آگاهی و آموزش حقوقی

نکاتی درباره رسیدگی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت بانکی

وکلاپرس- طبق دستور العمل نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی سازمان امور مالیاتی کشور همه تراکنش های واریز به حساب متصل به درگاه الکترونیکی (از قبیل پوز)، لزوماً درآمد نمی باشد.

به گزارش وکلاپرس به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۱۹۱۳/د  مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲، نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی، توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شرح داده شده است.

از نکات قابل توجه در این خصوص در چهار بخش قابل توجه می باشد:

بخش اول:

همه تراکنش های واریز به حساب متصل به درگاه الکترونیکی (از قبیل پوز)، لزوماً درآمد نمیباشد. در صورت ادعای مودی مبنی بر واریز به حساب مذکور بابت فعالیت غیر شغلی و تایید این امر از سوی اداره امور مالیاتی، مبالغ مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

بخش دوم:

در مواردی که در زمان رسیدگی مشخص گردد، میزان مالیات با افزایش سه برابری نسبت به سال قبل و یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد، ابتدا باید گزارش رسیدگی توسط رئیس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذیربط تایید و سپس برگ تشخیص صادر گردد.

بخش سوم:

ادارات امور مالیاتی می توانند در موارد خاص از قضاوت حرفه ای در خصوص میزان سودآوری فعالیت استفاده نمایند. در صورت رسیدگی به مالیات مودی،چنانچه مالیات نسبت به سال قبل افزایش ۳ برابری داشته و با اظهارنامه مالیاتی مودی نیز اختلاف معناداری داشته باشد، چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد،با رعایت مقررات و قضاوت حرفه ای در خصوص میزان سود آوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند ۲ فوق اقدام نمایند.

بخش چهارم:

 جمع گردش حساب بانکی اشخاص و استخراج اطلاعات مالیاتی، لزوماً مؤید درآمد فروش مودی نبوده و نمی‌تواند راساً مبنای مطالبه مالیات قرار گیرد لیکن، چنانچه حسب رسیدگی و قضاوت حرفه ای حسابرسان مالیاتی، به صورت حساب بانکی مودی نیاز باشد، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را از مودی درخواست و در صورت عدم امکان ارائه صورتحساب بانکی از سوی مودی، نسبت به استعلام از سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی اقدام نمایند.

در صورت وجود درامد کتمان شده از سوی مودی که مالیات آن مطالبه نشده است،ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده (متمم)، با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا