مرحله اجرای حکم

آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند برای دسترسی به محکوم‌علیه، دستور مسدودی شماره ملی وی را صادر کند؟
نظریه مشورتی

آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند برای دسترسی به محکوم‌علیه، دستور مسدودی شماره ملی وی را صادر کند؟

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۶۶ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ استعلام: در نظریه مشورتی شماره ۱۷/۱۴۰۰/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ صادره از آن…
دکمه بازگشت به بالا