سامانه شهود و مطلعین

سامانه شهود و مطلعین به منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهدان راه اندازی شد
اخبار قوه قضاییه

سامانه شهود و مطلعین به منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهدان راه اندازی شد

وکلاپرس- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ایجاد سامانه شهود و مطلعین در راستای اجرای سند تحول…
دکمه بازگشت به بالا