نظریه مشورتی

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری درباره چک صیادی

بسمه تعالی

جناب آقای فصیحی رامندی

رئیس محترم شعبه ۲ دادگاه عمومی  شهرستان تاکستان

با سلام و دعای خیر

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۱ / ۶۶۶۹۲ / ۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شماره ثبت وارده ۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

الف:

در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی با پرداخت دین بوده و صادر کننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی تواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا

اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یاد شده از شمول قانون صدور چک خارج است.

ثانیا، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست

ب:

در فرض سؤال که مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفا با امضای در ظهر چک، آن را به ثالث تسلیم کرده است.

با توجه به اینکه وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر پادشده، پشت نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا