نشست علمیویژه

نشست قضایی با موضوع اعتراض وکیل متهم نسبت به قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست: ۱۴۰۱-۹۵۲۲

برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

موضوع

اعتراض وکیل متهم نسبت به قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده

پرسش

درصورتی‌که وکیل متهم حدود اختیاراتش صرفاً در حد مطالعه پرونده باشد، آیا در صورت صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده از ناحیه بازپرس، وکیل می‌تواند نسبت به قرار صادره اعتراض نماید؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه وکیل در اعمال اختیار خود مبنی بر مطالعه‌ پرونده مواجه با تصمیم قضایی عدم دسترسی به محتویات پرونده گردد، باید مراتب را به موکل خویش اعلام، در صورت تفویض اختیار اعتراض، مشارالیه می‌تواند در مهلت قانونی به این تصمیم اعتراض نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دفاع از اتهامات متهم، مستلزم مطالعه پرونده می‌باشد و با توجه به اینکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، در نتیجه چنانچه قرار عدم دسترسی صادر شود، وکیل می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و دلیلی برای سلب این حق از وکیل متهم وجود ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در قرارداد وکیل با موکل ایشان، حدود اختیارات ایشان صرفاً در حد مطالعه پرونده قید شده است و از ناحیه متهم اختیارِ اعتراض نسبت به عدم دسترسی، به ایشان اعطاء نگردیده است، بنابراین در صورت صدور قرار عدم دسترسی از ناحیه بازپرس، وکیل حق اعتراض نسبت به آن را ندارد، ولیکن قرار عدم دسترسی باید به متهم نیز ابلاغ شود و صرفاً خود متهم می‌تواند ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به قرار صادره در دادگاه صالح اعتراض نماید.

نظر ابرازی

اعلام وکالت از ناحیه وکیل با حدود اختیار صرفاً مطالعه پرونده، امکان‌پذیر نمی‌باشد و محمل قانونی ندارد و وکیل صرفاً می‌تواند برای دفاع از اتهامات متهم اعلام وکالت نماید و در این صورت مطالعه پرونده نیز از اجزاء آن خواهد بود، ولی اعلام وکالت صرفاً برای مطالعه پرونده فاقد وجاهت قانونی است.

منبع: سایت نشست‌های قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا