حق الوکاله

نظریه مشورتی درباره ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که تمام حق‌الوکاله پرداخت نشده است
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که تمام حق‌الوکاله پرداخت نشده است

مشخصات نظریه مشورتی شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۱۳۵۲ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ استعلام: چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری…
دکمه بازگشت به بالا