رای

رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای یزد علیه وکیل مرضیه اوتادی

بسمه تعالی

  • شماره دادنامه: ۴۰۱۰۰۰۰۱۳۰
  • تاریخ صدور دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
  • کلاسه پرونده دادگاه: ۵/۴۰۱۰۰۰۱۶ – ۴۰۰۰۰۰۲۱/د
  • مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد
  • شاکی / شاکیان: آقای احمد دژپسند به وکالت از آقای دکتر علی بهادری جهرمی
  • مشتکی عنه / مشتکى عنهم: خانم مرضیه اوتادی

گردش کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق، در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد، به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و پس از مشاوره، مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای احمد دژ پسند به وکالت از آقای دکتر علی بهادری جهرمی، علیه خانم مرضیه اوتادی، وکیل پایه یک دادگستری، به شماره پروانه وکالت ۲۴۹۳۱۴۰۰۰۵ و کیفرخواست شماره ۴۰۱۰۰۵ ک، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد، مبنی بر ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت و نقض قسم، با عنایت به تحقیقات انجام شده، دفاعیات مشتکی عنها و دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۲۲۴۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ شعبه محترم ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران که به موجب آن خانم اوتادی به اتهام نشر اکاذیب از طریق رایانه به بیست میلیون ریال جزای نقدی و اعاده حیثیت از شاکی با درج یک نوبت عذرخواهی در اکانتهای مورد شکایت در تلگرام و اینستاگرام محکوم و اجرای مجازات نامبرده به مدت یک سال تعلیق گردیده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۱۲۶۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شعبه محترم ۶۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران قطعیت حاصل نموده است و اینکه وفق ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۸۷ آیین نامه سابق، رسیدگی به کیفرخواست و محکومیت غیر قطعی جرائم درجه یک الی شش وکلای دادگستری در صلاحیت دادگاه انتظامی بوده، اما در مانحن فیه به دادسرای انتظامی کانون وکلای یزد ارجاع و علیرغم عدم صلاحیت منجر به صدور کیفرخواست شده است، علیهذا دادگاه صرف نظر از کیفرخواست صادره و مستنداً به بند ۱۰ ماده ۱۲۴ و ماده ۱۳۴ و بند ۱ ماده ۱۳۵ و انطباق بر بند ۲ ماده ۱۱۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به جهت فقد سابقه محکومیت انتظامی و تعلیق مجازات کیفری مذکور در دادنامه شعبه محترم ۱۰۲۸ دادگاه کیفری و با لحاظ دو درجه تخفیف، حکم به محکومیت مشتکی عنها به توبیخ کتبی با درج در پرونده صادر و اعلام مینماید.

رأی صادره وفق بند ۱ و ۴ ماده ۱۱۲ آیین نامه مذکور نسبت مشتکی عنها قطعی و از طرف شاکی و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم عالی قضات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا