اخبار

دستور رییس سازمان امور مالیاتی کشور درباره مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی مالیاتی

وکلاپرس- مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی مالیاتی از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب خواهند شد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای درباره مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی دستور داد: مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی را از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند.

متن و تصویر بخشنامه در ادامه آمده است»

مدیران کل امور مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا