کارشناسی ارشد

بازنگری دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد+ متن کامل مصوبه
مصوبه

بازنگری دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد+ متن کامل مصوبه

وکلاپرس- با تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد با تغییراتی…
دکمه بازگشت به بالا