بخشنامهدسته‌بندی نشدهمصوبهویژه

دستور العمل نحوه ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۴۳۳۹/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

وکلاپرس- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور دستورالعمل ثبت و ارسال الکترونیکی درخواست اعاده دادرسی کیفری را ابلاغ کرد.

در ادامه متن این دستورالعمل را می خوانید:

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۴۳۳۹/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با سلام و احترام

با عنایت به اینکه در دستورالعمل صادره به شماره ۵۵۰/۱۹۷۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ نحوه ثبت صحیح درخواست اعاده دادرسی کیفری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صریحا اعلام گردیده بود، لیکن طبق گزارشات دریافتی از دیوان عالی کشور تعداد کثیری از این درخواست ها به دلیل عدم رعایت نکات اعلامی در این دستورالعمل، همچنین مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده شده اند.

لذا لازم است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت اعاده دادرسی کیفری بصورت اشتباه و برخلاف موارد مندرج در قوانین و دستورالعمل ها که منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق مراجعین میگردد اکیدا خودداری نمایند.

بدین ترتیب مجدا کلیه نکات، جهت ثبت صحیح و دقیق این درخواست بشرح ذیل اعلام میگردد. شایان ذکر است با توجه به حساسیت موضوع و تاکید دیوان در تنظیم دقیق درخواست ها شایسته است در انجام این مهم دقت کافی معمول تا موجب تعقیب انتظامی نشود.

۱- ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا از سوی محکوم علیه/محکوم علیهم، وکیل یا نماینده قانونی وی یا افراد مذکور در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعم از همسر و وراث قانونی و وصی او در موارد فوت یا غیبت محکوم علیه پذیرفته خواهد شد، لذا از ثبت این درخواست توسط شخص یا اشخاص فاقد سمت خودداری گردد.

۲- درخواست اعاده دادرسی کیفری از شاکی پذیرفته نمی شود، لذا توجه گردد که متقاضی اعاده دادرسی حتما اشخاص مذکور در بند ۱ این دستورالعمل بوده و از ثبت درخواست برای قرارها و احکام برائت جداً خودداری شود.

۳- ضروری است، در قسمت شرح درخواست اعاده دادرسی کیفری موارد ذیل قید گردد:

۳-۱: متن درخواست، لزوما تایپ شده خوانا و صریح باشد و حد الامکان از پیوست نمودن “متن درخواست” در قسمت منضمات خودداری شود.

۳-۲: خطاب درخواست با عنوان “ریاست محترم دیوان عالی کشور” باشد.

۳-۳: الزامی است در قسمت شرح درخواست، عبارت “درخواست اعاده دادرسی کیفری” همچنین “شماره دادنامه قطعیت یافته”، “جهت/جهات استنادی مقرر در بندهای الف تا چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری” صراحتا قید گردد.

۴- با توجه به اینکه علت عمده درخواست های برگشت داده شده، مربوط به ایرادات و نواقص در پیوست مستندات و منضمات درخواست می باشد موارد ذیل مورد توجه قرار داده شود.

۴-۱: از بارگذاری اسناد بی کیفیت و غیرواضح همچنین غیرمرتبط با درخواست اکیدا خودداری گردد.

۴-۲: -کلیه مدارک و مستندات پیوستی با فرمت jpg و در حجم «۲۵۰»تا «۵۱۲» کیلو بایت ضمیمه گردد؛ (توصیه می گردد؛ کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیش از استفاده از دستگاه پویشگر (اسکن)، از قسمت تنظیمات، فرمت حجم و وضوح تصاویر را کنترل و بررسی نمایند).

۴-۳: در صورت وجود سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی اعاده دادرسی، تصویر مصدق آن در قسمت منضمات پیوست گردد.

۴-۴: مستندات و پیوست های درخواست باید مرتبط با جهت/ جهات اعلامی باشد.

۴-۵: در صورتی که درخواست توسط وکیل ارائه می شود. چنانچه قرارداد وکالت بصورت الکترونیک ثبت گردیده، در قسمت نوع پیوست گزینه “تصویر الکترونیک وکالتنامه” انتخاب و در فیلد شماره “کدرهگیری مربوط به قرارداد الکترونیک وکالتنامه” درج شود.

۴-۶: چنانچه قرارداد وکالت، بصورت سنتی تنظیم گردیده است، بایستی در قسمت منضمات، نوع پیوست ” تصویر وکالت نامه” انتخاب و تصاویر صفحات وکالت نامه بارگذاری گردد. در این صورت نیز لازم است اطلاعات مربوط به فیلدهای “شماره”، “تاریخ”، علی الخصوص “رقم حق الوکاله” دقیقا مطابق آنچه در وکالتنامه مورد توافق قرار گرفته است تکمیل گردد.

۴-۷:”میزان تمبر مالیاتی” نیز باید با احتساب ۵ درصد تمبر مالیاتی بصورت کامل و طبق تعرفه قانونی در فیلد مربوطه مندرج گردد. همچنین در وکالتنامه تنظیمی میبایست وکالت راجع به اعاده دادرسی کیفری، در حدود اختیارات وکیل صریحا قید شده باشد.

۵- خدمت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا شامل ثبت و ارسال درخواستهای موضوع ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد، لذا از ثبت و ارسال درخواستهای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون مذکور و ارسال به دیوان عالی کشور اکیدا خودداری گردد.

۶- از ارسال درخواستهای اعاده دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور خودداری شود.

۷- اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی (اعم از آنکه حکم اصداری قطعیت یافته مربوط به مرحله بدوی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد) امکانپذیر است.

۸- به منظور ثبت درخواست اعاده دادرسی ارائه و پیوست تصاویر احکام محکومیت قطعی الزامی است، لازم بذکر است، در مواردی که دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی بصورت قطعی صادر شدهباشد، ارائه تصویر گواهی قطعیت حکم الزامی نیست.

۸-۱: لازم بذکر است احکام مربوط به جرایم با موضوع “اخلال در نظام اقتصادی” و “جرایم علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه مقدر برای آن کمتر از یک دهم دیه کامل است” (موضوع مجازات دوم صرفا از طریق دفتر ویژه ثبت می گردد) در همان مرحله بدوی بصورت قطعی صادر می گردد لذا در این موارد نیز نیازی به تصویر گواهی قطعیت حکم نمی باشد.

۸-۲: چنانچه احکام صادره بواسطه عدم واخواهی/تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است میبایست، “گواهی قطعیت حکم” ضمیمه و ارسال گردد.

۹- در حال حاضر امکان ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور صرفا شامل محکومیت به مجازاتهای سالب حیات، حدود، قصاص، حبس، شلاق و قلع وقمع بنا در احکام کیفری میباشد. لذا در سایر محکومیتها، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بایستی از ثبت آن خودداری نموده و در این موارد متقاضی به دفتر ویژه خدمات الکترونیک قضایی واقع در نشانی تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه کالج و ولیعصر، کوچه سعید راهنمایی شوند.

۱۰- هزینه دادرسی ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی بایستی به تعداد هر یک از نفرات درخواست دهنده یعنی محکوم علیه/محکوم علیهم (متقاضیان) معادل پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال به همراه هزینه تصدیق (تطبیق) اوراق و سایر هزینه های مربوط به دفاتر خدمات مطابق تعرفه محاسبه و دریافت گردد.

۱۱- چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری سابقا بصورت حضوری در دیوان عالی کشور ثبت گردیده است، از ثبت و ارسال مجدد همان درخواست بصورت الکترونیک، خودداری گردد. چرا که به دلیل داشتن سابقه جاری در سامانه، به دفتر عودت داده خواهد شد.

۱۲- چنانچه درخواست های ارسال شده به دیوان عالی کشور به دلیل نواقص و ایرادات به دفتر برگشت داده می شود، تمام ایرادات رفع و پس از آن نسبت به ارسال مجدد به دیوان عالی کشور اقدام شود.

بیشتر بخوانید:

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا