رای

نمونه رای با موضوع دخالت غیر مجاز در امر پزشکی

  • شاکی: خانم… با وکالت آقای …
  • متهم: آقای …
  • اتهام: دخالت غیر مجاز در امر پزشکی

بنام خدا

به تاریخ ۰۲/۶/۲۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ناظر بر تنظیم گردشکار تصریح می شود که در خصوص اتهام آقای … دایر بر دخالت غیر مجاز در امور دندانپزشکی با لحاظ سابقه ی کیفری قطعی برای دخالت غیر مجاز در امور پزشکی با توجه به محتویات پرونده اعلام جرم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اظهارات شاکیه گواهی پزشکی قانونی ناظر بر اینکه روکشهای تعبیه شده بر روی تعدادی از دندانهای نامناسب بوده و نیازمند تعویض و اصلاح میباشد و همچنین درمان ریشه انجام یافته بر روی تعدادی از دندانها نامناسب میباشد و نیازمند درمان ریشه مجدد میباشد و نظریه معاونت درمان ناظر بر اینکه متهم فاقد هرگونه مجوز دندانسازی و دندان میباشد و فعالیت وی در امور دندانسازی و دندانپزشکی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۷۹/۱۲/۱۰ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به این شعبه ارجاع و پس از رسیدگی های لازم دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای … دایر بر دخالت غیر مجاز در امور دندانپزشکی با لحاظ یک فقره سابقه کیفری قطعی برای دخالت غیر مجاز در امور پزشکی با توجه به محتویات پرونده …..

 دندانپزشک معرفی کرد و ما برای عمل زیبایی دندان به وی مراجعه کردیم و ایشان سیزده واحد روکشی با عصب کشی انجام دادند. ولی به دلیل عفونت لثه و ورم آن و درد دندانهایی که ایشان کار کرده بودند به محل ایشان مراجعه نمودم که اصلاً گردن نگرفته و حاضر به معاینه نیز نشدند.

اظهارات شاهد آقای … مبنی بر اینکه من شاهد عینی هستم که متهم دندانهای شاکی را کار کرده است. بنده برای درمان دندان هایم به آقای … مراجعه کرده و ایشان به من گفتند که دندانپزشک هستم. در حالی که بعد از اینکه بنده برای دریافت هزینه هایم به ایشان مراجعه کردم دیدم که نام دکتر دیگر را روی دفترچه زده است و متوجه شدم که ایشان هیچگونه مدرک دندانپزشکی و مجوز دندانپزشکی ندارد و مردم را فریب داده و در امور دندانپزشکی اخلال بوجود می آورد و با اطلاع کامل شهادت میدهم که سرکار خانم … در مطب برای درمان مراجعه کرده اند و نوبت ایشان بعد از نوبت بنده بوده است و نیز اظهارات شاهد آقای …. ناظر بر اینکه من چندین بار به این دکتر مراجعه نموده ام برای ترمیم و عصب کشی دندان . متاسفانه از طریق آشنایان این فرد خود را متخصص دندانپزشکی و جراح معرفی نموده و بعد از جاسازی دندان متوجه شدم که مشکل دارد به دندانپزشک مراجعه کردم و متوجه شدم که این فرد برای معالجه مدرکی ندارد.

گواهی پزشکی قانونی ناظر بر اینکه روکشهای تعبیه شده بر روی تعدادی از دندانهای نامناسب بوده و نیازمند تعویض و اصلاح میباشد و همچنین درمان ریشه انجام یافته بر روی تعدادی از دندانها نامناسب میباشد و نیازمند درمان ریشه مجدد میباشد و نظریه معاونت درمان ناظر بر اینکه متهم فاقد هرگونه مجوز دندانسازی میباشد و فعالیت وی در امور دندان سازی و دندانپزشکی تحت هر عنوان ممنوع میباشد.

اظهارات متهم ناظر بر اینکه: من یک اپراتور دندانساز ساده ام و عضو انجمن دندانسازی هستم و از طرف کارفرمایی انجمن دندان سازان کارت عضویت دارم. عکسهای یک دو و پنج متعلق به من میباشد و من به عنوان دندانساز ساده در کنار دندانپزشکان انجام وظیفه کرده و هیچگونه خدمات دندانپزشکی از انجام ندادم

اظهارات معنونه دفاعیات کاملا مردود می باشد و مستندات ادعایی هیچ گونه مجوزی حتی برای دندانسازی محسوب نمیشود و ملاحظه ی تصاویر ناظر بر دخالت متهم در عملیات دندانپزشکی عنوان کیفری محرز میباشد و با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۷۹/۱۲/۱۰ متهم را به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید و محل فعالیت تعطیل خواهد شد.

طبق بند الف و س ماده ۲۳ و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات تکمیلی را در همه ی جرائم تعزیری فارغ از میزان درجه تجویز مینماید و به عنوان مجازات تکمیلی به اقامت اجباری در شهر … به مدت یک سال محکوم و حکم محکومیت قطعی انتشار خواهد یافت. در مورد انتشار حکم علاوه بر اینکه به روش مزبور در آئین نامه مربوطه عمل خواهد شد خلاصه مفاد محکومیت وی به نحو …

شد در صورت داشتن شکایت شخصی به مراجع قضائی مراجعه نمایند.

ناظر بر متناسب بودن مجازات تکمیلی تصریح می شود که متهم هیچ گونه صلاحیت پزشکی ندارد و به نحو جد سلامتی افراد جامعه را به مخاطره می اندازد و مجازات اصلی ناکافی و تقریبا از هیچ نوع بازدارندگی برخوردار نمی باشد و به این جهت هم می باشد که محکوم علیرغم داشتن حکم محکومیت مجددا به رفتارهای مجرمانه خود ادامه میدهد و افراد مراجعه کننده باید از غیر قانونی بودن اقدامات وی مطلع شوند و سابقه ی وی و جعل عنوان پزشک و گستره ی فعالیت دلالت بر این دارد که وی اصلا با حکم محکومیت قبلی متنبه نشده است و ضرورت دارد که برخورد قاطع جدی و عبرت آموز انجام شود. چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید با پیشنهاد شعبه محترم اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم افزایش خواهد یافت و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل خواهد شد. در ضمن در کیفر خواست آدرس متهم درمانگاه شبانه روزی اعلام شده است. ضرورت دارد دانشگاه علوم پزشکی بررسی لازم را انجام و از مسئول مربوطه تحقیقات لازم انجام و عنداللزوم علیه مسئول مربوطه اعلام جرم نمایند. چرا که رفتار وی در قالب معاونت قابلیت بررسی دارد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی می باشد

رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا