قسامه

نمونه رأی فرجامی با موضوع نقض دادنامه قصاص متهم مبتنی بر قسّامه
رای

نمونه رأی فرجامی با موضوع نقض دادنامه قصاص متهم مبتنی بر قسّامه

بسمه تعالی فرجام خواه: آقای محسن.ز… با وکالت آقای جواد مدنی پور فرجام خواندگان: اولیاء دم مقتول (مرحوم قربانعلی.ن…) مرجع…
روایت تکان دهنده یک وکیل دادگستری از دادگاه قسامه
یادداشت

روایت تکان دهنده یک وکیل دادگستری از دادگاه قسامه

بخش زیادی از جلسه به محاسبه روابط خویشاوندی قسم‌خورندگان گذشت
دکمه بازگشت به بالا