رایویژه

نمونه رای الزام صندوق حمایت وکلا به لغو عضویت وکیل دادگستری از این صندوق

وکلاپرس ـ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در سال ۹۹ در یک رأی حکم به لغو عضویت اجباری یک وکیل دادگستری تحت پوشش بیمه نظام مهندسی از صندوق حمایت از وکلا داده است.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به استناد تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹) دعوای این وکیل دادگستری را وارد دانسته و حکم به لغو عضویت اجباری او از صندوق حمایت وکلا داده است.

بیشتر بخوانید:

تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:

‌تبصره– وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.

متن رأی شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران

خواهان: آقای …

خوانده: صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – شهر تهران وحید دستگردی (ظفر) – کوچه فروزان – پلاک ۳۵

خواسته ها: ۱- سایر دعاوی مالی ۲- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای … به طرفیت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به خواسته الزام خوانده به رعایت مفاد تبصره ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مبنی بر لغو عضویت اجباری صندوق از تاریخ ۹۸/۷/۱ و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه موجب مستندات پیوسته خواهان از سال ۱۳۸۴ تحت بیمه نظام مهندسی کرمانشاه می باشد و بعد از قبولی در آزمون وکالت و اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز پوشش بیمه‌ای اعلامی ادامه یافته است لحاظ و با این اوصاف نظر به اینکه خواهان مشمول واقعیت موضوع ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری می باشد لهذا با این اوصاف دعوای خواهان وارد و ثابت تشخیص مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم الزام خوانده به لغو عضویت خواهان از تاریخ ۹۸/۷/۱ و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر  و اعلام میدارد.

رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران
امید امیری

تصویر دادنامه شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران

دادنامه مربوط به لغو عضویت اجباری یک وکیل دادگستری تحت پوشش بیمه نظام مهندسی از صندوق حمایت از وکلا
دادنامه مربوط به لغو عضویت اجباری یک وکیل دادگستری تحت پوشش بیمه نظام مهندسی از صندوق حمایت از وکلا

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا