آیین نامه

تخلفات انتظامی وکلا در پیش نویس جدید آیین نامه لایحه استقلال

وکلاپرس ـ تخلفات انتظامی وکلا در متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسعه یافته و موجب شکل گیری انتقاداتی نسبت این آیین نامه پیشنهادی شده است.

به گزارش وکلاپرس، اسکودا ۲۲ دی ۹۹ متن پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» را، پس از افزایش انتقادات وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اطلاع وکلا از این متن، منتشر کرد.

برای مطالعه متن پیش نویس بر روی نوشته زیر کلیک کنید:

پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

توسعه عناوین تخلفات و ابهام برخی از آن ها از جمله انتقادات وکلای دادگستری نسبت به تخلفات انتظامی است که در این متن پیش بینی شده است.

در ادامه تخلفات انتظامی درجه یک تا شش این متن پیش نویس را مطالعه خواهید کرد.

تنظیم: فرناز محمدیان

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه یک

(توبیخ کتبی بدون درج در پرونده)

عنوان تخلف مستند
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند ماده ۷۷

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه دو

(توبیخ کتبی با درج در پرونده)

عنوان تخلف مستند
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند ماده ۷۷
رعایت نکردن مواد ۲۷ و ۲۸ الحاقی از سوی وکیل سرپرست ماده ۲۹
قبول نکردن، رؤیت نکردن و یا ندادن رسید در قبال اوراق ارسال شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و حکم به وسیله مامور پست یا کانون ماده ۴۹ الحاقی
پاسخ ندادن به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و ارسال نکردن لایحه در دادسرا و دادگاه انتظامی، حسب دعوت قبلی یا حاضر نشدن در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود ماده ۴۹ الحاقی
رعایت نکردن نظم هنگام حضور در دادگاه ماده ۴۹ الحاقی
ایفا نکردن تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت در موعد مقرر؛

پرداخت نکردن مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در صورت وقوع توافق دیگر درخصوص حق‌الوکاله پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت؛

تشکیل ندادن پرونده فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نگهداری نکردن سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن و نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم؛

انجام ندادن مکاتبات خود با استفاده از سربرگ حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع یا درج کردن عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت. (اجازه درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون است)؛

شرکت نکردن در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی از سوی کانون به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

رعایت نکردن نظم دادگاه و مراجع دولتی و شأن مقامات قضایی و اداری؛

رعایت نکردن موازین قانونی و شأن وکلا و منزلت وکالت درخصوص پوشش در مراجع قضایی و دولتی و محل کار.

 

 

ماده ۴۹ الحاقی

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه سه

(توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون)

عنوان تخلف مستند
دایر کردن دفتر وکالت در شهری جز محل اشتغال تعیین شده در پروانه وکالت یا مشارکت در اداره دفتر با اشخاص غیر وکیل ماده ۷۸ اصلاحی
تنظیم نکردن وکالت‌نامه به طور کامل با درج تاریخ و امضای موکل و تسلیم نکردن به مرجع قضایی و تصدیق اسنادی که اصول آنها را رؤیت نکرده است. ماده ۷۸ اصلاحی
ندادن رسید دریافت اصول اسناد به موکل ماده ۷۸ اصلاحی
مقدم نداشتن حضور در مرجع قضایی کیفری در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد (در سایر دادگاهها باید در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه ارسال کند) ماده ۷۸ اصلاحی
استفاده نکردن به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدید نظرخواهی و اطلاع به موکل یا نماینده او و دریافت نکردن موافقت کتبی او درصورت اعتقاد به عدم اقدام در موارد مذکور ماده ۷۸ اصلاحی
انجام ندادن وظیفه وکالتی در مدت متعارف پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل ماده ۷۸ اصلاحی
ممانعت غیرموجه از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دادرسی ماده ۷۸ اصلاحی
نپذیرفتن وکالت‌های معاضدتی و تسخیری و امور محول شده از طرف کانون یا انجام ندادن آن با جدیت و مطلع نساختن واحد مربوط از جریان امور محوله

خودداری از اطلاع‌رسانی سریع و مقتضی به موکل یا نماینده او درخصوص ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است

انجام تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی

اطلاع ندادن مراتب استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است به نحو مقتضی که موجب تجدید جلسه نشود و اطلاع ندادن مراتب استعفا به موکل ظرف حداکثر ۵ روز درصورت داشتن حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی

فعالیت کردن به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر درصورتی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی ندارند.

ماده ۷۸ اصلاحی

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا درجه چهار

عنوان تخلف مستند
اقدام به وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه ماده ۷۹ اصلاحی
تفویض موضوع وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل یا پس از انتفای وکالت ماده ۷۹ اصلاحی
حاضر نشدن بدون عذر موجه در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در دادگاه الزامی است و یا ارسال نکردن لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی دادگاه به تأخیر افتد. ماده ۷۹ اصلاحی

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه چهار

(تنزل درجه وکالت از درجهاول به درجه دوم و تنزل پایه وکالت از پایه یک به پایه دو به مدت ۱ تا ۳ سال)

عنوان تخلف مستند
رعایت نکردن مواد ۲۷ و ۲۸ الحاقی از سوی وکیل سرپرست ماده ۸۰ اصلاحی
ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت ماده ۸۰ اصلاحی
پیش‌بینی شروطی بر خلاف انصاف و اخلاق حسنه در قرارداد خصوصی یا عمل کردن برخلاف مصلحت موکل به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه ماده ۸۰ اصلاحی
دریافت وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری زائد بر حق‌الوکاله مورد توافق یا زائد بر تعرفه حق‌الوکاله (در موردی که توافقی در بین نباشد) یا زائد بر هزینه‌های قانونی ماده ۸۰ اصلاحی
ارائه اسناد، مدارک یا اطلاعات با علم به خلاف واقع بودن به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند ماده ۸۰ اصلاحی
خودداری از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا تسویه حساب در مهلت متعارف ماده ۸۰ اصلاحی
برقراری ارتباط غیراداری با قضات و کارکنان دادگستری و مراجع ذیربط به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی و استفاده از آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت ماده ۸۰ اصلاحی
تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و روانگردان ماده ۸۰ اصلاحی
خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس ازتاریخ انقضا ماده ۸۰ اصلاحی
معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد (به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر) یا استفاده از عناوین غیر واقعی

تمدید نکردن پروانه پس از مهلت مقرر و بدون معاذیر موجه از سوی هیأت مدیره و تحصیل وکالت به وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی

فعالیت کردن به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر درصورتی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی ندارند.

ماده ۸۰ اصلاحی

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج

(ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا یک سال)

عنوان تخلف مستند
اطلاع از اسرار موکل به واسطه وکالت و افشای آن ماده ۸۱ اصلاحی
گرفتن دعوا به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود ماده ۸۱ اصلاحی
قرار دادن درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به به عنوان حق‌الوکاله ماده ۸۱ اصلاحی
تخلف از مفاد سوگند یاد کرده ماده ۸۱ اصلاحی
تمدید نکردن اعتبار پروانه بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا ماده ۸۱ اصلاحی
قبول وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر ماده ۸۱ اصلاحی
قبول وکالت -مستقیماً یا با توکیل به غیر- در صورت وجود رابطه استاد و دانشجویی بین وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده همزمان با رسیدگی

ممنوعیت از ارائه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده

قبول همزمان وکالت یا مشاوره یا داوری علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنهاست و قبول وکالت – مستقیماً یا با توکیل به غیر- در پرونده‌هایی که قبلا در آنها قضاوت یا داوری کرده است.

قبول وکالت یا مشاوره علیه کسانی که قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی که مستخدم یا به موجب قرارداد مشاور آنها بوده است تا ۵ سال از تاریخ قطع همکاری و یا قبول وکالت، مشاوره یا داوری نسبت به پرونده علیه آنها در صورت در اختیار داشتن اطلاعات موضوع آن پرونده تا ابد

فعالیت کردن به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر درصورتی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی ندارند.

 

ماده ۸۱ اصلاحی

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه شش (ابطال پروانه)

عنوان تخلف مستند
تمدید نکردن اعتبار پروانه به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء بند الف ماده ۸۰
معرفی خود به عنوان شخص واجد شرایط وکالت و دریافت پروانه و تسلیم نکردن پروانه خود ضمن اعلام انصراف ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون بند الف ماده ۸۰
واجد شرایط بودن شخص حین دریافت پروانه و سلب شرایط بعداً و حداکثر ظرف یک ماه و اطلاع ندادن کتبی به کانون و تسلیم نکردن پروانه ضمن اعلام انصراف بند الف ماده ۸۰
رعایت نکردن ضوابط تعیین شده برای تودیع پروانه (تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و صرفاً برأی اشتغال موقت به مشاغل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی را که در قبال موکل دارد، تعیین کند.)

ادامه اشتغال به یکی از مشاغل مذکور در بند ۱۵ ماده ۳۶ الحاقی حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی (قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، کارشناسی رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک دولت، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، وابسته به دولت، عمومی، نهادها و نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای اجرایی موضو ع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره، همچنین مشاغل منافی با شأن وکالت و استخدام در بخش خصوصی)

فعالیت کردن به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر درصورتی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی ندارند.

بند الف ماده ۸۰

تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه شش (ابطال پروانه + محرومیت دائم از وکالت)

عنوان تخلف مستند
تبانی با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل یا ارتکاب خیانت نسبت به موکل در موضوع پرونده در صورت اثبات  

بند ب ماده ۸۰

صدور حکم قطعی محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم درجه یک الی سه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بند ۲ ماده ۸۷ اصلاحی

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا