اخبار اسکوداویژه

اساسنامه مؤسسات حقوقی مورد تأیید کانون های وکلای دادگستری ایران

اساسنامه تیپ موسسه حقوقی مصوب 1400/10/23 شورای اجرایی اسکودا

اساسنامه مؤسسات حقوقی کانون های وکلای دادگستری ایران

اساسنامه تیپ موسسه حقوقی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ شورای اجرایی اسکودا

ماده ۱. نام مؤسسه، نوع و مدت آن:

موسسه حقوقی …. شخصیت حقوقی غیرتجاری است که برای مدت نامحدود تأسیس می شود.

تبصره: بدون ثبت رسمی مؤسسه هرگونه فعالیت به نام آن ممنوع است.

ماده ۲. تابعیت موسسه:

مؤسسه دارای تابعیت ایرانی و و این امر تغییرناپذیر است.

ماده ۳. نشانی قانونی موسسه و شعب آن:

اقامتگاه قانونی موسسه شهرستان … خیابان …. پلاک …. کدپستی … می باشد موسسه در حال حاضر فاقد شعبه و نمایندگی است. موسسه می تواند تنها پس از اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری استان نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در حوزه استانی همان کانون با جلب همکاری حداقل ۳ تن از وکلای آن حوزه بعنوان اعضاء وابسته اقدام نماید.

تبصره: موسسه حقوقی فقط از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنان طبق پروانه وکالت در حوزه اقامت موسسه باشد تشکیل می گردد.

ماده ۴. موضوع فعالیت و حدود وظایف موسسه:

۱. ارائه خدمات و مشاوره حقوقی به صورت مستمر یا موردی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی

۲. انجام کلیه امور حقوقی و وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی بمنظور دفاع از حقوق موکلین در مراجع قضائی و داوری های بین المللی و داخلی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه به واسطه وکلای وابسته به مؤسسه.

۳. نمایندگی و وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در کلیه مراجع اداری و سازمان ها و نهاد های دولتی – غیر دولتی و عمومی – خصوصی

۴. قبولی داوری و معرفی داوران در مراجع داوری داخلی و بین المللی جهت رفع اختلافات اطراف دعوا در خارج از دادگاه.

۵. همکاریهای حقوقی مشترک با موسسات حقوقی دیگر اعم از داخلی و خارجی درچارچوب مقررات قانونی و حرفه ای.

۶. شرکت در همایش ها، سمینارها و کنفرانس های حقوقی اعم از داخلی و خارجی جهت ارتقای سطح دانش و تجربه.

۷. انجام کلیه و خدمات حقوقی مجاز اعم از تنظیم هرگونه قرارداد در خصوص عقود و معاملات و تنظیم هرگونه دادخواست و شکوائیه و لایحه که در راستای حصول به اهداف موسسه.

۸. انجام کارهای پژوهشی حقوقی درچارچوب موضوع موسسه

ماده ۵. هویت موسسین:

مؤسسین مؤسسه که اعضای پیوسته هستند عبارتند از:

آقای / خانم …. فرزند …. کد ملی …. دارای پروانه وکالت شماره ….

آقای / خانم …. فرزند …. کد ملی …. دارای پروانه وکالت شماره ….

آقای / خانم …. فرزند …. کد ملی …. دارای پروانه وکالت شماره ….

تبصره: اعضای پیوسته می توانند اعضای جدیدی را که دارای شرایط مقرر در این اساسنامه باشد به اکثریت سه چهارم آراء مجمع عمومی به عضویت بپذیرند.

ماده ۶. اعضای مؤسسه:

مؤسسه از دو دسته اعضای پیوسته (شرکاء) و وابسته تشکیل می گردد:

اعضای پیوسته عبارتند از مؤسسین و اشخاصی که بعدا با تصویب مجمع عمومی با این عنوان وارد مؤسسه می شوند. شمار اعضای پیوسته از سه نفر کمتر نخواهد بود.

اعضاء وابسته موسسه وکلای پایه یک دادگستری و یا کارآموزان وکالت (با موافقت وکیل سرپرست خود) هستند که براساس قرارداد همکاری در مدت و با شرایطی معین با موسسه همکاری می کنند.

تبصره ۱: مؤسسین و شرکای پیوسته موسسه باید همواره دارای شرایط ذیل باشند:

 • آ. داشتن پروانه وکالت معتبر …..
 • ب. نداشتن سوء پیشینه کیفری
 • پ. حداقل یک نفر از اعضای موسسه دارای ۵ سال سابقه وکالت باشد.
 • ت. عضو نبودن در موسسات مشابه دیگر

تبصره ۲: چنانچه هر یک از شرکای یکی از شرایط مندرج در این ماده را فاقد گردد، شرکای دیگر مکلفند ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، با پرداخت سهم الشرکه، موجبات خروج شریک را از موسسه فراهم آورند و مراتب را به کانون وکلا اعلام نمایند. جایگزینی شریک خارج شده از موسسه با وکیل جدید واجد شرایط با تصویب مجمع عمومی مؤسسه و تأیید کانون وکلأ بلامانع خواهد بود و در هر صورت شرکاء مکلفند نسبت به اصلاح اساسنامه بر اساس وضعیت جدید اقدام نمایند.

تبصره ۳: چنانچه کلیه شرکای موسسه فاقد شرایط قانونی مندرج در این ماده گردند، در این صورت حسب مورد کلیه شرکاء مکلف اند مراتب را ظرف سی روز به کانون اعلام کنند تا موجبات انحلال موسسه فراهم گردد. همین در موردی که کانون از وضعیت مزبور آگاه شود نیز جاریست.

تبصره ۴: موسسه و اعضای آن به هیچ عنوان حق همکاری یا مشارکت با موسسات حقوقی غیرمجاز (فاقد مجوز از کانون وکلا) را نخواهد داشت.

تبصره ۵: موسسه می تواند از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری و یا کارآموز وکالت واجد شرایط مقیم همان حوزه با رعایت قوانین و مقررات بهره گیرد.

ماده ۷. سرمایه موسسه:

مبلغ …. ریال و به صورت نقدی می باشد که تماماً پرداخت و در اختیار مدیر عامل موسسه قرار گرفت.

ماده ۸. شیوه های پایان عضویت:

پایان عضویت هریک از اعضای مؤسسه به یکی از شیوه های زیر صورت می گیرد:

 • آ. فوت
 • ب. کناره گیری
 • پ. حجر
 • ت. از دست دادن شرایط عضویت در مؤسسه
 • ث. رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق یا ابطال پروانه وکالت

ماده ۹. کناره گیری و خروج از مؤسسه:

کناره گیری و خروج اعضاء پیوسته از مؤسسه به دو صورت دائم و موقت صورت می گیرد:

خروج موقت: عضو پیوسته در صورت از دست دادن شرایط عضویت در مؤسسه به طور موقت به علت تعلیق یا ممنوعیت از وکالت به مدت معین و یا محکومیت کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا عدم امکان فعالیت به طور موقت به هر علت و اعلام آن از طرف عضو، حداکثر به مدت ۲ سال، به طور موقت از فعالیت در مؤسسه منع و تنها سود به وی پرداخت خواهد شد.

خروج دائم: موارد خروج عضو پیوسته به شرح زیر می باشد:

عضو پیوسته در صورت محکومیت کیفری و یا تعلیق و ممنوعیت از وکالت به مدت بیش از ۲ سال یا از دست دادن شرایط از مؤسسه اخراج خواهد شد.

اعضای پیوسته می توانند درخواست کناره گیری خود را از مؤسسه به رئیس هیأت مدیره مؤسسه و اگر متقاضی رئیس هیأت مدیره باشد درخواست خود را به دیگر اعضای هیأت مدیره تسلیم خواهد کرد. پس از اتمام و پایان دادن به کلیه پرونده ها و کارهای ناتمام و یا ارجاع آن به سایر اعضا می توانند با تصویب مجمع عمومی و دریافت سهم خود و یا واگذاری آن به عضو یا اعضاء دیگر از مؤسسه خارج شوند. درصورت فوت عضو، اگر در میان وراث وکیل واجد شرایط برای جایگزینی عضو پیوسته متوفی نباشد کلیه حقوق متوفی پرداخت و در صورت نیاز شخص واجد شرایط دیگر با تایید و مجوز کانون وکلا واگذار خواهد شد.

ماده ۱۰. موسسه حقوقی دارای ارکان ذیل است:

 • آ. مجمع عمومی
 • ب. مدیر یا هیأت مدیره
 • پ. بازرس (اختیاری)

ماده ۱۱. وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

 • آ. استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
 • ب. تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
 • پ. تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
 • ت. انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲. وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 • الف. تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده از مواد اساسنامه
 • ب. افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه پ. ورود شریک یا شرکاء جدید موسسه
 • ت. انحلال موسسه

ماده ۱۳. مجمع عمومی از اجتماع شرکاء (اعضای پیوسته) تشکیل می گردد. جلسات مجمع عمومی با حضور دارندگان بیش از ۵۰ درصد سرمایه و اکثریت عددی اعضاء موسسه رسمی است و تصمیمات مجمع با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای اعضای حاضر که دارای اکثریت عددی نیز باشند اتخاذ می شود، مگر در مورد وظایف مجمع عمومی فوق العاده که موافقت دارندگان دست کم دو سوم سرمایه و اکثریت عددی اعضاء ضروری است.

ماده ۱۴. دعوت از مجمع از سوی هریک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل و نیز یکی از اعضای پیوسته صورت می گیرد.

ماده ۱۵. مجمع به وسیله رئیس هیات مدیره دعوت می گردد. چنانچه ابزار دعوت، نامه سفارشی باشد، باید بر روی پاکت عبارت دعوت به مجمع عمومی و تاریخ و ساعت درج شده باشد.

ماده ۱۶. در آگهی دعوت بایستی دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل و نشانی قید شود.

تبصره ۱: ذکر مرکز اصلی، یا دفتر اصلی یا اقامتگاه مؤسسه در صورتی که نشانی شرکت از زمان تأسیس تغییر نکرده یا اعضاء قبلا در مجمع در محل اعلامی شرکت داشته اند کفایت می کند.

تبصره ۲: تصمیم گیری در امور مؤسسه با عنوان سایر امور در دعوتنامه مجاز نیست.

ماده ۱۷. تصمیم گیری نسبت به همه امور موسسه در حدود موضوع موسسه با مجمع عمومی می باشد.

ماده ۱۸. موسسه حقوقی به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از حداقل دو مدیر که از میان انتخاب می شوند و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند، اداره می شود.

ماده ۱۹. اولین مدیر یا مدیران توسط موسسین به اتفاق آراء و مدیر یا مدیران بعدی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.

تبصره: مدت مدیریت سه سال بوده و از سوی مجمع قابل تمدید می باشد.

ماده ۲۰. مدیران موسسه در حدود موضوع موسسه، به ویژه موارد زیر نماینده قانونی موسسه بوده و در برابر اشخاص ثالث دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره موسسه می باشند.

در صورت تحدید اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا مصوبه مجمع عمومی، مدیران نمی توانند در برابر اشخاص ثالث به تحدید اختیارات استناد کنند:

 • نظارت بر اداره امور جاری مؤسسه.
 • تصویب ساختار تشکیلاتی مؤسسه.
 • استخدام و اخراج کارکنان مؤسسه و پرداخت حقوقی و مزایای قانونی آنان.
 • تصویب قراردادهای خدماتی، مشاوره ای و وکالتی مؤسسه.
 • بررسی گزارش ادواری مدیر عامل.
 • افتتاح حساب بنام موسسه.
 • بررسی و تصویب بودجه مورد نیاز مؤسسه و پیشنهاد به مجمع عمومی.
 • ادای دیون و وصول مطالبات.
 • تنظیم گزارش سالانه مؤسسه.
 • تقسیم سود به اعضای موسسه.
 • خرید و فروش و اجاره اموال اعم از منقول و غیر منقول.
 • بررسی صلاحیت اعضای وابسته و پیشنهاد همکاری با آنان به مجمع عمومی عادی.
 • تعیین دارندگان حق امضاء مؤسسه.
 • تحصیل و اخذ هرگونه اعتبار یا وام از بانکهای خصوصی و دولتی با وثیقه یا بدون وثیقه.
 • حضور در مجالس، همایشها، سمینارها و مراسم رسمی به نمایندگی از مؤسسه.
 • طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در جهت انتقال حقوق موسسه و پاسخ به کلیه دعاوی علیه موسسه.
 • استفاده از نظریات کارشناسان و مشاورین حقوقی به صورت موردی با تعیین حق الزحمه آنان.

ماده ۲۱. دعوت از مدیران به وسیله رئیس هیات مدیره به عمل می آید

ماده ۲۲. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳. حسن اداره موسسه و مراقبت مستمر بر اجرای این اساسنامه و مقررات مربوطه بر عهده هیأت مدیران می باشد.

ماده ۲۴. مدیران موسسه باید ساختار داخلی موسسه را بر اساس نیازها و گستره فعالیت ها تعریف و بایگانی درخور فعالیت برای نگهداری اسناد و مدارک تا ده سال و جلوگیری از افشای اطلاعات و اسرار و مراجعین پیش بینی کنند.

ماده ۲۵. هر گونه مشاوره، مبادله مدارک و اسناد و مذاکره در خصوص پرونده و یا حق الوکاله و حق المشاوره و دریافت و پرداخت وجوه صرفاً از طریق مراجعه مستقیم مراجعین یا وکلای رسمی ایشان به مدیران و یا وکلاء و کارآموزان وکالت طبق مقررات امکان پذیر است. اشخاص فاقد پروانه وکالت یا کارآموزی تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوان حق ارائه مشاوره به مراجعین را ندارند. مدیران متضامناً مسئول اجرای دقیق این ماده می باشند.

ماده ۲۶. مسئولیت و اختیارات مدیران در اجرای مفاد این آئین نامه قائم به شخص مدیر بوده و قابل تفویض به غیر نیست. در صورت تعدد مدیران، هیأت مدیره نماینده مؤسسه بوده و اعمال حقوقی ایشان دربرابر اشخاص صرفاً از طریق صاحبان امضا اعتبار دارد.

ماده ۲۷. وظیفه دعوت از مجمع و هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و در خودداری یا ناتواتی وی یکی دیگر از مدیران وظیفه دعوت از مجمع عمومی و هیأت مدیره را بعهده دارند.

ماده ۲۸. هیات مدیره باید از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر دیگر را به سمت مدیرعامل انتخاب کند. مدیرعامل همه اختیارات هیأت مدیره در برابر ثالث را دارا بوده و محدود کردن اختیارات وی در برابر ثالث باطل است.

ماده ۲۹. مجمع عادی می تواند یک شخص را به سمت بازرس و حسابرس انتخاب کند.

ماده ۳۰. بازرس شرکت بایستی شرایط ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را دارا باشد در غیر این صورت ضمانت اجراهای همان قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۳۱. درصورت وجود بازرس، بدون گزارش او صورتهای مالی و نیز تصمیم به تغییر سرمایه بی اعتبار می باشد.

ماده ۳۲. موسسه در موارد زیر منحل می شود:

۱. لغو مجوز توسط کانون وکلاء در موارد مقرر در این اساسنامه

۲. صدور حکم قطعی دادگاه به انحلال

۳. در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال موسسه بدهد.

۴. در موارد مقرر در اساسنامه ماده ۳۳.

مدیران مکلفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ قطعیت تصمیم کانون به لغو مجوز، مجمع عمومی را دعوت کنند. مجمع مکلف است رأی به انحلال موسسه بدهد. مدیران بلافاصله مصوبه مجمع را مبنی بر انحلال به انضمام تصمیم کانون به لغو مجوز به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و گواهی آن را به کانون ارائه می کنند. در صورت امتناع مدیران از دعوت مجمع، هر یک از اعضاء مکلف به دعوت مجمع خواهد بود.

تبصره: در مورد این ماده مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت عددی شریک با هر میزان سهم الشرکه رسمیت می یابد.

ماده ۳۴. در کلیه مواردی که کانون مبادرت به لغو مجوز می نماید، موسسه به حالت تصفیه درآمده و از ادامه فعالیت ممنوع خواهد بود و هر گونه استفاده از مجوز ملغی شده، از سوی مدیران یا هر وکیل دیگر، ممنوع و موجب مسئولیت است.

ماده ۳۵. چنانچه موسسه به هر دلیل منحل شود، تصفیه آن طبق مقررات راجع به سایر موسسات غیرتجاری خواهد بود.

ماده ۳۶. انحلال موسسه، آخرین مدیر یا مدیران موسسه، مدیر تصفیه محسوب می شوند مگر آنکه مجمعی که به تصمیم به انحلال می گیرد شخص دیگری را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند.

ماده ۳۷. مدیران تصفیه مکلفند مراتب انحلال را ظرف ده روز به کانون اعلام نموده و با ارائه گزارش ماهانه، نسبت به انجام امر تصفیه تحت نظارت کانون اقدام نمایند.

تبصره: در مواردی که انحلال به موجب حکم دادگاه بوده و مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شود، مفاد ماده قبل برای مدیر تصفیه لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۳۸. مدیرتصفیه مکلف است به فوریت مراتب انحلال موسسه را به اطلاع کلیه موکلین و طرفهای قرارداد با موسسه برساند.

ماده ۳۹. مدیر تصفیه در مدت تصفیه موسسه مکلف به تعیین تکلیف پرونده های جاری موسسه از طریق تفویض وکالت، استفاء از وکالت با رعایت مقررات و حفظ حقوق قانونی مراجعین و موکلین خواهد بود.

تبصره: در مدت تصفیه موسسه حق قبول وکالت جدید را ندارد.

ماده ۴۰. سال مالی موسسه اول … ماه هر سال شروع و در آخر …. ماه خاتمه می یابد به استنثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ۴۱. تقسیم سود موسسه در پایان هر سال مالی و پس از کسر کلیه هزینه ها و مالیات و عوارض دولتی و وضع ۱۰ % بابت ذخیره قانونی به نسبت سهم الشرکه شرکاء بعمل خواهد آمد.

تبصره: مسئولیت اعضاء در برابر اشخاص ثالث به میزان آورده آنها در مؤسسه می باشد.

ماده ۴۲. در سایر مواردی که در این اساسنامه تصریح نگردیده مقررات قانون تجارت حاکم خواهد بود. این اساسنامه مشتمل بر چهل و دو ماده و سیزده تبصره به موجب مصوبه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به تاریخ بیست و سوم دی ماه سال یک هزار و چهارصد خورشیدی جهت اجرای آزمایشی به مدت یک سال تصویب شد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۲ دیدگاه ها

 1. اساسنامه تیپ خوب اومدی این جنبه امری داره نه ارادی
  خوب ۵تا وکیل یک ساختمان اجاره می کنند اسمش میگذارند ساختمان وکلا اینقدر هم خودشون اذیت نمی‌کنند
  فواید چیه

 2. واقعا چقدر خنده داره این اساسنامه
  چه دلیلی داره طرف واسه مدت محدود بیاد سه تاوکیل جمع کنه موسسه بزنه و گزارش ریز کارکردشم اعلام کنه.برادر کوشا توخودت میگی چقدر درامد داری..و جالب اینجاست واسه کارهای اداری موسسه بزنه!!!؟خب میره دفترخونه ی وکالت مدنی کاری میگیره دیگه این مسخره بازیا چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا