رویداد ها

بخش رویداد ها، رویدادهای مربوط به کانون های وکلای دادگستری و رخدادهای حقوقی و  تخصصی صنف حقوق را در بر می گیرد.

رویداد ها خود شامل دو دسته نشست های علمی و همایش های اسکودا می باشد، که هر کدام به ترتیب به تشریح نشست های علمی اساتید حقوقی و تشریح جزئیات برگزاری همایش های اسکودا در شهر های مختلف می پردازد.

در واقع رویداد ها شامل اتفاقات برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده اند مشابه همایش های اسکودا که هر ساله در تاریخ مشخصی در یکی از کانون های 26 گانه وکلای دادگستری برگزار می شود.

بعنوان نمونه در یکی از رویداد ها وبینار رایگان  اتحادیه بین المللی وکلا IBA اطلاع رسانی شده است طبق متن زیر:

وبینار اتحادیه بین المللی وکلا IBA امشب با موضوع “زندگی سیاهان مهم است – یک چالش حقوقی” برگزار خواهد شد.در این همایش مجازی (وبینار) که با موضوع “زندگی سیاهان مهم است – یک چالش حقوقی”۱ و با توجه به حوادث اخیر برگزار می شود، بارونس هلنا کندی مدیر موسسه حقوق بشر اتحادیه بین المللی وکلا۲ با سه تن از وکلای دادگستری انگلسان به بحث در مورد روش هایی می پردازند که موجب استمرار نژادپرستی سیستماتیک در نظام قضایی انگلستان و سایر کشور ها می شود و نقشی که سیستم قضایی برای ممانعت از بروز این پدیده باید ایفا کند.

 

رویداد ها را در قسمت زیر مشاهده کنید ⇓

 

دکمه بازگشت به بالا