همایش اسکودا کیش ۱۴۰۲

برگزاری انتخابات اسکودا تجدید خواهد شد
اخبار اسکودا

برگزاری انتخابات اسکودا تجدید خواهد شد

تفاوت «تجدید انتخابات» با «تعویق انتخابات» چیست؟
جندقی کرمانی پور: استقلال نهاد وکالت ناموس ماست
اخبار اسکودا

جندقی کرمانی پور: استقلال نهاد وکالت ناموس ماست

رئیس اسبق اسکودا: استقلال نهاد وکالت ناموس ماست و از آن عدول نخواهیم کرد
دکمه بازگشت به بالا