اخبار

افزایش مهلت ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی از ۱۰ روز به ۲۰ روز

وکلاپرس- طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی مهلت ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش یافته است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس اصلاحیه دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، مهلت ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

در این اصلاحیه آمده است:

مخاطبان/ ذی‌نفعان: ادارت کل امور مالیاتی

موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷، بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

بند ۲ ماده ۲:

تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می‌باشد.

بند ۳ ماده ۲:

خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز بعد از تعطیل تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان در اطلاعیه ای با اشاره به افزایش مهلت رویت اوراق مالیاتی متذکر شد خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی دارد.

در اطلاعیه کانون وکلای اصفهان آمده است:

با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیرو دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور (که مهلت مراجعه مؤدی به حساب کاربری خود برای رؤیت اوراق مالیاتی را ۱۰ روز مقرر نموده بود)، به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ دستورالعمل صدرالذکر، اصلاح و مهلت ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش یافت؛

لذا:

تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود؛ تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می‌باشد.

خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا