کانون وکلای دادگستری

نقش و قابلیت کانون‌های وکلا در ارتقای حقوق بشر در ایران
یادداشت

نقش و قابلیت کانون‌های وکلا در ارتقای حقوق بشر در ایران

نظام حکمرانی ایران تا چه اندازه آماده پذیرش ایفای این نقش برای گروه‌های مدنی، وکلا و... است؟
دکمه بازگشت به بالا