قوانین و مقرراتقوانین و مقررات وکالت

آیین ‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

آیین ‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد را به صورت PDF از اینجا دانلود کنید.

آیین ‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

به استناد بند (ب) ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور تنظیم و تدوین ضوابط و شرایط نقل و انتقال و تغییر و تعیین محل اشتغال وکلا در حوزه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد آیین نامه زیربه شرح مواد آتی تصویب گردید.

ماده ۱- از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه نقل و انتقالات و تغییر و تعیین محل اشتغال وکلای شاغل در حوزه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد و از حوزه های دیگر به منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد و بالعکس بر اساس ضوابط و شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود.

تبصره – در خواست هایی که تا کنون منتهی به تصمیم نهایی نشده است براساس این آیین نامه وبا رعایت حقوق مکتسبه متقاضیان رسیدگی می شود.

ماده ۲- کمیسیون نقل وا نتقالات که از این پس تحت عنوان کمیسیون نام برده میشود مسئول اجرای این آیین نامه است که در هر سال در۶نوبت هر دوماه یکبار نظر خود را در رد یا قبول تقاضاهای مزبور اعلام خواهد کرد.

تبصره ۱- ظرفیت پذیرش انتقال در هر دوره ۶ ماهه (فرودین ماه و مهر ماه) از سایر حوزه های قضایی فارس و کهگیلویه و بویراحمد به شهرستان شیراز حداکثر هفت نفر می باشد و ظرفیت پذیرش انتقال از کانون های وکلای سایر استان ها به استان فارس برای هر دوره ی ۶ ماهه ۷ نفر می باشد.

تبصره ۲- کمیسیون حسب ضرورت ویا با اعلام کتبی هیأت مدیره به صورت فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۳- با توجه به اینکه محل اشتغال کارآموزان در طی دوره کارآموزی تابع محل اشتغال وکیل سرپرست آنها است و تصمیم گیری در این خصوص توسط هیأت مدیره و کمیسیون کارآموزی صورت می گیرد لذا نقل و انتقال، مهمانی و تغییر محل کارآموزی این افراد از شمول این آیین نامه خارج است.

ماده ۴- به منظور طرح درخواست نقل و انتقال در کمیسیون ، متقاضیان انتقال در حوزه کانون فارس مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال و متقاضیان انتقال از کانون های سایر استان ها به کانون فارس و بالعکس باید مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب کانون وکلای دادگستری منطقه فارس واریز و رسید آن را به پیوست تقاضا تسلیم نمایند.

تبصره- پس از تسلیم تقاضا و پرداخت وجه فوق ، استرداد آن تحت هیچ عنوان میسر نخواهد بود در صورت رد تقاضای متقاضی در کمیسیون، با رعایت فاصله زمانی ۶ ماه ، تجدید درخواست در سال جاری برای یکبار دیگر میسر خواهد بود.

ماده ۵– نقل و انتقال، تغییر و تعیین محل اشتغال وکلای سایر کانون ها به کانون فارس و کهگیلویه و بویراحمد و بالعکس در صلاحیت هیأت مدیره کانون می‌باشد و با تصمیم این هیأت براساس شرایط زیرانجام می‌شود.

الف- درخواست متقاضی انتقال از حوزه کانون فارس و کهگیلویه و بویراحمد به سایر کانون ها با ارجاع به کمیسیون و تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا، واریز وجه موضوع ماده ۴ این آیین نامه، ارائه ی موافقت کانون مقصد، تسلیم مفاصا حساب کامل از حسابداری، صندوق حمایت از وکلا، تعاونی مسکن، کتابخانه و فروشگاه بدون رعایت نصاب مدت و تعداد جهت اتخاذ تصمیم به نظر هیأت مدیره خواهد رسید.

ب- درخواست انتقال وکلای پایه یک از سایر کانون ها به کانون منطقه فارس به کمیسیون ارجاع تا با تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا، اخذ هزینه مقرر، موافقتنامه کانون مبدا، قبل از ماه های اردیبهشت یا آبان هر سال پرونده متقاضیان واجد شرایط مذکور در این بند براساس تقدم و ترتب تاریخ ثبت تقاضا بدون اظهار نظر ماهوی جهت اتخاذ تصمیم به نظر هیأت مدیره رسانده شود تا در ماه های مذکور مورد بررسی وا ظهار نظر واقع شوند.

تبصره ۱- عدم اقدام کمیسیون در موعد مقرر مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم هیأت مدیره نخواهد بود.

تبصره ۲- انتقال و اشتغال متقاضیان موضوع این بند در شیراز تابع شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۷ این آئین نامه خواهد بود.

ماده ۶- شرایط انتقال ، تعیین و تغییر محل اشتغال وکلای حوزه قضائی کانون فارس و کهگیلویه وبویراحمد به شرح زیراست:

الف -برای انتقال به مراکز استان (شیراز) حداقل ۵ سال و (یاسوج) سه سال و برای سایر حوزه های قضایی دو سال سابقه اشتغال متوالی و مستمر در محل مبدأ و نیاز حوزه قضایی مقصد لازم است.

تبصره- سابقه اشتغال بانوان برای انتقال به شیراز ۳ سال است.

تبصره- سقف پذیرش در شیراز با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ این آیین نامه و در سایر محل ها به تناسب ظرفیت با تشخیص هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۷- در موارد ذیل رعایت مدت وسقف پیش بینی شده در ماده ۶ و تبصره یک ماده ۲ برای متقاضیان انتقال، تعیین و تغییر محل اشتغال و طرح آن در کمیسیون الزامی نیست.

الف-وکلای عضو هیأت علمی (رسمی یا آزمایشی ) دانشگاه ها به منظور اشتغال در محل دانشگاه متبوع.

ب-بانوان وکیلی که همسرشان در محل مقصد سکونت و اشتغال دارند و یا سرپرست خانواده هستند و فرزند صغیر و یا نیازمند مراقبت دارند.

پ-کارآموزان و وکلایی که به تبع پدر یا مادر یا همسر دارای وکالت پایه یک دادگستری در مقصد و بالعکس، متقاضی انتقال تغییر و تعیین محل اشتغال باشند.

ت- وکلایی که خود یا اعضای درجه یک آنها (پدر و مادر تحت تکفل – همسر و فرزندان) دچار بیماری صعب العلاج هستند که لزوماً باید در شهر مورد تقاضا تحت معالجه و مراقبت باشند با تشخیص شورای عالی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز .

تبصره- استفاده از این امتیاز در خصوص پدر و مادر ویژه وکلایی است که تنها فرزند خانواده باشند و یا به جهت مقتضیات دیگر سرپرستی بر عهده او قرارگرفته باشد .

ث- شاغلین به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در طی دوره تحصیل برای آن محل بطور موقت (توضیحاً در مقطع کارشناسی ارشد ۲ سال و در مقطع دکتری حداکثر۵ سال اشتغال موقت)

تبصره- افرادی که کمتر از یکسال از تحصیل آنها باقی مانده باشد نمی توانند از مزیت بند فوق بهره مند شوند

ماده ۸- در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط تغییر محل اشتغال از شهرستان ها به مرکز استان بیش از ظرفیت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ باشد بر اساس امتیازاتی که ذیلاً آمده، اولویت بندی خواهد شد .

۱/۸-برای هر سال سابقه اشتغال بیش از حد مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ (۱۰ امتیاز) بیش از ۹ ماه ۱ سال محسوب شده و برای ۹ ماه و کمتر از آن تا کف ۶ ماه ۵ امتیاز منظورمی‌گردد.

۲/۸- تاهل (داشتن همسر۱۰ امتیاز و داشتن فرزند به هر تعداد ۱۰ امتیاز)

۳/۸- همکاری موثر با کانون بنا به تشخیص هیأت مدیره ۱۰ امتیاز.

۴/۸-مفید بودن انتقال متقاضی به مرکز استان به تشخیص هیأت مدیره ۱۰ امتیاز.

۵/۸-داشتن تالیفات به صورت کتاب ۲۰ امتیاز و حداقل دو مقاله چاپ شده در جراید یا نشریات کانون ۱۰ امتیاز.

۶/۸-عدم محکومیت قطعی انتظامی ۱۰ امتیاز.

تبصره- کسانی که واجد شرایط انتقال باشند ولی در رقابت با سایرین، امتیاز لازم را کسب ننمایند در دوره های بعدی بدون دریافت وجه موضوع ماده ۴ این آیین نامه در امتیاز بندی شرکت داده می‌شوند.

ماده ۹- در خصوص هریک از درخواست‌های وارده چنان‌چه کمیسیون تحقیقی را لازم بداند به نحو مقتضی و یا از طریق دوایر مختلف کانون به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۰- تصمیم کمیسیون در هر مورد باید مستند و مدلل باشد.

ماده ۱۱- تصمیم کمیسیون در موافقت با نقل و انتقال و یا تغییر محل اشتغال مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره ارسال می‌گردد.

ماده ۱۲- تصمیم کمیسیون در برابر رد یا قبول درخواست متقاضی به نحو مقتضی به متقاضی ابلاغ خواهد شد. در صورت موافقت با انتقال، متقاضی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام مراحل بعدی انتقال اقدام نماید در غیر اینصورت انصراف تلقی و تصمیم کمیسیون ملغی خواهد بود.

ماده ۱۳- رد درخواست متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در هیأت مدیره خواهد بود و هیات مدیره با بررسی اعتراض تصمیم قطعی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۴-اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است با هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۵- این آیین نامه در۱۵ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۴ به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس رسید و کلیه آیین نامه های قبلی نسخ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا