ویژهیادداشت

نگاهی گذرا به ساختار و روند انتخابات سازمان نظام پزشکی و حواشی آن

وکلاپرس- رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به روند اعمال شده در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات سازمان نظام پزشکی، از بی‌ توجهی به هشدارها و مذاکرات انجام شده انتقاد کرد. به همین بهانه نگاهی داشته ایم به ساختار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی.

به گزارش وکلاپرس، اخیراً رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات سازمان نظام پزشکی با حواشی بسیاری همراه بوده و با واکنش بسیاری از پزشکان همراه شده است.

قرار است این انتخابات پر حاشیه روز جمعه هفته جاری(۲۵ تیر ۱۴۰۰) برگزار شود.

بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: فساد بزرگ این است که استقلال را از گروه های نخبه بگیرند

سازمان نظام پزشکی؛ قدیمی‌ ترین سازمان غیردولتی پس از کانون وکلا

سازمان نظام پزشکی بزرگ ترین و قدیمی‌ ترین سازمان غیردولتی پس از کانون وکلای دادگستری در ایران محسوب می شود که از سال ۱۳۳۵ تأسیس شده است. این سازمان یک سازمان مستقل حرفه ای و در برگیرنده شاغلان حرف پزشکی است.

در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی اولین قانون نظام پزشکی در مجلس شورای ملی تصویب شد. از آن زمان تاکنون قانون نظام پزشکی ۸ بار مورد بازنگری قرار گرفته است و آخرین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید.

نهادی متشکل از ۲۸۵ هزار عضو

براساس آماری که در سایت سازمان نظام پزشکی کشور آمده است، این سازمان تاکنون ۲۸۵ هزار نفر عضو در سراسر کشور دارد که به تفکیک عبارتند از ۸۶ هزار نفر پزشک عمومی، ۴۸ هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، ۳۱ هزار نفر دندانپزشک عمومی، ۴ هزار نفر دندانپزشک متخصص، ۲۴ هزار نفر دکترای داروسازی، ۵ هزار نفر دکترای آزمایشگاهی و علوم آزمایشگاهی، ۶۰ هزار نفر ماما، ۲۶ هزار نفر گروه‌ های پروانه دار (شامل فیزیوتراپیست، متخصص تغذیه، بینایی سنج، شنوایی سنج و…) و ۱۰۰۰ نفر نیز اتباع خارجی.

بیشتر بخوانید: محدودیت نامزدی اعضای هیأت مدیره کانون های وکلا در انتخابات شورای شهر

نگاهی به فرآیند برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌

براساس ماده ۲۴ قانون سازمان نظام پزشکی، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ آموزش‌ پزشکی‌ مسئول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ از طریق‌ هیأت های‌ اجرایی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ است.

برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ و اعضای شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ و رییس‌ کل‌ به‌ عهده‌ هیأت های‌ اجرایی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ است که‌ ترکیب‌ و نحوه‌ تشکیل‌ و نحوه‌ کار آن ها و کیفیت‌ و نحوه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ مربوطه‌ طبق‌ آیین ‌نامه ‌ای‌ است که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ رسیده است.

لازم به ذکر است مدت‌ عملکرد هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان ها و شورای ‌عالی‌ نظام‌ پزشکی براساس ماده ۱۷،‌ ۴ سال‌ تمام‌ می ‌باشد.

ارکان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی‌

براساس ماده ۱۹ قانون سازمان نظام پژشکی، هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات سازمان نظام پزشکی‌ برای‌ مدت‌ ۴ سال‌ انتخاب‌ می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا اشکال است.

این هیأت متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت کشور، ۲ نفر از کادر پزشکی‌ به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و ۳ نفر کادر پزشکی‌ نیز به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و با انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلاامی است.

همچنین براساس تبصره ۱ ماده مذکور، هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می ‌تواند برای‌ هر شهرستان‌ ۳ تا ۵ نفر را جهت‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ نظام‌ پزشکی‌ آن‌ شهرستان‌ تعیین‌ کند.

وظایف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی‌

براساس ماده ۲۰ قانون سازمان نظام پژشکی، وظایف هیأت مرکزی به شرح ذیل است:

الف‌- عزل‌ و نصب‌ اعضای هیأت های‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان ها و شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌.

ب‌- نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ انتخابات‌ در حوزه‌ های‌ انتخاباتی‌ و شورای‌ عالی‌ و رییس ‌کل‌.

ج‌- بررسی‌ نهایی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان ها و ابلاغ‌ نظر هیأت‌ مرکزی‌ به‌ هیأت های‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ جهت‌ اعلام‌ عمومی‌.

د- رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نامزدهائی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید هیأت های‌ نظارت‌ نرسیده‌ باشد و تجدیدنظر در آنها.

هـ- رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ انتخاباتی‌ درچارچوب‌ مواد قانونی‌ و آیین ‌نامه‌های‌ مربوطه‌.

و- توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و دستورالعمل های‌ مربوطه‌ این‌ قانون‌ رأساً و یا با پیشنهاد هیأت های‌ اجرائی‌ یا هیأت های‌ نظارت‌ حوزه‌ های‌ انتخاباتی‌.

ز- تأیید نهایی‌ حسن‌ انجام‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان ها و اعضاء شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ و رئیس‌ کل‌ و امضاء اعتبارنامه‌ منتخبین‌.

ح‌- رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ کتبی‌ افراد درمورد تأیید صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ها و تجدیدنظر در آنها.

شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأت های‌ مدیره‌

براساس ماده ۲۳ قانون سازمان نظامی پزشکی، شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأت های‌ مدیره‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ و شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف‌- تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

ب‌- نداشتن‌ فساد اخلاقی‌ و مالی‌.

ج‌- داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و شغلی‌ در عمل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ پزشکی‌ و رعایت‌ اخلاق‌ و شؤون‌ پزشکی‌.

د- داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در تعهد عملی‌ به‌ احکام‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

هـ – دارا بودن‌ حداقل‌ ۳ سال‌ سابقه‌ عضویت‌ در نظام‌ پزشکی‌

رد صلاحیت های انتخابات سازمان نظام پزشکی

اولین انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی انجام و فعالیت رسمی نظام پزشکی از آن زمان آغاز شد. امسال هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ تعیین شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، رییس سازمان نظام پزشکی، در واکنش به ردصلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات پیش روی این نهاد مستقل طی نامه ای به جامعه پزشکی کشور در این خصوص نوشت. در بخشی از این نامه آمده است:

متأسفانه آنچه در روند بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای محترم صورت گرفت علیرغم مکاتبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ و اظهار نگرانی اینجانب به رئیس محترم هیأت مرکزی نظارت و نیز مکاتبه و تذکر مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ اعضاء بزرگوار هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، خطاب به ایشان و هیأت نظارت در مورد ضرورت رعایت اصول قانونی و پرهیز از اعمال سلیقه و دخالت‌های غیر موجه و جهت‌دار، نگاشته شد.

نهایتاً بسیاری از همکاران ارزشمند و چهره‌های سرشناس و شاخص جامعه پزشکی، تعداد قابل توجهی از اساتید محترم و رؤسای انجمن‌های علمی و افراد مورد توجه و اقبال عموم جامعه پزشکی از دایره انتخابات حذف و رد صلاحیت شدند.

در مواردی حتی همکاران ارجمند که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها مورد تأیید مرجع قانونی قرار گرفته بودند در لحظه آخر و بدون فرصت و امکان اعتراض در هیأت مرکزی نظارت با ابلاغ رد صلاحیت مواجه شدند.

یقیناً اینگونه اقدامات برنامه‌ریزی شده و بدعت‌ های غیر موجه موجب تخفیف شأن و منزلت جامعه پزشکی و تضییع حقوق قانونی داوطلبین این عرصه و فرو کاستن از اعتبار انتخاباتی جامع و شامل خواهد شد.

گفتنی است در ششمین و هفتمین دوره انتخابات هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ نیز شاهد رد صلاحیت های گسترده برخی اشخاص سرشناس بودیم.

این قبیل عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در رد صلاحیت نامزدها یادآور رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری و مخصوصا کانون وکلای مرکز است که چند سالی است به رویه معمول برخی نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است.

نامه رییس سازمان نظام پزشکی درخصوص رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات این سازمان
نامه رییس سازمان نظام پزشکی درخصوص رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات این سازمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا