رای

نمونه رای با موضوع سرقت دو قوطی روغن نباتی مایع ۵ لیتری

نمونه رای با موضوع سرقت دو قوطی روغن نباتی مایع ۵ لیتری

اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

بسمه تعالی

بتاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر قرار دارد با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

 با درود و پاسداشت؛ در خصوص اتهام آقای  …فرزند … متولد …. دارای سابقه محکومیت کیفری فعلاً بازداشت به دلیل عجز از معرفی کفیل دائر بر سرقت مستوجب تعزیر دو قوطی روغن نباتی مایع ۵ لیتری موضوع شکایت آقای… فرزند …، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت.

صرف نظر از رضایت بی قید و شرط شاکی خصوصی نظر به این که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و افزوده های پسینی، متهم پرونده حسب استعلام دریافتی از سامانه «پانیذ» دارای سابقه محکومیت موثر کیفری میباشد و شرط قابل گذشت بودن سرقتهای زیر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان این است که متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد که متهم این پرونده فاقد این شرط است از این رو سرقت موصوف واجد جنبه عمومی بوده و در زمره جرائم قابل گذشت نمیباشد که با گذشت شاکی خصوصی تعقیب نامبرده متوقف شود. از این رو با توجه به دلایل مشروحه:

  • ۱. گزارش ضابطین
  • ۲. اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در این مرجع قضایی

لذا بزه انتسابی به نامبرده محرز بوده و با توجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم – (تعزیرات) همچنین مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد.

دفتر مقرر است پرونده برگ شماری، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.

بیشتر بخوانید:
نمونه رای با موضوع سرقت دو قوطی روغن نباتی مایع ۵ لیتری
نمونه رای با موضوع سرقت دو قوطی روغن نباتی مایع ۵ لیتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا