رای

نمونه رای با موضوع ابطال رای داور به سبب عدم برگزاری جلسه داوری

وکلاپرس- دکتر خدابخشی با انتشار رایی از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران به بیان اهمیت تشکیل جلسه داوری پرداخته است.

طبق این رای، دادگاه رای داوری را به علت عدم عدم برگزاری حداقل یک جلسه داوری و عدم رعایت حق دفاع و … ابطال کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن رای به شرح زیر است:

دعوی آقای… ابطال رأی داور (غیرمالی) (مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۳۲۷۹۵۰ شعبه ۱۴۳ دادگاه حقوقی تهران)، وارد است؛

زیرا هر چند داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.اساس داوری برای حل و فصل اختلافات با حضور طرفین می باشد و به موجب اصول کلی داوری، تشکیل جلسه رسیدگی توسط داور مقدم بر صدور رای داوری است.

برابر مقرارت قانونی داوری، طرفین باید اسناد و مدارک خو درا به داور یا داوران تسلیم نمایند و هرچند داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند؛

اما عدم نیاز به اخذ توضیح ارتباطی به عدم برگزاری جلسه رسیدگی ندارد؛ چراکه اخذ توضیح به مفهوم استماع ادعا ودفاعیات طرفین نیست؛ بلکه اخذ توضیح برای مواقعی است که موضوع ادعا ودفاع برای داور یا داوران روشن نبوده و قانون به داور یا دوران این اختیار را داده که با تصریح به موضوع مبهم و با طرح پرسشهایی پیرامون آن، از طرفین توضیحات لازم را اخذ نمایند؛

حتی در مقررات داوری برگزاری جلسه رسیدگی پیش بینی شده است.جایی که قانون اعلام می دارد:”هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که در رای داور موثر می باشد داوران رسیدگی را می تواند متوقف کنند.

اگر عضوی از اعضای هیات داوری درجلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند داوران دیگر به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهند کرد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی ودعوت برای حضوردر جلسه با داور یا هیات داوری است”. لذا دعوت برای جلسه رسیدگی وحداقل برگزای یک جلسه و استماع اظهارت طرفین درصورت حضور الزامی است

در این دعوی برابر اظهارت وکلای طرفین داور جلسه داوری برگزار نکرده و صرفا با لایحه رسیدگی نموده است. در واقع داور بدون رعایت اصول کلی داوری و مخالف قوانین موجد حق من جمله عدم رعایت اصل تناظر به سبب عدم برگزاری حداقل یک جلسه داوری، عدم رعایت حق دفاع، حق انکار و ترید و ادعای جعل به مستندات طرف مقابل، مبادرت به صدور رای نمود.

لذا رای داور باطل است دادگاه به استناد مواد ۴۷۴-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۸۲-۴۸۴-۴۸۹بند ۰۱-۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور (مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۳۲۷۹۵۰ شعبه ۱۴۳ دادگاه حقوقی تهران) در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران- فتاح- (عباداله پور) ملکی

بیشتر بخوانید:

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

اهمیت جلسه داوری

قابل درک نیست که چرا برخی داوران از برگزاری حتی یک جلسه، خودداری می کنند!

سقراط بر محاوره تاکید داشت. ارسطو می گفت، گفتار، نماد انفعال نفس است و نوشتار، نماد گفتار؛ آنچه از سقراط و محاوراتش در تاریخ باقی است، دقیق نیست و ترکیب افلاطونی- سقراطی یافته و نمی دانیم در آثار افلاطون با کدام سقراط مواجهیم. اگر می نوشت اینطور نبود!! آنها هم که زیاد نوشتند (مانند سارتر)، بسیار جلسات و سخنرانی داشتند. یعنی گفتار و نوشتار بدون هم، ناقص است.

تناظر به زبان ساده یعنی مناظره و محاوره طرفینی؛ دیدن داور، شنیدن سخنان طرف، آخرین مدافعات و رفع تردیدها، نزدیک شدن داور به طرفین و پی بردن به عمق دلنگرانی ها، نیازمند جلسه است. اینکه چرا دریغ می کنند، عجیب است.

رویه قضایی تردیدی در بی اعتبار کردن چنین آرایی نداشته باشد و از داور مسئولیت بخواهد.

تنها با توافق طرفین است که می توان داوری را صرفاً براساس تبادل لوایح پیش برد. در سکوت آنها، بی گمان باید جلسه یا جلسات کافی و در حد اختلاف برگزار شود.

منبع: کانال تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا