسناد بی کیفیت و غیرواضح همچنین غیرمرتبط با درخواست اکیدا خودداری گردد.

  ۴-۲: -کلیه مدارک و مستندات پیوستی با فرمت jpg و در حجم «۲۵۰»تا «۵۱۲» کیلو بایت ضمیمه گردد؛ (توصیه می گردد؛ کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیش از استفاده از دستگاه پویشگر (اسکن)، از قسمت تنظیمات، فرمت حجم و وضوح تصاویر را کنترل و بررسی نمایند).

  ۴-۳: در صورت وجود سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی اعاده دادرسی، تصویر مصدق آن در قسمت منضمات پیوست گردد.

  ۴-۴: مستندات و پیوست های درخواست باید مرتبط با جهت/ جهات اعلامی باشد.

  ۴-۵: در صورتی که درخواست توسط وکیل ارائه می شود. چنانچه قرارداد وکالت بصورت الکترونیک ثبت گردیده، در قسمت نوع پیوست گزینه “تصویر الکترونیک وکالتنامه” انتخاب و در فیلد شماره “کدرهگیری مربوط به قرارداد الکترونیک وکالتنامه” درج شود.

  ۴-۶: چنانچه قرارداد وکالت، بصورت سنتی تنظیم گردیده است، بایستی در قسمت منضمات، نوع پیوست ” تصویر وکالت نامه” انتخاب و تصاویر صفحات وکالت نامه بارگذاری گردد. در این صورت نیز لازم است اطلاعات مربوط به فیلدهای “شماره”، “تاریخ”، علی الخصوص “رقم حق الوکاله” دقیقا مطابق آنچه در وکالتنامه مورد توافق قرار گرفته است تکمیل گردد.

  ۴-۷:”میزان تمبر مالیاتی” نیز باید با احتساب ۵ درصد تمبر مالیاتی بصورت کامل و طبق تعرفه قانونی در فیلد مربوطه مندرج گردد. همچنین در وکالتنامه تنظیمی میبایست وکالت راجع به اعاده دادرسی کیفری، در حدود اختیارات وکیل صریحا قید شده باشد.

  ۵- خدمت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا شامل ثبت و ارسال درخواستهای موضوع ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد، لذا از ثبت و ارسال درخواستهای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون مذکور و ارسال به دیوان عالی کشور اکیدا خودداری گردد.

  ۶- از ارسال درخواستهای اعاده دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور خودداری شود.

  ۷- اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی (اعم از آنکه حکم اصداری قطعیت یافته مربوط به مرحله بدوی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد) امکانپذیر است.

  ۸- به منظور ثبت درخواست اعاده دادرسی ارائه و پیوست تصاویر احکام محکومیت قطعی الزامی است، لازم بذکر است، در مواردی که دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی بصورت قطعی صادر شدهباشد، ارائه تصویر گواهی قطعیت حکم الزامی نیست.

  ۸-۱: لازم بذکر است احکام مربوط به جرایم با موضوع “اخلال در نظام اقتصادی” و “جرایم علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه مقدر برای آن کمتر از یک دهم دیه کامل است” (موضوع مجازات دوم صرفا از طریق دفتر ویژه ثبت می گردد) در همان مرحله بدوی بصورت قطعی صادر می گردد لذا در این موارد نیز نیازی به تصویر گواهی قطعیت حکم نمی باشد.

  ۸-۲: چنانچه احکام صادره بواسطه عدم واخواهی/تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است میبایست، “گواهی قطعیت حکم” ضمیمه و ارسال گردد.

  ۹- در حال حاضر امکان ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور صرفا شامل محکومیت به مجازاتهای سالب حیات، حدود، قصاص، حبس، شلاق و قلع وقمع بنا در احکام کیفری میباشد. لذا در سایر محکومیتها، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بایستی از ثبت آن خودداری نموده و در این موارد متقاضی به دفتر ویژه خدمات الکترونیک قضایی واقع در نشانی تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه کالج و ولیعصر، کوچه سعید راهنمایی شوند.

  ۱۰- هزینه دادرسی ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی بایستی به تعداد هر یک از نفرات درخواست دهنده یعنی محکوم علیه/محکوم علیهم (متقاضیان) معادل پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال به همراه هزینه تصدیق (تطبیق) اوراق و سایر هزینه های مربوط به دفاتر خدمات مطابق تعرفه محاسبه و دریافت گردد.

  ۱۱- چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری سابقا بصورت حضوری در دیوان عالی کشور ثبت گردیده است، از ثبت و ارسال مجدد همان درخواست بصورت الکترونیک، خودداری گردد. چرا که به دلیل داشتن سابقه جاری در سامانه، به دفتر عودت داده خواهد شد.

  ۱۲- چنانچه درخواست های ارسال شده به دیوان عالی کشور به دلیل نواقص و ایرادات به دفتر برگشت داده می شود، تمام ایرادات رفع و پس از آن نسبت به ارسال مجدد به دیوان عالی کشور اقدام شود.

  بیشتر بخوانید:

   

   

 • بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در تاکید بر بخشنامه سابق مبنی بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی

  وکلاپرس- سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه تازه ای بر بخشنامه سابق مبنی بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی مراجعه کنندگان از سوی دشتگاه های اجرایی کشور تاکید کرد.

  سازمان اداری و استخدامی کشور پیرو بخشنامه سابق شماره ۳۰۹۶۲۸ – ۱۳۹۹/۶/۱۷ با صدور بخشنامه شماره ۳۹۴۶۹۵ – ۱۳۹۹/۱۲/۹ خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی کشور بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعان تاکید کرد.

  در این بخشنامه خطاب به کلیه دستگاه های اجرای کشور آمده است که حتی در حالت وجود اشکال در سیستم و عدم امکان استعلام از سامانه ثبت احوال، دستگاه اجرایی مکلف است راسا نسبت به تهیه کپی ا زمدارک مراجعان اقدام کند و حق الزام مراجع به تهیه و ارائه کپی مدارک هویتی خود را ندارد.

  با گذشت حدود شش ماه از ابلاغ بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ – ۱۳۹۹/۶/۱۷ هنوز هم بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور، از رویه سابق خود مبنی بر مطالبه کپی های متعدد از مدارک هویتی مراجعان دست بر نداشته اند که مداخله جدی سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

  بیشتر بخوانید:

  بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در تاکید بر بخشنامه سابق مبنی بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی

   

 • طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار

  طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار»

  مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۴ شورای عالی اداری

  بسم تعالی

  تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند

  شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را به شرح زیر تصویب نمود:

  ماده ۱ – دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند:

  ۱-۱- تمام الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند.

  تبصره: اطلاع‌ رسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

  ۱-۲- برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصلاح محفوظ است.

  ۱-۳- پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.

  ماده ۲ – هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌نمایند. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجوز مورد نظر یا سایر مراجع ذی‌ربط، وفق قوانین و مقررات مربوطه با صاحبان کسب و کارهای متخلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.

  ماده ۳ – مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های با اهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

  ماده ۴ – نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

  ماده ۵ – بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه می‌شود.

                                                                           حسن روحانی

                                                              رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری

  رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) – دفتر ریاست جمهوری- دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی – دفتر ریاست قوه قضاییه- دفتر معاون اول رئیس‌جمهور – دفتر هیأت دولت – معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور – دفتر بازرسی رئیس‌جمهور – دفتر ریاست دیوان عدالت اداری – کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی – اداره کل حقوقی ریاست‌جمهوری – اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست‌جمهوری – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – دفتر هماهنگی‌های ویژه رئیس‌جمهور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران – دیوان محاسبات کشور – سازمان بازرسی کل کشور.

  بیشتر بخوانید:

 • بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی

  وکلاپرس ـ رییس قوه قضاییه بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

 • دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسرا، دادگاه‌ و ضابطان قضایی

  وکلاپرس- رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

  متن دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی

  مراجع قضایی سراسر کشور

  در اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می باشند.

  ۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت ان را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۲۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۹۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می شود، جاری است.

  ۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامت لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.

  ۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشده اند، اقدام نمایند.

  ۴- دادستان‌ها و رؤسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.

  ۵- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:

  الف- فراهم نمودن ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛

  ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛

  پ- اطلاع رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛

  ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛

  ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛

  ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛

  چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.

  نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.

  سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضاییه

  بیشتر بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا