رای

نمونه رای معافیت از کیفر برای جرم حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی + تصویر رأی

استدلال قاضی: مرتکب با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح خواهد شد

اتهام: حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی

گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و با استعانت از خداوند سبحان، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام متهم … متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن تهران، آزاد بلحاظ التزام به حضور با تعیین وجه التزام دائر بر ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی موضوع گزارش پلیس امنیت عمومی فاتب دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و مستندات ارائه شده در خصوص گزارشات متعدد سامانه ناظر یک راجع به تخلف کشف حجاب در معابر مختلف اعلامی و گزارش تکمیلی آن مرجع در خصوص شناسایی هویت متهم فوق و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه در خصوص علت عدم رعایت حجاب شرعی، لذا بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  و ماده ۶۳۸ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و باتوجه به درجه جرم ارتکابی و با عنایت به مقررات بندهای ،ب، پ، ت، ث، چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و احراز جهات تخفیف از حیث حضور و همکاری مؤثر متهم حین تحقیق و رسیدگی و ابراز ندامت و پشیمانی از سوی وی و با توجه به موضوع مطروحه و خفیف بودن نتایج زیانبار جرم و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و علل و وضع خاص متهم از قبیل جوانی وی و باتوجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر و اولین گزارش اعلامی در خصوص وی دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم تشخیص میدهد که نظر به جهات فوق الذکر مرتکب با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح خواهد شد فلذا در اجرای مقررات مواد ۳۸ بشرح فوق الذکر و ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به معافیت متهم از کیفر را صادر و اعلام مینماید.

رأی دادگاه حضوری و به استناد بند (الف) ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و باتوجه به مجازات بزه معنونه که در زمره جرایم تعزیری درجه هشت می باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد

سعید حقیقت خواه

معاون سرپرست مجتمع و دادرس شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری دو تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا