رایویژه

نمونه رای محکومیت شهرداری به پرداخت دیه به علت حمله سگهای ولگرد

نمونه رای محکومیت شهرداری به پرداخت دیه به علت حمله سگهای ولگرد

شاکی: آقای حمید …. فرزند …

متهم: شهرداری خلخال استان اردبیل با نمایندگی خانم مریم محسنی فرزند هوشنگ

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (غیر از حوادث کار و رانندگی)، (تسبیب در ورود صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به مصدومیت شاکی به واسطه حمله سگهای ولگرد به میزان ۶۵ درصد تقصیر و تاثیر در حادثه)

گردش کار:

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر خلخال (۱۰۱) جزایی (سابق) بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به مراتب و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

در خصوص اتهام شهرداری شهر خلخال به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۴۳۴۱۴، محل اقامت؛ شهرستان خلخال، با نمایندگی خانم مریم محسنی دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (بواسطه عدم جمع آوری سگ های ولگرد سطح شهر) با میزان تقصیر ۶۵ درصد موضوع شکایت آقای …؛ حسب کیفرخواست شماره ۱۴۰۲۰۷۴۳۰۰۰۰۲۷۵۷۲۴ دادسرای عمومی و انقلاب خلخال؛ با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، تحقیقات به عمل آمده، نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از اعتراض موثر و مستدل مانده و اظهارات اصحاب دعوی در دادسرا، لایحه ارسالی متهم به دادگاه و و اظهارات مقرون به واقع طرفین در جلسه دادرسی، دادگاه وقوع بزه و مجرمیت متهم را، به میزان مندرج در کیفرخواست، ثابت تشخیص و به پرداخت ۶۵ درصد از دیات و اروش صدمات وارده شامل:

  • ۱- هشت درصد دیه کامل از بابت شکستگی انتهای تحتانی زند
  • ۲- هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان زند اعلی دست راست
  • ۳- یک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل مچ پای چپ
  • ۴- نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه باسن راست
  • ۵- نیم درصد دیه کامل از بابت ارش اختلال انطباقی همراه با خلق مضطرب در حق شاکی،

به استناد مواد ۵۲۶ و ۵۵۹ و ۵۶۹ و ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد.

قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر خلخال (۱۰۱ جزایی سابق) – رسول بستانی

بیشتر بخوانید:
نمونه-رای-محکومیت-شهرداری-به-واسطه-حمله-سگ-ولکرد
نمونه-رای-محکومیت-شهرداری-به-واسطه-حمله-سگ-ولگرد

 

منبع: اینستاگرام دکتر محسنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا