دسته‌بندی نشده

کانون وکلای منطقه فارس درآمد، هزینه و ترازنامه سال ۱۴۰۲ خود را منتشر کرد

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در اجرای شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی در خصوص عملکرد مالی کانون، درآمد، هزینه و ترازنامه سال ۱۴۰۲ خود را منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس، پس از انتشار گزارش عملکرد مالی کانون وکلای دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۲، کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز اقدام به انتشار عملکرد مالی این کانون در سال گذشته کرد.

بر اساس جدول منتشره از درآمد، هزینه و ترازنامه سال ۱۴۰۲ این کانون، مبلغی بالغ بر ۱۱۳ میلیارد ریال هزینه و مبلغی دال بر ۳۸۴ میلیارد ریال درآمد داشته است.

بیشتر بخوانید:

مشروح گزارش امور مالی کانون وکلای فارس در خصوص عملکرد مالی این کانون به شرح زیر است:

در اجرای شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی در خصوص عملکرد مالی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۲ بدینوسیله صورتهای مالی به شرح ذیل طی دو فصل اعلام می گردد:

فصل اول: صورتحساب عملکرد ۱۴۰۲

صورتحساب عملکرد کانون در یکساله ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۱۳،۵۱۸،۶۶۶،۸۱۳ ریال هزینه و درآمدهای عمومی و اختصاصی حاصله بالغ بر ۳۸۴،۸۷۳،۵۷۱،۲۱۰ ریال و مازاد انباشته به مبلغ ۲۷۱،۳۵۴،۹۰۴،۳۹۷ ریال به شرح ذیل:
هزینه ها
۱. هزینه های برق و گاز و تلفن و آب و پستمبلغ ۱،۰۴۶،۹۲۱،۷۰۸ ریال.
۲. هزینه های پرسنلی و بیمه و سنوات و عیدی پایان سالمبلغ ۵۰،۳۶۶،۹۵۸،۵۶۶ ریال.
۳. هزینه های تعمیرات اتومبیل و نگهداری ساختمانمبلغ ۷۲۳،۶۰۳،۵۶۹ ریال.
۴. هزینه های مالی و اداری و عمومیمبلغ ۱۸۶،۳۱۴،۷۰۷ ریال.
۵. هزینه آگهی و اشتراک روزنامه ها و قوانینمبلغ  ۳،۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ریال.
۶. هزینه چاپ مجلات علمی و ماهنامهمبلغ ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
۷. هزینه های پذیرایی و آبدارخانهمبلغ ۲،۶۸۴،۷۵۴،۰۹۵ ریال.
۸. هزینه ملزومات و نوشت افزارمبلغ  ۲،۲۴۸،۳۹۵،۸۶۸ ریال.
۹. هزینه چاپ ۱۰۰۰ جلدکتاب( اصول شهروندی )مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
۱۰. هزینه سفر و ایاب و ذهابمبلغ ۴،۳۸۶،۵۲۱،۵۶۹ ریال.
۱۱. هزینه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمدمبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
۱۲-هزینه بیمه وکلا و کارآموزان سهم کانونمبلغ ۲۶،۵۲۴،۷۹۷،۴۷۲ ریال.
۱۳-هزینه اختبار ومراسم تحلیفمبلغ ۳،۶۳۴،۱۵۷،۹۸۰ریال.
۱۴-هزینه مراسم جشن استقلالمبلغ ۱،۴۳۰،۳۶۶،۶۰۳ ریال.
۱۵-هزینه های ورزشی و المپیاد ورزشیمبلغ ۳،۰۲۰،۰۰۸،۹۵۰ ریال.
۱۶-هزینه برگزاری همایش بایسته های حمایتی وکلای در معرض خطرمبلغ ۳،۲۵۹،۱۲۵،۵۲۳ ریال.
۱۷-هزینه های برگزاری جلسات  آموزشیمبلغ ۳،۹۰۸،۱۹۲،۹۹۵ریال.
۱۸-هزینه اتوماسیون و برنامه نویسیمبلغ ۸۵۴،۳۴۸،۰۹۹ ریال.
۱۹-سایر هزینه های متفرقهمبلغ ۴۱۳،۲۹۰،۶۳۰ ریال.
۲۰-هزینه های اجاره قدوسی و ساختمان کانونمبلغ ۹۶۵،۲۰۰،۰۰۰ ریال.
۲۱-هزینه کتابخانهمبلغ ۲۹،۷۰۹،۰۰۰  ریال.
۲۲-نصب پارتیشن در مجتمع شهید قدوسیمبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
درآمدها
۱-عضویت حاصل صدور و تمدید پروانه وکلا و کارآموزانمبلغ ۶۵،۷۷۹،۵۱۷،۴۴۱ ریال
۲- کمکها و هدایای وکلا و اشخاصمبلغ ۷۵،۳۷۰،۸۹۹،۵۰۰ریال.
۳-خودیاری های کارآموزان جدید الورودمبلغ ۶۷،۱۶۵،۶۰۰،۰۰۰ ریال.
۳-درآمد قانونی حاصل از ابطال تمبر وکالت و حق المشاورهمبلغ ۴۱،۰۵۳،۲۲۴،۴۰۱ ریال.
۴-درآمد حاصل از رسیدگی به پرونده های مرکز داوری و کمیسیون سازش و معاضدتمبلغ ۳،۲۷۹،۷۳۸،۱۷۴ ریال.
۵-درآمد حاصل از چاپ و فروش وکالتنامه و سایر موارد فرهنگیمبلغ ۹۵۲،۱۹۳،۲۵۳ ریال.
۶-درآمد حاصل از سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکتمبلغ ۱۲۷،۱۸۱،۳۱۹،۵۳۶ ریال
۷-درآمد حاصل از آزمون ورودی و متفرقهمبلغ  ۴،۰۹۱،۰۷۸،۹۰۵ ریال.

فصل دوم:ترازنامه

الف:  موجودی نقدی و بانکها به مبلغ  ۱۰۱،۰۲۳،۱۷۱،۳۴۷ ریال شامل:
۱-تنخواه گردانهامبلغ ۷۷۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال.
۲-بانکهامبلغ  ۶۹،۴۱۵،۸۸۳،۲۲۷ ریال.
۳- سپرده هامبلغ ۳۰،۸۳۴،۷۸۸،۱۲۰ ریال.
ب:  سایر دارایی های جاری به مبلغ ۱۰،۳۷۹،۲۲۲،۰۸۰ ریال شامل:
۱-بدهکارانمبلغ ۶،۴۶۰،۳۲۰،۰۰۰ ریال.
۲-موجودی کالامبلغ ۲،۳۸۵،۰۰۹،۸۸۰ ریال.
۳-سایر پیش پرداختهامبلغ ۱،۵۳۳،۸۹۲،۲۰۰ ریال.
ج:  دارایی های غیرجاری به مبلغ  ۱،۵۴۹،۳۱۸،۷۳۳،۵۲۶ ریال برابر ارزش دفتری شامل :
۱-زمینمبلغ ۱۳،۹۰۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال.
۲-ساختمانمبلغ ۱۲،۹۹۷،۸۶۲،۲۲۸ ریال.
۳-وسایط نقلیهمبلغ ۳۴۷،۰۷۰،۰۰۰ ریال.
۴-صدور پروانه احداث ساختمانمبلغ ۲،۳۶۲،۷۷۴،۰۰۰ ریال.
۵-اثاثه اداریمبلغ ۱۳،۱۵۲،۵۹۱،۴۰۰ ریال.
۶-سایر داراییهامبلغ ۶،۵۵۰،۹۳۵،۸۹۸ ریال.
۷-ساختمان خریداری شده در قدوسی غربیمبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
د:  بدهی های جاری به مبلغ ۷۲۵،۹۲۹،۶۹۲،۱۶۰ ریال شامل:
۱-بستانکاران صندوق حمایت در خصوص سه واحد قدوسی غربیمبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
۲-سایر بستانکارانمبلغ ۲۲،۱۸۴،۷۳۸،۶۲۱ ریال.
۳-سپرده های مرکز داوریمبلغ ۳،۷۴۴،۹۵۳،۵۳۹ ریال.
۴-اسناد پرداختی خرید ملک قدوسیمبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
مبلغ بستانکاری صندوق حمایت به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مربوط است به واگذاری ۳ واحد آپارتمانی که پس از صدور سند انتقال داده خواهد شد.
ح:  ذخایر به مبلغ ۲۷،۹۹۰،۸۹۲،۸۹۸ ریال شامل:
۱-ذخایر استهلاکمبلغ ۸،۳۳۴،۲۱۷،۸۶۳ ریال.
۲-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانمبلغ ۱۹،۶۵۶،۶۷۵،۰۳۵ ریال.
توضیحاً ذخیره مزایای خدمت کارکنان بر مبنای یک ماه آخرین پایه حقوق محاسبه شده است .
س:  حقوق صاحبان سهام به مبلغ  ۹۰۶،۸۰۰،۵۴۱،۸۹۵ ریال شامل:
۱. مازاد انباشته سنواتیمبلغ ۶۳۵،۴۴۵،۶۳۷،۴۹۸ ریال.
۲. مازاد انباشته جاریمبلغ ۲۷۱،۳۵۴،۹۰۴،۳۹۷ ریال.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا