دیوان عدالت اداری

ابطال ماده ۹ آیین نامه ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده
رای دیوان عدالت اداری

ابطال ماده ۹ آیین نامه ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

از آن جهت که اشخاصی را که فاقد تراکنش هستند از دایره حکم قانونگذار خارج نموده ...
چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟
یادداشت

چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟

ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی است
دکمه بازگشت به بالا