اخبار اسکودااخبار کانون ها

پیش نویس دستورالعمل انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری(ماده ۱۶۱ آیین‌نامه)

وکلاپرس- اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طی روزهای گذشته پیش نویس چند دستورالعمل ماده ۱۶۱ آیین‌نامه جدید لایحه استقلال را در اختیار هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس ماده ۱۶۱ آیین‌نامه لایحه استقلال، کانون های وکلای دادگستری موظفند ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال، داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری را  ظرف ۶ ماه تدوین کنند.

در همین راستا اسکودا با ارسال چند پیش نویس به کانون های وکلا، خواستار همفکری و اظهار نظر کانون ها در خصوص این پیش نویس ها شده است.

قرار است پیش نویس دستورالعمل های تدوین شده، در جلسه هیأت عمومی اسکودا مورخ ۲۴ و ۲۵ آبان مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار گیرد.

پیش نویس دستورالعمل انتخابات کانون وکلای دادگستری به شرح زیر است:

پیش نویس دستورالعمل انتخابات کانون وکلای دادگستری

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- در این دستورالعمل واژههای اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار میرود:

 • ۱- ۱- کانون: کانون وکلای دادگستری
 • ۱- ۲- لایحه قانونی: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
 • ۳- ۱- قانون کیفیت: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
 • ۴- ۱- آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
 • ۵- ۱- اصلاح آیین نامه اجرایی: اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
 • ۶- ۱- دستورالعمل: دستورالعمل انتخابات هیات مدیره کانون وکلا دادگستری
 • ۷- ۱- انتخابات: انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری
 • ۸- ۱- هیئت مدیره: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری
 • ۹- ۱- هیات نظارت: هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری
 • ۱۰- ۱ رئیس هیات نظارت: حسب مورد رئیس کانون یا شخصی که توسط هیات مدیره برای این سمت انتخاب میشود
 • ۱۱- ۱ مجمع عمومی: وکلای دادگستری کانون که واجد شرایط رای دادن هستند
 • ۱۲- ۱- دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری
 • ۱۳- ۱ دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
 • ۱۴- ۱- دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری

فصل دوم: هیات نظارت

ماده ۲– هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون به شرح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی توسط هیات مدیره انتخاب میشوند.

ماده ۳- وظایف هیات نظارت به موجب آیین نامه اجرایی میباشد.

ماده ۴– هیات نظارت کلیه فرمهای مربوطه اعم از فرم ثبت نام داوطلبان صورت جلسه آغاز و پایان مهلت ثبت نام داوطلبان و مهرهای مربوطه را طراحی و با هماهنگی با رئیس کانون فرمها و مهرها و کلیه لوازم مورد نیاز انتخابات تهیه خواهد شد.

ماده ۵- داوطلبانی که شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مورد آنان احراز نگردیده باشد. رئیس هیات نظارت موضوع را با ذکر علت عدم احراز شرایط به صورت کتبی به داوطلب ابلاغ مینماید. داوطلب مذکور میتواند ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ از تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی شکایت کند.

تبصره: ابلاغ نامه مذکور از طریق پست پیشتاز دو قبضه و یا از طریق سامانه الکترونیکی کانون برای داوطلب ارسال میشود.

ماده ۶- هیات نظارت پس از پایان اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان سوابق انتظامی احتمالی آنان را از دادسرای انتظامی کانون استعلام مینماید. دادسرای انتظامی مکلف است ظرف مدت پنج روز پاسخ مقتضی را ارائه نماید.

ماده ۷ هیات نظارت پس از دریافت اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی احراز گردیده اسامی را در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام خواهد نمود.

ماده ۸- هر یک از داوطلبان میتوانند ۴۸ ساعت قبل از انتخابات نماینده خود را جهت حضور در روز انتخابات به هیات نظارت معرفی نمایند. معرفی نامه می بایست در سربرگ داوطلب و ارائه عکس پرسنلی نماینده باشد. انتخاب نماینده منحصرا باید از بین وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون باشد

ماده ۹- هیات نظارت ترتیب انتشار اسامی داوطلبان انتخابات را در روز انتخابات خواهد داد اسامی مذکور باید در محل رای گیری در مرئی رای دهندگان قرار گیرد.

ماده ۱۰- هیات نظارت در راستای اجرای تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی میتواند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

ماده ۱۱- در صورتی که هیات نظارت تصویب نماید که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، در این حالت، بررسی شرایط شرکتهای واجد صلاحیت جهت برگزاری انتخابات و گزینش مجری انتخابات الکترونیکی با هیات نظارت خواهد بود.

ماده ۱۲- در صورتی که انتخابات الکترونیکی برگزار شود رعایت موارد زیر ضروری است:

 • ۱- ۱۲- عدم امکان اتصال آنلاین سرور انتخابات
 • ۲- ۱۲ اخذ ضمانت اجرا از مجری انتخابات جهت تهیه فقط یک نسخه بک آپ از نتیجه انتخابات الکترونیکی و تحویل آن به هیات نظارت
 • ۳- ۱۲- هیات نظارت پس از عدم وصول هر گونه اعتراض نسبت به نتایج انتخابات در باب معدوم سازی یک نسخه بک آپ اقدام می نماید.
 • ۴- ۱۲- عدم اطلاع رسانی روند رای گیری و شمارش آرا و نتیجه آن قبل از اعلام رسمی ختم انتخابات
 •  ۵- ۱۲- تهیه کلیپ اطلاع رسانی چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیکی و انتشار آن توسط هیات نظارت در فضای مجازی در اختیار کانون یک ماه قبل از برگزاری انتخابات
 • ۶- ۱۲- اخذ تضمین مناسب از مجری انتخابات الکترونیکی

ماده ۱۳- در صورت برگزاری انتخابات الکترونیکی پرینت رای استخراج و توسط رای دهنده به صندوق اخذ رای انداخته میشود.

ماده ۱۴- در صورتی که هیات نظارت تشخیص دهد امکانات فنی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم میباشد. شرکت مجری انتخابات را تعیین و جهت انعقاد قرارداد به هیات مدیره کانون معرفی مینماید هیات مدیره کانون مکلف به انعقاد قرارداد با مجری تعرفه شده از سوی هیات نظارت میباشد.

ماده ۱۵- زمان انتخابات از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۶ بعد از ظهر خواهد بود.

تبصره: در صورت تشخیص هیات نظارت مدت مذکور تا یک ساعت قابل تمدید می باشد.

ماده ۱۶- رئیس هیات نظارت وظایف هر یک از اعضای هیات مذکور را در برگزاری انتخابات مشخص مینماید.

ماده ۱۷- هیات نظارت قبل از آغاز برگزاری انتخابات از خالی بودن صندوق اخذ آراء و نشان دادن آن به حاضران و لاک و مهر شدن صندوق، صورتجلسه تنظیم می نماید، صورتجلسه به امضاء مجمع عمومی حاضر و اعضاء هیات نظارت می رسد.

ماده ۱۸- وکلایی که مجاز به رای دادن هستند پس از ارائه پروانه وکالت تمدید شده به هیات نظارت و دادن رای، دفتر مربوط به رای دهندگان را امضاء می نمایند.

ماده ۱۹- پس از خاتمه اخذ رای و شمارش آراء، تعرفه آراء مأخوذه و باطله در صندوق اخذ رای پلمپ شده  و تا انقضاء مدت شکایت در صندوق نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۰- پس از قرائت آرا چه به صورت الکترونیکی و چه به صورت دستی، نتیجه انتخابات غیر قطعی از سوی هیات نظارت اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر خواهد شد.

ماده ۲۱- وکلایی که به عنوان داوطلب یا رای دهنده در انتخابات شرکت مینمایند میتوانند ظرف مدت سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی در پایگاه اطلاع رسانی کانون نسبت به جریان انتخابات شکایت خود را به هیات نظارت ارائه نمایند.

ماده ۲۲- هیات نظارت مکلف است ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام نماید.

ماده ۲۳- شکایت از جریان انتخابات میبایست مستند به دلیل باشد.

ماده ۲۴- در صورتی که رسیدگی هیات نظارت مستلزم شمارش مجدد آرای غیر الکترونیکی باشد، بازگشایی صندوق در حضور داوطلب یا نماینده او و یا معترض انجام خواهد شد. عدم حضور هر یک از آنان مانع بازشماری آرا نخواهد بود و نتیجه بازشماری آرا در پایگاه اطلاع رسانی کانون درج خواهد شد.

ماده ۲۵- اشخاص مذکور در ماده ۲۱ دستورالعمل میتوانند ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار تصمیم هیات نظارت در پایگاه اطلاع رسانی کانون، از طریق دبیرخانه کانون به تصمیم مذکور اعتراض نمایند. مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عالی بوده و ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۲۶- در صورتی که رای دادگاه عالی مبنی بر ابطال انتخابات باشد. تجدید آن مطابق آیین نامه اجرایی و این دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۲۷- در صورت عدم وصول شکایت به جریان انتخابات و یا صدور رای بر تایید انتخابات توسط دادگاه عالی، هیات نظارت بلافاصله تشکیل جلسه میدهد و رئیس هیات مذکور اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره دعوت می نماید.

فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان

ماده ۲۸- وکلای پایه یک و دو دادگستری که در حوزه هر کانون اشتغال به وکالت دارند و واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخابات اعضای هیات مدیره کانون شرکت نمایند:

۱- ۲۸- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲- ۲۸- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

فصل چهارم: شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره

ماده ۲۹- اعضا هیات مدیره اعم از اصلی و علی البدل از بین وکلای هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب میگردند:

 • ۱- ۲۹- وکیل پایه یک دادگستری
 • ۲- ۲۹- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام
 • ۲۹- ۳- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، قانون اساسی
 • ۲۹- ۴- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری
 • ۵- ۲۹- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
 • ۲۹- ۶- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت
 • ۷- ۲۹- عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
 • ۸- ۲۹- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی
 • ۹- ۲۹- داشتن حداقل ۳۵ سال سن
 • ۱۰- ۲۹- حداقل ۸ سال سابقه وکالت یا ۴ سال قضاوت به انضمام ۴ سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
 • ۱۱- ۲۹- عدم محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر
 • ۲۹- ۱۲- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
 • ۱۳- ۲۹- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت

فصل پنجم: تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

ماده ۳۰- هیات مدیره کانون مرکز از ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل تشکیل میشود و در سایر استانها مرکب از ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل خواهد بود.

ماده ۳۱- انتخاب اعضا هیات مدیره کانون به طور متوالی بیش از دو دوره ممنوع میباشد.

تبصره: احتساب دو دوره اعم از اصلی و علی البدل خواهد بود.

فصل پنجم [ششم!]: مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان

ماده ۳۲- داوطلبان عضویت در هیات مدیره موظف هستند مدارک زیر را در هنگام ثبت نام به متصدی مربوطه ارائه نمایند.

 • ۱- ۳۲- رو گرفت مصدق صفحه حاوی مشخصات و عکس وکیل و صفحه مربوط به تمدید پروانه وکالت
 • ۲- ۳۲- تعداد دو قطعه عکس پرسنلی در قطع ۳×۴
 •  ۳- ۳۲- اصل و روگرفت مصدق کارت ملی و روگرفت مصدق تمامی صفحات شناسنامه
 • ۴- ۳۲- مدرک مثبت سوابق قضایی برای مشمولین بند (ب) ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶

تبصره: به مدارک ناقص و همچنین نسبت به تحویل مدارک خارج از مهلت ثبت نام هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فصل ششم [هفتم!]: تبلیغات انتخابات هیات مدیره

ماده ۳۳- انتخابات هیات مدیره موضوعی درون حرفه ای است و دامنه تبلیغات داوطلبان در بین اعضای کانون میباشد و ضرورتی بر توسعه آثار تبلیغات آن به سایر بخشهای جامعه و ایجاد تبعات نامطلوب نمیباشد.

ماده ۳۴- محدوده زمانی مجاز فعالیت تبلیغاتی داوطلبان انتخابات عضویت در هیات مدیره از زمان انتشار فهرست نهایی از سوی هیات نظارت آغاز و ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رای پایان مییابد.

ماده ۳۵- فعالیت تبلیغاتی داوطلبان انتخابات در فضای مجازی و یا به وسیله انتشار و چاپ عکس و تراکت و بروشور خواهد بود.

ماده ۳۶- داوطلبان انتخابات میتوانند شخصی و یا با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی تشکیل داده و با یک نام مشخص فهرست انتخاباتی ارائه دهند.

ماده ۳۷- تشکلهای حرفه ای میتوانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی نموده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند.

ماده ۳۸- هر یک از تشکلهای حرفه ای و گروههای انتخاباتی مکلفند قبل از شروع هر گونه تبلیغ یک نفر دارای پروانه وکالت دادگستری و فاقد محکومیت انتظامی را اعم از داوطلب یا غیر داوطلب به عنوان مسئول تبلیغات به هیات نظارت معرفی نمایند.

ماده ۳۹- پس از اعلام رسمی حمایت تشکلها و گروه ها از یک داوطلب، وی میتواند حمایت آنان را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز اعلام نماید.

ماده ۴۰- اعضاء هیات نظارت حق اقدامی جهت تبلیغ و یا معرفی داوطلبان را به غیر از مواردی که تکالیف قانونی آنها اقتضا می نماید ندارند. عدول از این موضوع تخلف محسوب می شود.

ماده ۴۱- کانون در طول زمان تبلیغات مجاز به انتشار هیچ گونه مطلب یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخابات در دوره تبلیغات نمیباشد. اطلاع رسانی گسترده در خصوص انتخابات و ایجاد انگیزه در بین وکلا جهت شرکت در انتخابات با حفظ بی طرفی، مانعی ندارد.

ماده ۴۲- انتشار هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبان یا مسئولین برگزار کننده انتخابات توسط وکلا و یا هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف بوده و حسب مورد از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

ماده ۴۳- داوطلبان و هواداران آنها مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند. هر گونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبان انتخابات غیر مجاز بوده و موجب پیگرد قانونی در مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده ۴۴- توزیع آگهی و اقلام تبلیغات در خارج از محل اخذ رای و محل اخذ رای ممنوع میباشد هیات نظارت باید تدبیری اتخاذ نماید که در طول ساعات رای گیری، محل اخذ رای عاری از هرگونه اقلام مذکور باشد.

ماده ۴۵- استفاده از عناوین علمی در تبلیغات بدون ارائه مدارک تحصیلی مربوطه به کانون مجاز نمی باشد.

ماده ۴۶- هیات نظارت در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی از سوی داوطلبان یا طرفداران آنها مکلف است موضوع را به نظر رئیس کانون جهت ارجاع به دادسرای انتظامی اعلام نماید.

ماده ۴۷- این دستورالعمل در اجرای ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ  … توسط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تهیه و در تاریخ … به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

دانلود پی دی اف پیش نویس دستورالعمل انتخابات کانون وکلای دادگستری

 

به روز رسانی:

متن پیش نویس دستورالعمل انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری پس از اعمال اصلاحاتی، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به تصویب مجمع عمومی ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎی ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﻳﺮﺍﻥ رسیده و می بایست به تایید رئیس قوه قضائیه نیز برسد.

متن تصویب شده مجمع عمومی ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎی ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﻳﺮﺍﻥ را در لینک زیر مشاهده کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا