تجدیدنظرخواهی

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه
رای

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه/خوانده بدوی در قامت تجدید نظرخواه مراتب اعتراض خویش را اعلام داشته و نقض دادنامه…
خلاصه دادنامه با موضوع جرم بودن وصول مطالبات طلبکار از بدهکار، بدون اذن وی
رای

خلاصه دادنامه با موضوع جرم بودن وصول مطالبات طلبکار از بدهکار، بدون اذن وی

پیام رای: وصول وجه از بدهکاران اشخاص ثالث با تمسک به دروغ گویی، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع…
رد تجدیدنظرخواهی از رای محکومیت یک زن به مرده شویی در غسالخانه به سبب بی‌حجابی
رای

رد تجدیدنظرخواهی از رای محکومیت یک زن به مرده شویی در غسالخانه به سبب بی‌حجابی

وکلاپرس– دادگاه تجدید نظر استان تهران درخواست تجدید نظر خواهی زنی که به اتهام عدم رعایت حجاب به مدت یک…
دکمه بازگشت به بالا