سند چشم انداز وکالت

دکتر مرتضی شهبازی نیا رییس اسکودا درباره سند تحل و چشم انداز وکالت این طور گفته است: می خواهیم نقشه راه و برنامه مدت داری داشته باشیم، وضعیت موجود نهاد وکالت را آسیب شناسی کرده، چالش ها را بررسی و وضعیت مطلوبی ترسیم کنیم تا گام های عملی که باید در سال های مختلف برداشته شود پیش بینی کنیم و با تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، بر اساس نقشه راه حرکت کنیم.

دکمه بازگشت به بالا