حق الوکاله

نظریه مشورتی درباره ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که تمام حق‌الوکاله پرداخت نشده است
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که تمام حق‌الوکاله پرداخت نشده است

مشخصات نظریه مشورتی شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۱۳۵۲ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ استعلام: چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری…
نظریه مشورتی درباره ابطال تمبر مالیاتی در فرض کمتر بودن حق‌الوکاله از میزان تعرفه قانونی
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره ابطال تمبر مالیاتی در فرض کمتر بودن حق‌الوکاله از میزان تعرفه قانونی

مشخصات نظریه مشورتی: شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۳۳ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۹۷-۷۳۳ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ استعلام: در مواردی که…
نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است

وکلاپرس ـ اداره حقوقی قوه قضائیه جدید درباره حق الوکاله وکیل در دعاوی که به صلح و سازش ختم می‌شوند،…
چند نظریه مشورتی درباره وکیل، حق‌الوکاله، وکالت دادگستری
نظریه مشورتی

چند نظریه مشورتی درباره وکیل، حق‌الوکاله، وکالت دادگستری

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۲ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۱۲۰۲ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ سوال سوال منتشر نشده است نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
دادنامه درباره مطالبه درصدی از ارزش روز محکوم‌به به‌ عنوان حق‌الوکاله
رای

دادنامه درباره مطالبه درصدی از ارزش روز محکوم‌به به‌ عنوان حق‌الوکاله

خواسته ها: ۱. مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی بسمه تعالی…
دکمه بازگشت به بالا