رای دیوان عدالت اداریویژه

تأکید مجدد شعبه دیوان عدالت اداری بر خروج کانون وکلا از شمول قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

وکلاپرس– شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رای تازه خود بر عدم شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرده است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس رایی که اسکودا منتشر کرده است، در شکایت یک شخص حقیقی از وزارت دادگستری به خاطر عدم اعمال قانون بر کانون‌های وکلای دادگستری (به منظور اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری) شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به رد دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد شکایت صادر کرده است.

پیشتر هم دیوان عدالت اداری در آرایی بر خروج موضوعی کانون های وکلای دادگستری از دامنه شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده بود.

بیشتر بخوانید:

در ادامه متن دادنامه(تصویر دادنامه را در انتهای خبر ببینید) را خواهید خواند:

شماره دادنامه: ۳۶۴۵۵

تاریخ صدور رای: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اعضای شعبه: رئیس دکتر زین العابدین تقوی                    مستشار: یداله اسمعیلی فرد ـ محمدرضا رفیعی

تجدیدنظر خواه: وزارت دادگستری

تجدیدنظر خوانده: آقای … فرزند رضا

تجدیدنظر خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صاده از شعبه بدوی دیوان

گردشکار: در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مندرج در دادخواست تقدیم دیوان نموده که پرونده به شعبه بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی طی دادنامه فوق حکم به ورود [رد] شکایت صادر و متقاضی ضمن اعتراض به رای یاد شده تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع و طی کلاسه مذکور ثبت گردیده است شعبه پس از وصول پرونده شعبه بدوی و دریافت لایحه جوابیه تجدیدنظر خوانده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند تبارک و تعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان»

با مدافه در اوراق و محتوای پرونده

اول:

بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.» و مطابق بند (ب) ماده ۵۳ قانون یاد شده «شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع باشد.»

دوم:

آرای وحدت رویه شماره ۲۸۷۲ ـ ۹۸/۱۰/۱۰ و شماره ۲۲۶ ـ ۹۹/۲/۱۶ صادره از هیات محترم دیوان عدالت اداری بر ذی نفع بودن شاکی و رعایت آن توسط شعبه دیوان تاکید نموده است.

سوم:

به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مقرران آن مصوب ۱۳۹۴/۴/۱ «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.»

چهارم:

مطابق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون های مشترک مجلسین «در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به یکی از وظایف افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.

دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.»

پنجم:

کانون های وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران و اصلاحیات بعدی آن از جمله تسهیل امر سرمایه گذاری، خارج بوده چرا که مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی که کانون وکلا را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه مجوزهای کسب و کار (مرکز ملی مجوزها) نموده بود طی دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

نظر به اینکه

اولاً:

تجدیدنظر خوانده در خصوص نحوه اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط کانون های وکلا، هیچ گونه نفعی نداشته و اصولاً نحوء انتشار قراردادهای داخلی کانون ها در پایگاه اطلاعات قرارداد درج شده در این قانون نسبت به نامبرده که دارای پروانه وکالت دادگستری نبوده ارتباطی پیدا نمی کند.

ثانیاً:

اختیار مندرج در ماده ۲۱ قانون یاد شده به موجب لایحه قانونی تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۱/۱۹ شورای انقلاب و لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۲ شورای مذکور و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۴/۴/۹ مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم و گرانقدر قوه قضائیه واگذاری شده است. بنابراین شکایت متوجه وزارت دادگستری نمی باشد.

ثالثاً:

تشخیص و تطبیق موضوع مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی اعمال آن با دادستان ارزشمند کل کشور بوده و تجدیدنظر خوانده محترم حق تعیین تکلیف نسبت به دادستان محترم کل کشور و سازمان محترم بازرسی کل کشور و وزیر محترم دادگستری ندارد.

لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری               مستشار شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

          دکتر زین العابدین تقوی                                                  یداله اسمعیلی فرد

رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره خروج موضوعی کانون وکلای دادگستری از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره خروج موضوعی کانون وکلای دادگستری از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا