اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی با موضوع محکوم کردن طرف دعوا به پرداخت حق‌الوکاله وکیل در فرض عدم پرداخت آن
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی با موضوع محکوم کردن طرف دعوا به پرداخت حق‌الوکاله وکیل در فرض عدم پرداخت آن

مشخصات نظریه: شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۹ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۹۷-۱۰۳۹ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ استعلام: در برخی پرونده‌ها، وکلای…
نظریه مشورتی درباره حق بیمه و حق عضویت وکلایی که بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی هستند
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره حق بیمه و حق عضویت وکلایی که بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی هستند

مشخصات نظریه مشورتی: شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۷ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۷-۱۰۵۷ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ استعلام: با توجه به تبصره ماده یک…
نظریه مشورتی درباره درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط کارآموز وکالت
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط کارآموز وکالت

مشخصات نظریه مشورتی: شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۵۱ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۵۱ ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ استعلام: با توجه به این‌که کارآموزان وکالت…
نظریه مشورتی درباره محل اشتغال وکلایی که سابقاً قاضی دادگاه تجدیدنظر بودند
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره محل اشتغال وکلایی که سابقاً قاضی دادگاه تجدیدنظر بودند

مشخصات نظریه مشورتی شماره نظریه مشورتی: ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۶ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۸-۱۲۲۶ ح تاریخ نظریه مشورتی: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ استعلام: نظر به این‌که حیطه…
نظریه مشورتی درباره ضرورت پذیرش وکالت وکیل پیش از حضور متهم در دادسرا
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره ضرورت پذیرش وکالت وکیل پیش از حضور متهم در دادسرا

وکلاپرس ـ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدیدی اعلام کرده است قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل…
نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است

وکلاپرس ـ اداره حقوقی قوه قضائیه جدید درباره حق الوکاله وکیل در دعاوی که به صلح و سازش ختم می‌شوند،…
دکمه بازگشت به بالا