اخبار کانون ها

پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری (دستورالعمل ماده ۱۶۱ آیین‌نامه)

پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقالات وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری

«به‌منظور هماهنگی و ایجاد رویه یک‌سان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت دادگستری با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲ و ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۶۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت بر اساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل‌وانتقال و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این دستورالعمل و با تصویب نهایی هیئت‌مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده ۱- وکلای دادگستری در شهر محل اشتغال خود که توسط کانون متبوع تعیین می‌شود، دفتر وکالت دایر نموده و از تأسیس دفتر یا شعبه در سایر حوزه‌های قضایی ممنوع می‌باشند.

ماده ۲- در هر کانون «کمیسیون نقل‌وانتقال» توسط هیئت‌مدیره تشکیل و درخواست‌های نقل‌وانتقال و تغییر محل اشتغال وکلا و کارآموزان را بررسی و پیشنهاد خود را در هر مورد به هیئت‌مدیره اعلام می‌نماید.

تبصره- اعضای این کمیسیون متشکل از سه نفر از وکلا، توسط هیئت‌مدیره از میان اعضای این هیئت و در صورت لزوم خارج از هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ۳- جلسه کمیسیون هر پانزده روز یک بار برگزار می‌شود. در صورت ضرورت، بنا به تشخیص کمیسیون و یا تصویب هیئت‌مدیره تعداد جلسات افزایش می‌یابد. رسمیت جلسات منوط به حضور اکثریت اعضا بوده و تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۴- کمیسیون دارای یک دبیر خواهد بود که توسط هیئت‌مدیره انتخاب و مسئولیت دعوت از متقاضیان، اداره جلسه، رعایت نوبت رسیدگی، نگه‌داری سوابق، تنظیم صورت‌جلسه، گزارش وضعیت هر درخواست و ارائه آن به هیئت‌مدیره با وی می‌باشد.

ماده ۵- شرط پذیرش درخواست انتقال وجود و احراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیئت‌مدیره است:

بند ۱. اشتغال در محل مورد تقاضا با مانع قانونی مواجه نباشد.

بند ۲. وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست (مقصد) و حضور وکلا به تعداد لازم در محل اشتغال (مبدأ).

بند ۳. دایربودن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال (مبدأ) و تمرکز فعالیت وکالتی مؤثر در محل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی مؤثر بر اساس تعداد پروانه‌های مطروحه در محل اشتغال و گواهی از مراجع مربوط در خصوص انجام وکالت‌های معاضدتی و تسخیری، از سوی کمیسیون احراز می‌شود. کمیسیون مجاز به استعلام و مطالبه لیست پرونده‌های وکالتی وکیل یا کارآموز، بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه خدمات قضایی است.

بند ۴. حداقل سابقه موردنیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شرح ذیل است:

بخش آ. از شهرهای هر استان به مرکز استان سه سال.

بخش ب. از سایر استان‌ها به کانون مرکز، غیر از شهر تهران سه سال و به شهر تهران چهار سال، درهرحال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیئت‌مدیره است.

تبصره ۱- در صورت وجود سابقه انتقال قبلی، سپری‌شدن مدت‌های مندرج در بندهای فوق، از تاریخ آخرین انتقال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستان‌های همان استان و از کانون مرکز به سایر کانون‌ها نیازمند رعایت مدت‌های مزبور نیست.

بند ۵. نداشتن محکومیت انتظامی قطعی از درجه ۴ به بالا و نداشتن محکومیت انتظامی، به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶.

تبصره ۱- طرح پرونده شکایت انتظامی علیه متقاضی، مانع بررسی تقاضای انتقال نیست و در صورت صدور کیفرخواست، بررسی تقاضا منوط به صدور رأی قطعی خواهد بود.

تبصره ۲- درصورتی‌که از پایان اجرای حکم قطعی محکومیت‌های درجه ۴، سه سال و درجه ۵، چهار سال و اجرای حکم محکومیت قطعی موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برای دفعه اول، دو سال گذشته باشد، اثر محکومیت‌های فوق ازنظر این دستورالعمل منتفی است.

ماده ۶- محل اشتغال کارآموزان وکالت، محل اشتغال وکیل سرپرست ایشان است و در صورت تغییر محل کارآموزی، وکیل سرپرست باید از حوزه قضایی محل اشتغال جدید تعیین و معرفی گردد، مگر اینکه در آن حوزه، وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد که بنا به پیشنهاد کمیسیون کارآموزی، هیئت‌مدیره کانون، وکیل سرپرست را از نزدیک‌ترین شهر به محل کارآموزی یا از وکلای مرکز استان مربوط انتخاب و معرفی خواهد نمود.

ماده ۷- سایر موارد پذیرش درخواست انتقال به شرح ذیل است:

 • بند ۱. عضویت تمام‌وقت هیئت علمی دانشکده‌های حقوق یا گروه‌های حقوق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه حکم رسمی.
 • بند ۲. انتقال اعضای درجه‌یک خانواده شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر به تقاضای مشترک آنان.
 • بند ۳. انتقال وکلایی که خود یا افراد تحت تکفل آنان، به تأیید پزشکی قانونی دارای بیماری صعب‌العلاج باشند و امکان معالجه در استان محل اشتغال نباشد، به‌صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال که در صورت ادامه شرایط، قابل تمدید است.
 • بند ۴. انتقال وکلا یا کارآموزان پذیرفته‌شده در مقطع دکترای حقوق ازطریق شرکت در آزمون سراسری، به مدت پنج سال از تاریخ شروع به تحصیل منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • بند ۵. بانوان وکیل یا کارآموز وکالت که همسرشان در محلی غیر از محل اشتغال وکیل در استخدام رسمی وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات و شرکت‌ها و نهادهای عمومی و دولتی با ارائه حکم کارگزینی.

تبصره- انتقال به محل اشتغال همسر (زوج)، برای همسرانی که در استخدام پیمانی یا مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ هستند با احراز پرداخت حق بیمه حداقل به مدت سه سال تا زمان درخواست و تعیین مدت انتقال به تشخیص کمیسیون و هیئت‌مدیره است.

ماده ۸- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هر دو آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

تبصره ۱- انتقال به‌تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان به‌موجب درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا دو سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آن‌ها مؤخر بر انتقال باشد.

تبصره ۲- انتقال وکلا و کارآموزانی که به پدر با مادر و یا فرزند آنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده ۹: برای موافقت با نقل‌وانتقال موضوع ماده ۷ موارد زیر در ارزیابی استحقاق وکیل مؤثر است:

 • بند ۱. داشتن حسن شهرت و عملکرد در مدت وکالت.
 • بند ۲. همکاری با ارگان‌ها و کمیسیون‌های کانون.
 • بند ۳. میزان سنوات اشتغال در شهرهای محروم.
 • بند ۴. داشتن مقالات علمی یا صنفی در مجله کانون‌های وکلا و سایر مجلات تخصصی حقوقی.
 • بند ۵. داشتن تألیفات حقوقی.
 • بند ۶. شرکت مؤثر در سمینارهای تخصصی.
 • بند ۷. کمک‌های علمی، آموزشی، مادی یا معنوی برای توسعه کیفی یا کمی کانون.
 • بند ۸. فعالیت مؤثر در پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت.
 • بند ۹. برگزیده‌شدن در جشنواره‌های علمی.
 • بند ۱۰. داشتن بیش از سه فرزند.
 • بند ۱۱. همکاری در قبول پرونده‌های معاضدتی و تسخیری.

ماده ۱۰- علاوه بر موارد مندرج در ماده ۷ درهرصورت پذیرش نقل‌وانتقال وکلا و کارآموزان باتوجه‌به شرایط این دستورالعمل منوط به رسیدگی و پذیرش آن در کمیسیون نقل‌وانتقال و هیئت‌مدیره خواهد بود.

ماده ۱۱- انتقال از مرکز هر استان به شهرهای تابع همان استان خارج‌ازنوبت در کمیسیون رسیدگی و سپس در هیئت‌مدیره مطرح می‌گردد.

ماده ۱۲- انتقال موقت نیز تابع شرایط انتقال دائم است. وکلایی که موقتاً به شهر یا کانونی دیگر منتقل شده‌اند باید بلافاصله بعد از اتمام دوره انتقالی به محل اشتغال دائم مراجعت و مراتب را به کانون‌های میزبان و اصلی اعلام دارند، والا متخلف محسوب می‌شوند.

تبصره ۱- با رعایت ضوابط این دستورالعمل هرگونه نقل‌وانتقال موقت از کانون‌های دیگر و از شهرهای تابع به مرکز استان حداکثر دو دوره دوساله (جمعاً چهار سال) و از مرکز استان به شهرهای دیگر همان کانون و سایر کانون‌ها حداکثر شش سال در دوره‌های یک یا دوساله در کمیسیون و هیئت‌مدیره بررسی می‌گردد.

تبصره ۲- مدت موارد انتقال موقت گذشته مشمول این مصوبه است.

ماده ۱۳- درصورتی‌که تقاضای انتقال از یک کانون به کانون دیگر و یا از مرکز استان به خارج از مرکز استان باشد و همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون نقل‌وانتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی، رسیدگی به تقاضا به صورت خارج‌ازنوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴- کمیسیون نقل‌وانتقال، هرگونه تحقیقی در خصوص استحقاق متقاضی را لازم بداند انجام و تصمیم و پیشنهاد خود را مستدلاً به هیئت‌مدیره ارائه می‌نماید.

تبصره- مخالفت با نقل‌وانتقال مانع از ثبت درخواست مجدد به انتقال به محل معرفی‌شده قبلی یا محل جدید نمی‌باشد.

ماده ۱۵- تصمیم هیئت‌مدیره مبنی بر رد یا قبول انتقال به متقاضی اعلام و در صورت موافقت با انتقال، وکیل مکلف است ظرف سه ماه دفتر وکالت خود را در محل جدید دایر و نشانی آن را به کانون اعلام نماید، والا موافقت با انتقال کأن‌لمیکن تلقی خواهد شد و چنانچه متقاضی برای انتقال عذر موجه داشته باشد، قبل از انقضای مدت سه‌ماهه موجبات تعذر خود را اعلام و هیئت‌مدیره می‌تواند تا دو ماه اعتبار آن را تمدید نماید.

ماده ۱۶- وکلای متقاضی انتقال از محل اشتغال به سایر شهرها یا مراکز استان‌ها باید به همراه مدارک مستدل، دال بر استحقاق خود، قبض واریزی مصوب هیئت‌مدیره را در دبیرخانه کانون ثبت نمایند و چنانچه انتقال به حوزه کانون دیگری باشد، علاوه بر مدارک استحقاق خود و موافقت کانون مقصد مبلغ مصوب هیئت‌مدیره را نیز به حساب کانون مقصد واریز و رسید آن را ضمیمه نمایند.

تبصره- این مبلغ برای هر کانون جهت یک نوبت بررسی و رسیدگی است و درهرصورت قابل استرداد نمی‌باشد.

ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این دستورالعمل، هرگونه تغییر در محل اشتغال وکلا و کارآموزان، تابع ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۱۸- این دستورالعمل شامل هجده ماده و سیزده تبصره است و در تاریخ …………………… به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

دانلود فایل پی دی اف پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقالات وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری

‫۷ دیدگاه ها

 1. ریاست محترم مخالفت کنید کانونها همچنان انحصارشونو دارن اعمال میکنن وگرنه نقل وانتقال قبلا باپولای هنگفت انجام میداد ضمن اینک محل سکونت یا تحصیل شخص دست خودش نیست ک شایددانشگاه جای دیگ باشه چرااینو درنظرنمیگیرن بخصصوص برای زنان

 2. کانون‌های وکلا حتی به وکلا هم رحم ندارن ومیزان هزینه نقل وانتقال که کاملا هم اختیار آنرا به هیات مدیره داده اند کاملا زورگویانه هست واصلا چرا باید هزینه ی دریافت بشه

 3. هزینه های انتقال رو شفاف تعیین کنید.
  با همین پیش نویس های ناپخته ، بهانه به مجلس و قوه قضاییه میدید.

 4. قبض واریزی مصوب هیئت مدیره را در دبیرخانه کانون ثبت نمایند!!!! یعنی هر چه هیئت مدیره تصمیم بگیرد و باقی شرایط ……….. دستورالعمل برای وکلای صاحب وجه …… اگر شما سی سال هم سابقه داشته باشید و جیب تان خالی باشد محکوم به ماندن الی الموت هستید آفرین بر نویسندگان حقوق دان این دستورالعمل

 5. چرا باید پول بدیم برای انتقالی؟!!!
  چه مزایایی از کانون عایدمون شده که حالا باید پیش بدیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا