رای

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

شاکی: آقای نجم… ای… فرزند …

طرف شکایت: شرکت سهامی بیمه ایران – شرکت سهامی بیمه ایران سرپرستی استان گلستان – صندوق خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران

موضوع شکایت و خواسته: الزام خواندگان به پذیرش وکالتنامه مرکز وکلای قوه قضائیه و تودیع محکوم به پناه موکلین و به حساب وکیل بر اساس وکالتنامه و اخذ وجوه محکوم به و خسارت دادرسی – خسارت تاخیر در تادیه

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری به دادرسی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

ملاحظه می گردد شاکی دادخواستی بطرفیت اداره طرف شکایت خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت تقدیم و اجمالاً اعلام کرده که در پرونده های متعددی بر اساس دستور مقام قضایی جهت اخذ محکوم به با لحاظ حدود اختیارات به مراجع مذکور مراجعه ولی طرفین شکایت در پرداخت آن خودداری کرده اند. حال تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد.

طرف اول و دوم و چهارم دفاعی نکرده ولی طرف سوم درخواست رد کرده است. لذا این شعبه با استعانت از خداوند متعال و با توجه به دلایل و مستندات ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دیوان

اولا

در باب خواسته شاکی بر مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه با امعان نظر به مواد ۱۰ و ۱۲ و ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی تهران صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی بوده.

دفتر در این خصوص وفق مقررات اقدام شود.

ثانیا

در باب الزام خواندگان به پذیرش وکالتنامه و پرداخت وجوه محکوم به با لحاظ حدود اختیارات وکیل در اخذ محکوم به نظر به اینکه ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۵ در باب تنظیم وکالتنامه رسمی مورد استناد احراز خواندگان منصرف از وکیل دادگستری و ناظر به وکالتنامه های اداری بوده، فلذا شکایت شاکی را به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص و حکم به اجابت آن صادر و اعلام می گردد.

رای صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد

دادرس شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری
جواد سپهری کیا

بیشتر بخوانید:

قابل توجه وکلای محترم دادگستری

نظر به تغییر در رویه پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی ناشی از انسداد حساب سپرده دادگستری وفق آیین نامه های ابلاغیU پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین به صورت مستقیم در حق زیاندیده صورت خواهد گرفت و پرداخت مبالغ به حساب وکیل و سایر نمایندگان قانونی امکان پذیر نخواهد بود.

لذا جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق وکلای محترم مراتب به اطلاع میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا