هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تایید شورای نگهبان رسید
اخبار

طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تایید شورای نگهبان رسید

نماینده حقوقی غیر وکیل توسط شرکت‌ها، تبعیت کانون وکلا از مصوبات هیأت مقررات زدایی و الزام به صدور و ابطال…
هیأت مقررات زدایی مجدداً مرکز وکلای قوه قضاییه را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها کرد
اخبار

هیأت مقررات زدایی مجدداً مرکز وکلای قوه قضاییه را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها کرد

وکلاپرس- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس قسمتی از مصوبات نشست اخیر هیأت مقررات‌زدایی در…
دکمه بازگشت به بالا